31 jan
Priznanje Mednarodne organizacije za biološki in integriran nadzor

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

Med 20. in 25. januarjem 2019 sta se raziskovalca Nacionalnega inštituta za biologijo udeležila kongresa PheroFIP 19 v Lizboni, v organizaciji dveh delovnih skupin Mednarodne organizacije za biološki in integriran nadzor (IOBC-WPRS). Na kongresu sta predstavila delo Oddelka za raziskave organizmov in ekosistemov, ki se v sodelovanju s tujimi inštitucijami že več let ukvarja z možnostmi uporabe mehanskih vibracij za nadzor žuželčjih škodljivcev.

Odmevno je bilo predvsem vabljeno predavanje doc. dr. Mete Virant Doberlet z naslovom "Biotremology: from basic research to application", v katerem je orisala pot od temeljnih raziskav vibracijske komunikacije žuželk do zamisli o uporabi vibracijskih signalov za manipulacijo vedenja škodljivcev, kar predstavlja osnovo za nekatere inovativne in okolju prijazne metode nadzora škodljivcev, ki so trenutno v fazi razvoja. Pristop je podoben kot pri uporabi feromonov za prekinitev parjenja ali privabljanje v pasti, le da cilja druge žuželke, kot so stenice in škržatki, ki se sporazumevajo tudi ali izključno z vibracijami.

Znanstvena komisija kongresa je doc. dr. Meti Virant Doberlet za kongresni prispevek in vlogo pri razvoju teh metod podelila priznanje za izjemne zasluge.