22 nov
Podeljen nov evropski patent

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni


PODELJEN JE NOV EVROPSKI  PATENTNIB ima dologoletno tradicijo in ekspertizo v raziskovanju onesnaženih površinskih voda, rek in jezer. Akutna in kronična onesnaževanja so povezana z nastankom cianobakterijskih cvetenj, ki sproščajo strupene snovi, mikrocistine v vodno okolje, kar ogroža zdravje naravnega okolja in zastruplja živali ter človeka.

Nedavno je bil Oddelku za genetsko toksikologijo in biologijo raka Nacionalnega instituta za biolgijo  podeljen prvi evropski  patent. Patent opisuje »Napravo in metodo za hkratno ne-invazivno razlikovanje sestave, zgradbe in oblik mikroskopsko majhnih organizmov in njihovih združb ter sprememb in fizioloških stanj s pomočjo pulzno inducirane osvetlitve. Nove vrste analiz cianobakterijskih mikoorganizmov – imenovanih tudi modro-zelene alge, ki tvorijo zdravju nevarna cvetenja, nam ponujajo možnosti njihovega določanja in razgrajevanja na licu mesta. Inovativen princip v bistvu temelji na analizi  sicer nezaželjenega šuma, ki ga proizvajajo mikrodelci. V našem primeru ga izkoriščamo za selektivno določanje s senzorji, ki nam omogočajo pridobivanje številne informacije o velikosti, obliki in drugih lastnosti na način, ki je bolj enostaven in hitrejši kot je bilo  sploh možno doslej.

Raziskave je vodil prof. dr. Bojan Sedmak, potekale so v okviru ARRS programa, imenovanega »Ekotoskologija, genetska toskikologija in raziskave raka«, v sodelovanju z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani, prof. dr. Domnom Leštanom in dr. Andrejem Megličem ter v tesni povezavi z  gospodarskima družbama ARHEL d.o.o. in univ. ing. Gorazdom Lakovičem in univ. ing. Markom Gerlom ter podjetjem ENVIT d.o.o.

Razvoj naprav za ne-le hkratno in ne-invazivno razlikovanje sestave, zgradbe in oblike mikroskopskih množic in združb, organskih in anorganskih delcev v suspenzijah, ampak  tudi njihovih sprememb ter stanj s pomočjo pulzno inducirane osvetlitve, lahko sledimo v samem času nastajanja (on-line).

Nov podeljen patent ima široke možnosti uporabe ne le za  tehnologijo alg v in čiščenja voda, ampak tudi na eni strani v farmacevtski  biotehnologiji in kozmetični industriji, v sledenju kvalitete proizvodnje učinkovin v bioreaktorjih in na drugi strani v proizvodnji materialov za nadzor kvalitete, kakor tudi v  okoljskih meritvah, kot je sledenje kakovosti zraka.

Princip je bil dejansko preskušen na pilotnem prototipu, to je robotiziranem plovilu na sončno energijo, ki v vodnih telesih zaznava in ločuje med seboj predstavine fitoplanktonskih organizmov. Za ta  projekt, imenovan »Inovativne  tehnologije za nadzor nad  cvetenjem cianobakterij« so v letu 2018 avtorji prejeli prvo nagrado National ENERGY GLOBE Award 30-09-2018 in sicer v konkurenci  med 182 sodelujočimi državami in več kot 2000 projektnimi predlogi. Nagrada Energy Globe danes najbolj prestižna okoljska nagrada na  svetu. Poslanstvo je ohranjati obnovljive vire energij oziroma vire brez emisij.