03 jun
Javno naročilo: »Izvedba gradbeno-obrtniških, elektroinštalacijskih in strojnih del za prenovo prostorov za laboratorij za celične kulture«