14 avg
Javno naročilo: »Nakup službenega vozila«

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni
Z dnem 14.8.2019 je bilo na portalu JN objavljeno

javno naročilo

-

»Nakup službenega vozila«.


Rok oddaje ponudb: 3.9.2019 do 12.00 ure na naslov naročnika.

Nakup službenega vozila je sofinanciran s strani finančnega inštrumenta Life,
ki ga upravlja in financira Evropska komisija in Ministrstva za okolje in prostor
v okviru projekta LIFE-IP NATURA.SI (št. projekta: LIFE 17 IPE SI 011).

Razpisna dokumentacija se nahaja na teh povezavah:

Razpisna dokumentacija
OBR-1 - Predracun
ESPD