Javno naročilo: »Svetovalni inženiring pri izgradnji Biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo«

29 jan
Javno naročilo: »Svetovalni inženiring pri izgradnji Biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo«

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni




Z dnem 29.11.2020 je bilo na portalu JN objavljeno

javno naročilo

-

»Svetovalni inženiring pri izgradnji Biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo«.


Rok oddaje ponudb: 2.3.2020 do 9.00 ure na e-povezavo na portalu eJN.
»Projekt sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.
Pogodba za izvedbo javnega naročila bo sklenjena pod odložnim pogojem, da naročnik pridobi sredstva EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Razpisna dokumentacija se nahaja na teh povezavah:


Med ostalimi prilogami objavljamo:

I. PGD:
- Načrt arhitekture, št. 6/14, Styria arhitektura d.o.o. iz Maribora, september 2015,
- Vodilna mapa, št. 6/14, Styria arhitektura d.o.o. iz Maribora, september 2015,
- Gradbeno dovoljenje, št. 351-1779/2015, z dne 25.3.2016

II. PZI: št. 6/14, Styria arhitektura d.o.o. iz Maribora, september 2015,
- 3.1. Gradbene konstrukcije
- 3.2. Zunanja ureditev in kanalizacija
- 3.3. Rušitev – NIB PZI
- 4.0 Elektro inštalacije
- 5.0 Strojne inštalacije
- 10.9 Varnostni načrt
- Arhitektura
- NC-NIB Načrti – pohištvena oprema
- Vodilna mapa

III. Predstavitev, Investicijski projekt Biotehnološko stičišče NIB (BTS-NIB), januar 2020