Ekologija fitoplanktona

 

RAZISKAVE MORSKEGA FITOPLANKTONA

 

  

KDO SMO

Vodja laboratorija:

izr. prof. Patricija Mozetič, univ. dipl. biol.

Raziskovalci:

Dr. Janja Francé, univ. dipl. biol.

Dr. Vesna Flander Putrle, univ. dipl. biol.

Timotej Turk Dermastia, mladi raziskovalec

Tehnik:

Milijan Šiško, univ. dipl. biol., strokovni sodelavec

 

 

 

 

cv raziskave 70x70

 

 

 

RAZISKOVALNO PODROČJE

 

§ študije vloge fitoplanktona pri kroženju organske snovi v pelagialu: opredelitev ekoloških značilnosti fitoplanktona z določanjem biomase in abundance ter vrstne, velikostne in pigmentne sestave

§ meritve primarne produkcije

§ preučevanje fizioloških lastnosti fitoplanktona: fotosintetski (P-E) parametri, fotoaklimacijski procesi, fotosintezni pigmenti, fiziološki odziv in stabilnost vodnega stolpca

§ trofične povezave v pelagialu: top-down kontrola, ki jo vrši zooplankton

§ raziskave ekologije škodljivih cvetenj alg (HABs), identifikacija toksičnih vrst fitoplanktona

§ analiza časovnih vrst in uporaba statističnih metod za prepoznavanje sprememb režima, vplivov klimatskih sprememb in posledic evtrofikacije

§ implementacija evropskih direktiv na področju voda v državni pravni red: razvoj metodologij za vrednotenje ekološkega in okoljskega stanja morja s fitoplanktonom

§ izdelava strokovnih podlag za načrtovanje nacionalnih monitoringov po evropskih direktivah

§ izvajanje nacionalnih monitoringov

§ sodelovanje v interkalibracijskih vajah in validacija metode za določanje koncentracij klorofila a

 

 

cv sodelovanja 70x70

 

SODELOVANJA

 

Projekti v teku:

- BALast water MAnagement System for Adriatic Sea protection (BALMAS, IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme, 2013-2016)

- Sensing toxicants in Marine waters makes Sense using biosensors (SMS, EU FP7, 2013-2017)

- "Best practices for action plans to develop integrated, regional monitoring programmes, coordinated programmes of measures and addressing data and knowledge gaps in coastal and marine waters" (ACTIONMED, 1. 11. 2015 – 28. 2. 2017)

 

Formalna (partnerji na projektih) in neformalna (objave) sodelovanja z domačimi in tujimi inštitucijami:

- Inštitut za oceanografijo in ribištvo, Split, Hrvaška

- Center za raziskovanje morja (CIM) Instituta R. Bošković, Rovinj, Hrvaška

- Institut Ruđer Bošković, Zavod za raziskovanje morja in okolja, Zagreb, Hrvaška

- Univerza v Dubrovniku, Inštitut za raziskovanje morja in obrežja, Dubrovnik, Hrvaška

- OGS Nacionalni inštitut za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko, Oddelek za oceanografijo, Zgonik (TS), Italija OGS National Institute of Oceanography and Experimental Geophysic, Division of Oceanography, Zgonik (TS), Italija

- Univerza v Trstu, Oddelek za vede o življenju, Italija

- ARPA FVG Friuli Venezia Giulia, Palmanova (UD), Italija

- CNR - ISMAR, Benetke, Italija

- Zoološka postaja - Stazione zoologica Anton Dohrn, Neapelj, Italija

- Institut »Jožef Stefan«, Odsek za znanosti o okolju, Ljubljana

- Inštitut za vode Republike Slovenije, Ljubljana

- Agencija R Slovenije za okolje, Ljubljana

- Uprava Republika Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Ljubljana

- Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani

- Inštitut za fizikalno biologijo. Ljubljana

 

cv ostalo 70x70

 

 

DRUGE AKTIVNOSTI

tečaj iz statistike »FAO/IOC/UNEP Training Workshop on the Statistical Treatment and Interpretation of Marine Community Data«, Split, Hrvaška, 1990; Patricija Mozetič

tečaj iz taksonomije in biologije škodljivih mikroalg »IOC-Danida Training Course on the Taxonomy and Biology of Harmful Marine Microalgae«, Univerza v Kopenhagnu, Danska, 1996; Patricija Mozetič

nadaljevanji tečaj iz taksonomije in sistematike fitoplanktona »Advanced Phytoplankton Course, Taxonomy and Systematics«, Stazione Zoologica “A. Dohrn”, Neapelj, Italija, 1998 (Patricija Mozetič), 2015 (Janja Francé)

► QUASIMEME tečaj iz analize klorofila a v morski vodi, MUMM, Belgijski kraljevi inštitut za naravoslovje, Oostende, Belgija, 2002; Vesna Flander Putrle

► tečaj iz taksonomije in biologije škodljivih mikroalg »IOC-Training Course on the Biology of Harmful Marine Microalgae«, Univerza v Kopenhagnu, Danska, 2010; Janja Francé

► tečaj iz analize fitoplanktonskih barvil, DHI, Hørsholm, Danska, 2010; Vesna Flander Putrle

certifikat o strokovni usposobljenosti za prepoznavanje škodljivih mikroalg; Janja Francé

Nacionalni ekspert v interkalibracijski skupini MedGIG (implementacija Vodne direktive 2000/60/ES), I. faza 20052007; Patricija Mozetič

Nacionalni ekspert v interkalibracijski skupini MedGIG (implementacija Vodne direktive 2000/60/ES), II. faza 20082011, III. faza 2013- ; Janja Francé

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGALERIJA