Nina Bednaršek

dr. NINA BEDNARŠEK

višja strokovno raziskovalna sodelavka

Telefon:

+386 (0)5 9232 916

Elektronski naslov:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Interesna področja:

Klimatske spremembe

Morska ekologija

Zakisljevanje morja

Kalcifikatorji

Pteropodi

Multipli stresorji


   

 

KRATEK ŽIVLJENJEPIS

 

IZOBRAZBA:

• 2007-2011      Early Career Marine Curie Individual Fellowship (Evropska komisija); Doktorat iz področja biološke oceanografije in globalnih sprememb, University of East Anglia and British Antarctic Survey, Cambridge, UK (2007-2010),

• 2006-2007      Magisterij iz Okoljske diagnostike, Cranfield University, UK

• 2005                Mikrobiologija, Biotehnična fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

PREJETE NAGRADE:

• dobitnica nagrade Salish Sea Science Award 2018 (podeljuje se vsaki dve leti za dosežke pri v znanosti pri zagotavljanju temeljev za oblikovanje zdravih ekosistemov)

• Najboljša znanstvena predstavitev po izbiri odbora PICES, 2014

• Štipendija Nacionalnega raziskovalnega sveta, 2012 (podeljena za odličnost na področju raziskav)

• Nagrada Edith Fanta za najvidnejšo mlado raziskovalko in najboljšo predstavitev, 2009 (nagrada se podeli letno za izjemne raziskave v polarni znanosti)

• doktorska štipendija Marie Curie, 2007 (podeljena štipendija za odličnost v znanosti)

 

TRENUTNI POLOŽAJ

• 2020- višja znanstvena sodelavka na Morski biološki postaji, Nacionalni Inštitut za Biologijo, Slovenija
• 2017– višja znanstvena sodelavka na inštitutu Southern California Coastal Waters Research, ZDA
 

PREDHODNI POLOŽAJI

• 2016-2017 Raziskovalni znanstvenik, Univerza v Washingtonu, ZDA
• 2014 - 2016 Podoktorski raziskovalec, Oddelek za morske in okoljske zadeve, Univerza v Washingtonu, ZDA
• 2012 - 2014 Podoktorski raziskovalec, Pacific Marine Environment Laboratory, National oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA; ameriska vladna agencija)
• 2012 Gostujoči profesor, Univerza v Angersu
• 2011-2012 Znanstveni sodelavec (raziskovalec), Univerza v Novi Gorici, Slovenija
 

USPEŠNE STIPENDIJE:

• Podoktorska štipendija Nacionalnega raziskovalnega sveta 2014–2016
• Štipendija za zgodnji stadij Marie Curie za obdobje 2007–2010
• 1997–2004 Zoisova štipendija za nadarjene raziskovalce (Slovenija)
 

MENTORSTVO

Skozi različne programe vodenje dejavnosti, povezane z razvojem izobraževanja in mentorskih dejavnosti študentov.

• 2019 pripravništvo za program Peer-2-Peer NOAA OA (ameriska vladna agencija)
• 2019 mentorstvo pri diplomski nalogi (Université du Québec)
• 2018 mentorstvo pri magistrski nalogi, Univerza Cornell, ZDA
• 2016 mentorstvo pri magistrski nalogi, Univerza v Washingtonu, ZDA
• 2012–2014 Nadzor treh štipendistov poletne šole Hollings
• 2012 Mentorstvo pri magistrski nalogi (3 študentje), Univerza v Novi Gorici, Slovenija

 

 

 

SODELOVANJA 

USPEŠNA PRIDOBIVANJA PROJEKTOV:

 

1.  ‘Interactive effect of OA and hypoxia on CA species with ecological and fisheries importance’;

(Interaktivni učinek zakisljevanja oceanov in hipoksije na vrste z ekološkim in ribiškim pomenom). Vir podpore: University of Southern California Sea Grant Program;

Trajanje: 2019-2021
 

2. ‘Pteropods as indicators of ocean acidification in the high latitudinal environment’ (Pteropodi kot indikatorji zakisljevanja morja v polarnih obmocjih). Vir podpore: Trajanje: 2016-2019

 
3. ‘The sensitivity of Dungeness crabs to OA’ (Občutljivost rakov (Metacarcinus magister) na zakisljevanje oceanov).
Trajanje: 2018-2019

 

4. ‘Cultivating Seaweeds to Mitigate Ocean Acidification and Generate Habitat for Fertilizer, Food and Fuel’ (Gojenje morskih alg za ublažitev zakisljevanja oceanov in ustvarjanje habitata za gnojila, hrano in gorivo).

Trajanje: 2017-2021
 

5. ‘Enhancement of an existing ocean forecast system to include ocean acidification’ (Izboljšanje obstoječega sistema za napovedovanje oceanov, ki vključuje zakisljevanje oceanov).

Trajanje: 2015-2017

 
6. ‘Integrated Modeling of Ocean Acidification and Hypoxia to Support Ecosystem Prediction and Environmental Management in the CCS (Integrirano modeliranje zakisljevanja oceanov in hipoksije za podporo predvidevanju ekosistemov in ravnanju z okoljem vzdolz zahodne obale Amerike);

Trajanje: 2015-2017
 

7. ‘Pteropods under ocean acidification in the Beaufort Sea in the Canadian Arctic’ (Pteropodi pod vplivom zakiseljevanja oceanov v Beaufortovem morju na kanadski Arktiki). Vir podpore: kanadska valdna agencija DFO Canada.

Trajanje: 2018-2021
                  

8. ‘Multiple stressor effects on Dungeness crabs along the CA coast’ (Multipli stresorji na rake Metacarcinus magister vzdolž kalifornijske obale).

Trajanje: 2018-2020

 
9. ‘Development of cellular and genetic biomarkers for marine calcifiers’ (Razvoj celičnih in genetskih biomarkerjev za morske kalcifikatorje);

Trajanje: 2018-2020
 

10. ‘The impact of dynamic ocean acidification exposure on shellfish important in the aquaculture (Vpliv dinamične izpostavljenosti zakisljevanju oceanov na školjke, pomembne v ribogojstvu);

Trajanje: 2020
 

11. ‘Assessing biological vulnerability to ocean acidification in pelagic and benthic calcifiers in the estuarine regime of the Salish Sea’ (Ocena biološke ranljivosti za zakisljevanje oceanov v pelagičnih in bentoških kalcifikatorjih v estuarinskem režimu Salish Sea). Trajanje: 2018-2020

 

 

 

RAZISKOVALNO PODROČJE

OPIS MOJEGA STROKOVNIH IN TRIJE ZADNJI PROJEKTI

 

Spremembe oceanskega ekosistema so bile v zadnjem desetletju glavni fokus mojih raziskav. Med doktoratom in podoktorskim studijem sem se osredotočila na odzive ekološko in gospodarsko pomembnih nevretenčarjev zaradi zakisljevanja oceanov v Južnem oceanu, Arktičnem oceanu (Kanadsko morje Beaufort), obalnem pasu (California Current Ecosystem) in v regionalnem, vendar spremenljivem estuarinskem sistemu Salish Sea. To delo je privedlo do razvoja in izvajanja kazalnikov „zgodnjega opozarjanja“, povezanih z OA, v različnih regionalnih prizadevanjih za spremljanje.

 

Fokus mojega obsežnega raziskovalnega dela, ki je dobil stevilna sponzorstva, je v interdisciplinarnosti in inovativnosti. Načrtujem, razvijam, usklajujem in nadzorujem širok izvirni raziskovalni program in dejavnosti na področju sprememb oceanskega ekosistema, ki vključujejo kreativno uporabo inovativnih raziskovalnih metodologij in postopkov. Delam kot glavni raziskovalec projektov, pri čemer sem odgovorna za razvoj in upravljanje osebja, finančno poročanje in privabljanje sredstev. Trenutno vodim in usklajujem prizadevanja za vključevanje bioloških in kemijskih opazovanj, ki temeljijo na ladjah kot del komponente globalnega opazovanja zakisljevanja (Global Ocean Acidification Observing Network).

 

Vodila sem tudi dve delavnici in dajala strokovne smernice skupnosti mednarodnih strokovnjakov in skupnosti zainteresiranih strani, ter vodila razprave o razvojnih bioloških orodjih, okvirih in konceptih, namenjenih oceni ranljivosti podnebnih sprememb. Moje delo je namenjeno izboljšanju komunikacije med znanstvenimi in svetovalnimi skupinami ter vladnimi agencijami na lokalni, regionalni in nacionalni ravni za pospeševanje odzivanja politike na podnebne spremembe.

 

Moje trenutno delo se osredotoča na interakcije med kalcificirajočimi nevretenčarji in ekološkimi, okoljskimi in oceanografskimi procesi, vključno s stresorji podnebnih sprememb, kot so zakisljevanje oceanov, morski toplotni valovi, deoksigenacija. Uporabljam pristope, ki vključujejo morske terenske raziskave in vzorčenje, poskuse, daljinsko zaznavanje, populacijske in biogeokemične modele. Posebej se tudi ukvarjam za doseganje trajnostnega razvoja in oceanov.

 

Moji interesi so v uporabi različnih pristopov za oceno trenutnega stanja najbolj ranljivih morskih skupnosti, tako z vzpostavitvijo izhodiščnih pogojev kot tudi napovedovanjem odzivov zaradi antropogenih stresorjev na različnih ravneh biološke organizacije, od celičnih do ekosistemske stopnje. Zanima me ravnovesje med ranljivostjo in prilagodljivostjo vrst, skupnosti, njihovo biotsko raznovrstnostjo in ekosistemi. Z uporabo novih metod in tehnologij z integriranimi biološkimi pristopi želim izboljšati napoved morskih ekosistemov, kar je izjemnega pomena za strategije ohranjanja, prilagajanja in upravljanja virov.

 

• Nekateri izmed mojih že potekajočih projektov so povezani z vključevanjem ekofizioloških, filogenetskih in genskih pristopov za karakterizacijo odzivov morskih nevretenčarjev in njihovih sprememb v distribuciji pod globalnimi oceanskimi spremembami.

 

• Pomembna sestavina mojega dela se nanaša tudi na strategije raziskovanja blažitve zakisljevanja oceanskega oceana. Trenutno izvajam poskuse, da bi ugotovila, ali lahko kelp zagotavlja odpornost različnih ostrig in školjk proti zakisljevanju in povezanimi socialno-ekonomskimi koristmi.

 

 

   

 

DRUGE AKTIVNOSTI

VODJA SIMPOZIJEV

 

• Vodila in usklajevala povezovanje opazovanj kemičnih in bioloških meritev za ugotavljanje biološke ranljivosti
• Urednik posebne edicije ‘Acidification and Hypoxia in Marginal Sea’s za revijo Frontiers in Marine Science
• Soorganizirala dogodke v paviljonu Cryosphere na zasedanju UNFFFC na COP25, Madrid, 2019
• Odgovorna za znanstveno sintezo in strokovno soglasje za izpeljavo delavnice za pelagične kalcifierje in iglokožce. Organizala in vodila dve delavnici z 10-15 mednarodnimi znanstveniki in zainteresiranimi stakeholdelderji
• Vodila panel na temo: ‘Premik k integriranim biološkim meritvam za oceno zakisanosti oceanov na obalne ekosisteme’ (2019), Kitajska.
• Vodila sekcijo na konferenci na temi ‘Zakisljevanje oceanov v kontekstu večjih podnebnih sprememb-stresorji: znanstveno utemeljena orodja za upravljanje“ (2019), CERF, ZDA.
• Vodila delavnico na temo ‘Obalni razširjeni ekosistemi kot modeli interdisciplinarnih študij podnebja in globalnih sprememb“, IMBER-IMBIZO IV (2016), Italija.
• Strokovni svetovalec in recenzent za predloge, povezane s podnebnimi spremembami, za California SeaGrant (2019), ZDA

 

VABLJENA PREDAVANJA (zadnja 4 leta):

 

Bednaršek, N.: Ocean acidification risks and solutions for economically and ecologically sensitive calcifiers (vabljeno predavanje za US governmental agency National Oceanic and Atmospheric Administration, USA, July 2020).

Bednaršek, N.: Marine calcifiers under stress (vabljeno predavanje za Université du Québec à Rimouski, Canada, 2019).

Bednaršek, N.: Marine calcifiers under ocean acidification (vabljeno predavanje, Laval University, Canada, 2019).

Bednaršek, N.: The emerging science of acidification impacts across various spatial scales (vabljeno predavanje za Scripps Institution of Oceanography, USA, 2020).

Bednaršek, N.: Multi-faceted integration for more accurate ocean acidification assessment in the open-coastal ocean (vabljeno predavanje za planiranje in implementacijo za Ocean Acidification Program NOAA, USA, 2020).

Bednaršek, N.: The emerging science of acidification impacts across various spatial scales (vabljeno predavanje za North American Hub, Mexico, 2019).

Bednaršek, N.: ‘The emerging science of climate change related biological effects in the high latitudes (invited talk at the UNFFFC meeting in Cryosphere Pavilion, COP25, Madrid, 2019).

Bednaršek, N.: Southern Ocean resilience to climate change (vabljeno predavanje za UNFFFC Cryosphere Pavilion, COP25, Madrid, 2019).

Bednaršek, N.: Linking present-day ocean acidification impacts to socio-economic and governmental implications; COST Action “OceanGov: Ocean Governance for Sustainability – challenges, options and the role of science”, vabljeno predavanje, Slovenia, 2019).

Bednaršek, N.: Kelp as potential chemical refugia for Acidification-Sensitive Pelagic and Benthic Calcifiers (vabljeno predavanje,  SCCWRP, 2019).

Bednaršek, N.: Biological threshold application for forecasting sustainability of estuarine calcifiers in the Salish Sea (vabljeno predavanje za Washington Ocean Acidification Center, 2019).

Bednaršek, N.: Ocean acidification driven biological vulnerability in the high latitudes: comparison between the Gulf of Alaska, Bering Sea and Beaufort Sea (vabljeno predavanje za JAMSTEC, Japan, 2019)

Bednaršek, N. et al.: Integrated ocean acidification bioassessments (vabljeno predavanje za representative of the research sector at the U.S. West Coast Biological Observations Workshop, Santa Cruz, US, 2018)

Bednaršek, N. et al.: Biological effects of ocean acidification in situ: Moving towards integrated bioassessment (vabljeno predavanje, North America Hub, Canada, 2018)

Bednaršek, N. et al.: Synthesis of Thresholds of Ocean Acidification Effects on Pelagic Molluscs (vabljeno predavanje za Development of Ocean Acidification Water Quality Thresholds in California, 2018)

Bednaršek, N.: Interactive effect of warming and acidification on pteropod distribution in the California Current System (OSM, USA, 2018)

Bednaršek, N.: Exposure history determining pteropod vulnerability to ocean acidification (ASLO, USA, 2016)

Bednaršek, N.: Pteropods in the California Current System: Indicators for ocean acidification across different upwelling regimes (talk, Italy, 2015).

Bednaršek, N.: The application of pteropod for ocean acidification monitoring in Norwegian Waters (vabljeno predavanje za Norwegian Governmental Agency, 2015).

Bednaršek, N.: Pteropod as indicators from scientific, policy and management perspective (vabljeno predavanje za Pteropod International Workshop (UK, 2015).

Bednaršek, N.: Pteropod as indicators from scientific, policy and management perspective (invited talk at the Pteropod International Workshop (UK, 2015).

Bednaršek, N.: Pteropod as indicators for ocean acidification (vabljeno predavanje za Royal Society OA Workshop, UK, 2015).

 

Intervjuji z mediji:

 

CNN: https://www.cnn.com/2020/01/27/us/pacific-ocean-acidification-crabs-dissolving-shells-scn-trnd/index.html

 

Seattle Times: https://www.seattletimes.com/seattle-news/crab-larvae-off-oregon-and-washington-suffering-shell-damage-from-ocean-acidification-new-research-shows/

 

National Geographic: ‘Ocean Acidification Chipping Away at Snail Shells’, May 2, 2014 (phone interview); http://news.nationalgeographic.com/news/2014/05/140502-ocean-snail-shell-dissolving-acidification-climate-change-science/

 

The Seattle Times: ‘Acidification eating away at tiny sea snails’, April 31, 2014 (video interview) http://apps.seattletimes.com/reports/sea-change/2014/apr/30/pteropod-shells-dissolving/

 

Art Exhibitions (three) z umetnikom David Eisenhour (collaboration based on the exchange of scientific images of pteropod to produce sculptures), MONA and Bainbridge Island Museum of Art. Chairing a discussion on connect science of climate change and art, Museum of Northwest Art, La Conner, WA and Bainbridge Island Modern Art Museum (2014 and 2015) (http://eisenhoursculpture.com/pages/News.html)

 
Science, News and Analysis: ‘Snails Are Dissolving in Pacific Ocean’, May 9, 2014 (interview); http://news.sciencemag.org/biology/2014/05/snails-are-dissolving-pacific-ocean
 

 

Water Brothers: Filming documentary on ocean acidification, May 15, 2014 (video interview)           

 

Sponge Bob Production (working with production team on science contributions), January 2015

 

The Sound Conversation: Ocean Acidification, Seattle Aquarium (keynote speaker), April 2015 (minute 5:07: https://www.youtube.com/watch?v=D8amYNEd_MI)

 

Rolling Stone: Interview involvement on climate change and ocean acidification, August 2015

 

TV King 5: Ocean Acidification, TV appearance, March 2015

 

TV King 5: Ocean acidification in the Puget Sound, appearance in the TV documentary, December 2015.

 

Outreach talks:

 

Bednaršek, N.: The Risks of Climate Change on the Most Vulnerable Species and Ecosystems

 

RECENZENT 

 

Nature Scientific Report, Global Change Biology, Frontiers in Marine Science, Marine Environmental Research, Marine Ecology Progress Series, Science of the Total Environment, Proceedings to the Royal Society, Progress in Oceanography, Biogeosciences, Limnology and Oceanography, ICES Journal of Marine Science, Biology Letters, etc.

 

 

 

IZBRANE (NOVEJŠE) OBJAVE

 

Publikacije:

 

• 37 objav; 16 kot glavni avtor in 21 kot avtor v prispevku.

• Navedbe: 1593; H-indeks: 18; indeks i10: 27 (podatki iz Research Gate, oktober 2020)

 

Izbor zadnjih objav:

 

1. Bednaršek, N., Newton, J. A., Beck, M. W., Alin, S. R., Feely, R. A., Christman, N., & Klinger, T. (2021). Severe biological effects under present-day estuarine acidification in the seasonally variable Salish Sea. Science of The Total Environment, 142689.

 

2. Bednaršek, N., Feely, R., Beck, Alin, S., Siedlecki, S., Calosi, P., Spicer, J., Nezlin, N., Strus, J., Norton, E. 2020. Exoskeleton dissolution and mechanoreceptor damages in Dungeness crab related to severity of present-day ocean acidification vertical gradients. Science of The Total Environment, 13660.

 

3. Bednaršek, N., Feely, R.A., Howes, E.L., Hunt, B., Kessouri, F., León, P., Lischka, S., Maas, A.E., McLaughlin, K., Nezlin, N. and Sutula, M., 2019. Systematic Review and Meta-analysis Towards Synthesis of Thresholds of Ocean Acidification Impacts on Calcifying Pteropods and Interactions with Warming. Frontiers in Marine Science, 6, p.227.

 

4. Buitenhuis, E.T., Le Quere, C., Bednaršek, N., Schiebel, R. 2019. Large contribution of pteropods to shallow CaCO3 export. Global Biogeochemical Cycles.

 

5. Bednaršek, N., Feely, R., Beck, M., Glippa, O., Kanerva, M. and Engström-Öst, J., 2018. El Niño-Related Thermal Stress Coupled with Upwelling-Related Ocean Acidification Negatively Impacts Cellular to Population-Level Responses in Pteropods along the California Current System with Implications for Increased Bioenergetic Costs. Frontiers in Marine Science, 5, 486.

 

6. Bednaršek, N., Feely, R.A., Peterson, W., Reum, J., Alin S.R., Hales, B. 2014. Limacina helicina shell dissolution as an indicator of declining habitat suitability owing to ocean acidification in the California Current Ecosystem. Proceedings to the Royal Society B, 281, 1785

 

7. Bednaršek, N., Tarling, G. A., Bakker, D. C. E., Fielding, S., Feely, R.A. 2014. Dissolution Dominating Calcification Process in Polar Pteropods Close to the Point of Aragonite Undersaturation. PloS one, 9(10), e109183 (Citation # 67).

 

8. Bednaršek, N., Tarling, G. A., Bakker, D. C. E., Fielding, S., Jones, E.M., Venables, H. J., Ward, P., Kuzirian, A., Lézé, B., Feely, R. A. Murphy, E.J. 2012. Extensive dissolution of live pteropods in the Southern Ocean. Nature Geoscience 5, 881-885

 

9. Bednaršek, N., Tarling, G. A., Bakker, D. C., Fielding, S., Cohen, A., Kuzirian, A., McCorkle, D., Lézé, B. and Montagna, R. 2012. Description and quantification of pteropod shell dissolution: a sensitive bioindicator of ocean acidification. Global Change Biology, 18, 2378–2388.
 

 

 Povezava na celoten seznam publikacij (SICRISS/COBISS):