Gradnja raziskovalnega rastlinjaka

Gradnja raziskovalnega rastlinjaka

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni
Namen investicijskega projekta je s pomočjo sredstev s strani EU, natančneje s pomočjo sredstev ESRR pridobiti nov raziskovalni rastlinjak, ki bo omogočal opravljanje izobraževalne in raziskovalne dejavnosti v višjih stopnjah tehnološke pripravljenosti v skladu s prioritetami evropskih usmeritev Horizona 2020 ter prispeval k višji kakovosti in večjem doprinosu slovenskega gospodarstva nasploh.

Raziskovalni rastlinjak bo predstavljal eno izmed infrastruktur na območju osrednje Slovenije, ki bo zagotavljala osnovne pogoje za razvoj novih tehnologij ter še tesnejše sodelovanje med raziskovalno sfero in uporabniki znanja, s čimer se bo še bolj krepil prenos znanj iz akademske sfere v javni, profitni in neprofitni sektor ter spodbujal interdisciplinarni pristop raziskovanja. Raziskovalni rastlinjak bo omogočil opravljanje raziskav v pogojih gojenja rastlin, ki bodo podobni pogojem v naravi. Poleg tega se bodo v novem raziskovalnem rastlinjaku izvajale tudi določene raziskave, ki se sedaj izvajajo v karantenskem rastlinjaku. To bo razbremenilo prezasedeni karantenski rastlinjak in omogočalo povečanje obsega raziskav, ki nujno potrebujejo pogoje gojenja, kakršne zagotavlja obstoječi karantenski rastlinjak. S tem se bo sprostil del kapacitet obstoječega karantenskega rastlinjaka, ki je edini te vrste v Sloveniji, kar bo omogočilo, da bo ta del kapacitet na voljo za uporabnike, ki pri svojih raziskavah nujno potrebujejo visoko kontrolirane karantenske pogoje, pa teh raziskav zaradi prostorskih omejitev obstoječega karantenskega rastlinjaka ne morejo izvajati. Prestavitev dela raziskav, za katere zadostujejo pogoji novega raziskovalnega rastlinjaka, iz obstoječega karantenskega rastlinjaka v novi raziskovalni rastlinjak, pa bo hkrati tudi znižalo stroške teh raziskav, saj nižja stopnja tehnološke zahtevnosti (z nižjimi zahtevami po kontroliranih pogojih) omogoča cenejše obratovanje opreme. Zato bo z vidika ekonomičnosti smiselno vse poskuse, za katere bo sprejemljiva nižja stopnja tehnološke zahtevnosti (z nižjimi zahtevami po kontroliranih pogojih), izvajati v novem raziskovalnem rastlinjaku.

Celoten investicijski projekt temelji na doseganju ciljev Strategije razvoja Slovenije, Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020, Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 in Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.

Govor direktorice na otvoritvi raziskovalnega rastlinjaka, dne 18. 11. 2015
Cilji investicijskega projekta so:
  • Ohranitev ravni raziskovalne dejavnosti in prepoznavnost NIB;
  • Krepitev povezanosti z gospodarstvom s poudarkom na prenosu novih znanj;
  • Integriranost v mednarodno, še posebej evropsko znanstveno skupnost;
  • Razvoj raziskovalne infrastrukture;
  • Usposabljanje in izobraževanje;
  • Zagotovitev ustreznih prostorov za izvajanje osnovne dejavnosti izvajanja bioloških raziskav;
  • Pridobitev energetsko ustreznega objekta;
  • Izboljšanje pogojev za izvajanje dejavnosti.
Financiranje - operacijo sofinancirajo:
  • Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja se v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Gospodarsko - razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve: razvoj izobraževalno-raziskovalne infrastrukture« in
  • NIB.
Vrednost celotnega projekta je 496.457,16 EUR z DDV. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 485.714,15 EUR, NIB pa 10.743,01 EUR.

Operacija s katero bo NIB pridobil na kakovosti opravljanja svoje storitve in dejavnosti se je pričela v začetku julija 2015 in bo trajala do konca oktobra 2015.
ODGOVORNI PROJEKTANT:


Boris Volk, arhitekt;
BIRO VOLK d.o.o., Tržna ulica 8, 1000 Ljubljana

IZVAJALEC GRADNJE:


RASTLINJAKI GAJŠEK, proizvodnja, inženiring, trgovina in storitve d.o.o., Kolodvorska ulica 15, 2310 Slovenska Bistrica
GRADBENI NADZOR:


Janez Sitar, univ.dipl.inž.grad.
INŠTITUT UL FGG d.o.o., Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana

PROJEKTNA PODPORA:


JHP projektne rešitve d.o.o., Cesta talcev 5, 1230 Domžale

VARSTVO PRI DELU:


VARNOSTNI INSTITUT, poslovno in podjetniško svetovanje, d.o.o.,
Jamova cesta 42, 1000 Ljubljana

SOFINANCIRANJE: