GOVOR DIREKTORICE NA OTVORITVI RAZISKOVALNEGA RASTLINJAKA dne 18. 11. 2015

30 nov
GOVOR DIREKTORICE NA OTVORITVI RAZISKOVALNEGA RASTLINJAKA dne 18. 11. 2015

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni
Z raziskovalnim rastlinjakom NIB pridobiva ustrezno delovno okolje za izvajanje raziskav in analiz na področju biologije in biotehnologije v kontroliranih pogojih, ki so podobni pogojem v produkcijskih rastlinjakih in v naravi (polja, vinogradi, sadovnjaki). Tako se bodo raziskave približevale potrebam končnih uporabnikov, kar je ena od prioritetnih usmeritev tako v Sloveniji kot v Evropski uniji, oblikovanih v shemah javnega financiranja, kot npr. v Obzorju 2020. Z dejavnostmi v novem rastlinjaku bodo nastajale nove sinergije znanj, ki bodo še posebej izrazite pri sodelovanju NIB-ovega Oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo z Botaničnim vrtom Biotehniške fakultete. Raziskovalno delo v rastlinjaku, povezano z gojenjem rastlin, bo tudi osnova za različne nove izobraževalne in promocijske dejavnosti.

Nov raziskovalni rastlinjak bo NIB-u omogočil:
1. Ohranitev  ravni znanstvenoraziskovalne dejavnosti in prepoznavnosti  in s tem uresničevanje dolgoročnega cilja NIB - v Sloveniji ostati vodilna in v svetu ostati prepoznavna raziskovalna organizacija na področju biologije in sorodnih disciplin ter dosegati znanstveno odličnost na nivoju najboljših svetovnih ustanov.

2. Krepitev povezanosti z gospodarstvom s poudarkom na prenosu novih znanj, kar se bo kazalo v obliki povečanja pogodbenih odnosov NIB z različnimi gospodarskimi subjekti, tako v obliki skupnega sodelovanja pri različnih javnih razpisih, kot tudi v obliki naročil raziskovalnih storitev. Rastlinjak bo omogočal osnovne pogoje za razvoj novih tehnologij ter še tesnejše sodelovanje med raziskovalno sfero in uporabniki znanja, s čimer se bo še bolj krepil prenos znanj iz akademske sfere v javni, profitni in neprofitni sektor ter spodbujal interdisciplinarni pristop raziskovanja.

3. Integriranost v mednarodno, še posebej evropsko znanstveno skupnost. Novi rastlinjak bo NIB omogočil poglobitev mednarodnega znanstvenega sodelovanja, zlasti v okviru Evropske unije, in posledično vpetosti NIB v mednarodni raziskovalni in gospodarski prostor. Sodelovanje z raziskovalnimi skupinami po Sloveniji in svetu bo vodilo do hitrejšega pridobivanja znanj tako na NIB, kot tudi pri podjetjih, sodelujočih z NIB.

4. Usposabljanje in izobraževanje. Razvoj kadrov je ena najpomembnejših aktivnosti NIB. Z novim raziskovalnim rastlinjakom bodo pogoji za posredovanje novih znanj študentom in mladim raziskovalcem boljši. V večji meri bodo doprinesli tudi k usposabljanju zaposlenih v podjetjih, s katerimi sodeluje. NIB bo z novozgrajenim raziskovalnim rastlinjakom v raziskovalno dejavnost še aktivneje vključeval študente, ki jim bo nudil boljše raziskovalne pogoje.   

Vrednost celotnega projekta je  496.457,16 EUR z DDV. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 485.714,15 EUR, NIB pa 10.743,01 EUR.

Gradnja raziskovalnega rastlinjaka je bila sofinancirana s strani Evropske Unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvedla se je v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Gospodarsko - razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve: razvoj izobraževalno-raziskovalne infrastrukture«.

Na tem mestu se za konstruktivno sodelovanje in nudeno pomoč najlepše zahvaljujem predstavnikom direktorata za investicije Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Zahvala gre tudi:
  • projektantom: arhitektoma Borisu in Mihu Volku iz Biro Volk d.o.o.,
  • izvajalcu gradnje podjetju Rastlinjaki Gajšek d.o.o. iz Slovenske Bistrice,
  • gradbenemu nadzorniku, g. Janezu Sitarju,
  • izvajalcu varstva pri delu, g. Davidu Šućurju,
  • predstavnikom projektne podpore iz podjetja JHP d.o.o.,
  • vsem sodelavcem, ki so sodelovali v projektni pisarni, še posebej pa sodelavcem notranje organizacijske enote Oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo.