Projekti

Analiza razširjenosti in ocena velikosti populacije rogača (Lucanus cervus) s predlogom conacije Natura 2000 območja Goričko

Koordinator projekta: dr. Al Vrezec

Šifra: SI3000221