04 sep
NATEČAJ za Veliko nagrado Miroslava Zeia za življenjsko delo na področju dejavnosti NIB in Nagrado Miroslava Zeia za izjemne dosežke na področju dejavnosti NIB

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni
Na podlagi 7. člena Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj
Nacionalnega inštituta za biologijo (v nadaljevanju NIB),
natečajna komisija za Nagrade Miroslava Zeia razpisuje

NATEČAJ
za
Veliko nagrado Miroslava Zeia za življenjsko delo na področju dejavnosti NIB za leto 2020
in
Nagrado Miroslava Zeia za izjemne dosežke na področju dejavnosti NIB za leto 2020

in poziva ugledne raziskovalce, da nominirajo kandidate za nagrade.


I.
Velika nagrada Miroslava Zeia za življenjsko delo na področju dejavnosti NIB se podeljuje posamezniku, ki je s svojimi dosežki trajno prispeval k razvoju znanstveno - raziskovalne ali razvojne dejavnosti NIB.
Velika nagrada Miroslava Zeia NIB za raziskovalno delo obsega denarno nagrado
v vrednosti 2.000 EUR neto in svečano listino.

Obvezne sestavine vloge za predloge kandidatov za Veliko nagrado Miroslava Zeia so:
•    biografija kandidata;
•    bibliografija kandidata (največ ena stran A4)
(Bibliografija mora vsebovati izvirne dosežke, ki so pomemben prispevek k znanosti, napisana morajo biti na način, ki ustreza  znanstvenim delom in morajo biti objavljena tako, da so dostopna strokovnjakom pri nas in v tujini);
•    utemeljitev naj vsebuje tudi opis kandidatovega delovanja na drugih področjih, povezanih z njegovim ožjim področjem delovanja (npr. komunikacija znanosti, pedagoško delovanje…);
•    strokovna utemeljitev s podpisom predlagatelja;
•    soglasje kandidata za kandidaturo;
•    vloga mora biti vložena v enem izvodu (poleg tiskane oblike naj bo vloga tudi v elektronski obliki (pdf format).


II.
Nagrada Miroslava Zeia NIB za izjemne znanstveno - raziskovalne ali razvojne dosežke v zadnjih petih letih na področju dejavnosti NIB, se podeljuje posameznikom ali skupini raziskovalcev iz Slovenije ali raziskovalcem, ki so večji del raziskav, na katere se nanaša nagrada, opravili v Sloveniji.

Nagrada Miroslava Zeia NIB za izjemne dosežke obsega denarno nagrado v vrednosti 1.500 EUR neto in svečano listino.

Obvezne sestavine vloge za predloge kandidatov za Nagrado Miroslava Zeia NIB za izjemne dosežke so:
•    bibliografija kandidata v zadnjih petih letih (največ ena stran A4)
(Bibliografija mora vsebovati izvirne dosežke, ki so pomemben prispevek k znanosti, napisana morajo biti na način, ki ustreza  znanstvenim delom in morajo biti objavljena tako, da so dostopna strokovnjakom pri nas in v tujini);
•    strokovna utemeljitev s podpisom predlagatelja;
•    soglasje kandidata za kandidaturo;
•    vloga mora biti vložena v enem izvodu (poleg tiskane oblike naj bo vloga tudi v elektronski obliki (pdf format).

III.
V skladu s Pravilnikom o podeljevanju nagrad in priznanj NIB se v letu 2020 podeli največ ena Velika nagrada Miroslava Zeia in največ dve Nagradi Miroslava Zeia za izjemne dosežke.

IV.
O izboru kandidatov za nagrade odloča komisija, ki jo je Znanstveni svet NIB imenoval izmed znanstvenih svetnikov na NIB in slovenskih raziskovalcev na področju ved o življenju in okolju v naslednji sestavi:
prof. dr. Kristina Gruden (predsednica komisije) in člani: prof. dr. Gregor Anderluh, prof. dr. Kristina Sepčić, prof. dr. Metka Filipič in izr. prof. dr. Matjaž Kuntner.
 
Komisija se lahko odloči, da kakšne nagrade tudi ne podeli.

Odločitev komisije bo javno objavljena ob slovesni razglasitvi nagrajencev.


V.   
Vloge za nagrade Miroslava Zeia NIB je potrebno poslati do 04. 10. 2020 v enem izvodu na Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, z oznako »Ne odpiraj – predlog za Veliko nagrado Miroslava Zeia NIB, oz. »Ne odpiraj – predlog za Nagrado Miroslava Zeia za izjemne dosežke«, z navedbo pošiljatelja ter po elektronski pošti na naslov dunja.gorsic@nib.si.
Nepravočasno prispele vloge ne bodo obravnavane.


VI.
Dodatne informacije v zvezi z natečajem so do zaključka natečaja na voljo pri kontaktni osebi Nacionalnega inštituta za biologijo, gospe Dunji Goršič, na elektronskem naslovu: dunja.gorsic@nib.si in tel.: 05 923 27 07.

Ljubljana, 4. september 2020                                                    Prof. dr. Kristina Gruden,
                                                                                                           predsednica komisije