Monitoring SARS-CoV-2 v odpadnih vodah

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

Na Nacionalnem inštitutu za biologijo v okviru ARRS programa izvajamo monitoring, v okviru katerega spremljamo prisotnost virusa SARS-CoV-2 in mutacij povezanih z njegovimi različicami (od januarja 2021 naprej) v odpadnih vodah slovenskih čistilnih naprav. Na teh spletnih straneh sproti objavljamo rezultate naših meritev, primerjavo s kliničnimi podatki o okuženosti, in njihove krajše interpretacije.

Količina SARS-CoV-2 v odpadnih vodah

(27. 06. 2022)

V primerjavi s prejšnjim tednom se je količina virusa SARS-CoV-2 povečala v odpadni vodi iz čistilnih naprav Domžale, Koper in Celje ter znižala v odpadni vodi čistilnih naprav Kranj, Maribor in malce tudi v Ljubljani. V odpadni vodi čistilne naprave Velenje smo zaznali enako količino virusa.


   
   
   
   
   
Razlaga grafov:

Graf prikazuje prisotnost koronavirusa v odpadnih vodah na posameznih čistilnih napravah. Gre za meritev količine virusne RNA v 24-urnih vzorcih odpadnih voda.

Semafor:

kvalitativno opisuje naše meritve. Rdeče pomeni, da je virusa dovolj za kvantifikacijo, oranžna, da ga ni dovolj, in zelena, da virus nismo zaznali. Graf: S črnimi točkami so na grafu označene posamezne meritve, ki predstavljajo količino virusa SARS-CoV-2 v odvzetem vzorcu, normalizirano na izmerjeno količino virusa PMMoV, ki se uporablja kot fekalni indikator v odpadnih vodah (z normalizacijo je mogoče omiliti okoljske vplive, na primer padavinske, na stanje odpadnih vod, ki lahko vpliva na rezultate meritev).Meritev je predstavljena kot točka zgolj, če je na mejo kvantifikacije (če je na semaforju rdeča). Stolpični graf: predstavlja aktivne primere okužbe s SARS-CoV-2, kot so na voljo na spletni strani Covid19-sledilnik (https://covid-19.sledilnik.org/sl/stats). Ti podatki so zbrani za občine, katerih odpadna voda se prečiščuje v čistilni napravi, iz katere so odvzeti vzorci. 
   


         

Delež mutacij povezanih z različicami SARS-CoV-2 v odpadnih vodah

(junij 2022)

V tokratno analizo so bili vključeni vzorci odpadne vode iz čistilne naprave Ljubljana, Kranj in Maribor, medtem ko vzorec iz čistilne naprave Koper ni bil vključen, ker v tem tednu v čistilni napravi Koper ni potekalo vzorčenje. Z analizo rezultatov sekvenciranja za 23. teden leta 2022 (vzorci odvzeti 7. 6. 2022) smo zaznali prevladujoč delež (>99%) različice omikron v odpadni vodi iz vseh analiziranih čistilnih naprav (Ljubljana, Kranj, Maribor). Tudi v tem tednu smo opazili porast frekvence mutacij, značilnih za omikron podrazličici BA.4 in BA.5 v vseh analiziranih čistilnih napravah, vendar njuna deleža težko natančno določimo zaradi nizkega števila unikatnih označevalcev. Ocenjujemo, da je skupni delež omikron podrazličic BA.4 in BA.5 v Ljubljani in Mariboru okoli 30%, v Kranju pa okoli 40%.

 


Zahvaljujemo se vsem partnerjem, ki omogočajo ali sodelujejo v monitoringu:

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenija

Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije

Centralna čistilna naprava Ljubljana,

Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik,

Centralna čistilna naprava Maribor,

Centralna čistilna naprava Saleške doline,

Centralna čistilna naprava Kranj,

Centralna čistilna naprava Koper,

Centralna čistilna naprava Celje,

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano,

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani,

Pediatrična klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana

COVID-19 Sledilnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)