Monitoring SARS-CoV-2 v odpadnih vodah

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

Na Nacionalnem inštitutu za biologijo v okviru ARRS programa izvajamo monitoring, v okviru katerega spremljamo prisotnost virusa SARS-CoV-2 in mutacij povezanih z njegovimi različicami (od januarja 2021 naprej) v odpadnih vodah slovenskih čistilnih naprav. Na teh spletnih straneh sproti objavljamo rezultate naših meritev, primerjavo s kliničnimi podatki o okuženosti, in njihove krajše interpretacije.

Količina SARS-CoV-2 v odpadnih vodah

(18. 11. 2022)

V primerjavi s prejšnjim tednom smo v odpadni vodi večine čistilnih naprav (Ljubljana, Maribor, Koper, Velenje, in Celje) tokrat zaznali višjo količino virusa. V odpadni vodi čistilne naprave Celje količina virusa tokrat ni bila pod mejo kvantifikacije. V odpadni vodi čistilne naprave Domžale količina ostaja na približno enakem nivoju, v odpadni vodi čistilne naprave Kranj pa je količina virusa glede na prejšnja dva tedna nižja.
Razlaga grafov:

Graf prikazuje prisotnost koronavirusa v odpadnih vodah na posameznih čistilnih napravah. Gre za meritev količine virusne RNA v 24-urnih vzorcih odpadnih voda.

Semafor:

kvalitativno opisuje naše meritve. Rdeče pomeni, da je virusa dovolj za kvantifikacijo, oranžna, da ga ni dovolj, in zelena, da virus nismo zaznali. Graf: S črnimi točkami so na grafu označene posamezne meritve, ki predstavljajo količino virusa SARS-CoV-2 v odvzetem vzorcu, normalizirano na izmerjeno količino virusa PMMoV, ki se uporablja kot fekalni indikator v odpadnih vodah (z normalizacijo je mogoče omiliti okoljske vplive, na primer padavinske, na stanje odpadnih vod, ki lahko vpliva na rezultate meritev).Meritev je predstavljena kot točka zgolj, če je na mejo kvantifikacije (če je na semaforju rdeča). Stolpični graf: predstavlja aktivne primere okužbe s SARS-CoV-2, kot so na voljo na spletni strani Covid19-sledilnik (https://covid-19.sledilnik.org/sl/stats). Ti podatki so zbrani za občine, katerih odpadna voda se prečiščuje v čistilni napravi, iz katere so odvzeti vzorci.   

         

Delež mutacij povezanih z različicami SARS-CoV-2 v odpadnih vodah

(november 2022)

V tokratno analizo so bili vključeni vzorci odpadne vode iz čistilnih naprav Ljubljana, Koper in Maribor. Z analizo rezultatov sekvenciranja za 41. teden leta 2022 (vzorci odvzeti 11. 10. 2022) smo zaznali prevladujoč delež različice omikron v odpadni vodi iz vseh analiziranih čistilnih naprav (Ljubljana, Koper, Maribor), pri čemer večinski delež predstavljajo različica BA.5 in njene podrazličice. V vzorcu iz čistilne naprave Ljubljana smo tokrat zaznali tudi pojavljanje mutacij značilnih za različici BA.2.75 in BQ.1 (s podrazličicami), pri čemer lahko iz rezultatov ocenimo, da je delež vsake od njiju v analiziranem vzorcu relativno nizek (pod 5%).Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije

Centralna čistilna naprava Ljubljana,

Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik,

Centralna čistilna naprava Maribor,

Centralna čistilna naprava Saleške doline,

Centralna čistilna naprava Kranj,

Centralna čistilna naprava Koper,

Centralna čistilna naprava Celje,

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano,

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani,

Pediatrična klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana

COVID-19 Sledilnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)


Zahvaljujemo se vsem partnerjem, ki omogočajo ali sodelujejo v monitoringu:

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenija