Delovna področja in raziskave

Delovna področja, raziskovalne in spremljajoče dejavnosti

V redne dejavnosti MBP sodijo temeljne in aplikativne raziskave, monitoring obalnega morja ter pedagoško delo.

 

 

 

 

Temeljne raziskave opravlja MBP s ciljem poglobiti znanje o dinamiki obalnih morskih ekosistemov. Te raziskave prispevajo k razumevanju splošnih zakonitosti ekoloških procesovin vplivov onesnaženja v morju, predstavljajo pa tudi osnovo za učinkovitejše varovanje kakovosti morja ter nakazujejo smernice za sonaravni razvoj Tržaškega zaliva in zaledja. 

 

Aplikativne raziskave V več kot treh desetletjih svoje dejavnosti je MBP opravila nad 100 takšnih raziskav, zlasti znanstvenih in strokovnih ekspertiz za številne naročnike, predvsem s področja ekologije, varstva okolja, prostorskega planiranja, gradbenih posegov, marikulture itd.

 

Stalno spremljanje kakovosti morja (monitoring), z namenom preučiti vplive človekove dejavnosti na ekološke razmere, ter zbiranja informacij za potrebe prostorskega načrtovanja, turizma in naravovarstvenikov. V okvir teh dejavnosti sodijo mesečna spremljanja kakovosti obalnega morja, raziskave kakovosti morja in vplivov onesnaženja ter izvajanje mednarodnih obveznosti Slovenije po Barcelonski konvenciji.

 

Instrumentalni center Morske biološke postaje Piran deluje od leta 1995, ko je bil pripravljen program dela in imenovani vodja ter programski svet Instrumentalnega centra Morske biološke postaje Piran.

 

 

FOTOGALERIJA