NIB

Biotechnological Hub of the NIB (BTH-NIB)

The purpose of the investment project BTH-NIB is the assurance of the appropriate infrastructural conditions for the use of research and developmental opportunities in the fields of operation of the NIB.

Play Video About project      Publication

Uporabne in razvojne raziskave

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInPrint me
Uporabne in razvojne raziskave so pomemben del dejavnosti NIB.

Naročniki tovrstnih raziskav so predvsem ministrstva in njihove agencije v okviru izvajanja različnih javnih služb, občine in podjetja iz različnih panog, zlasti farmacevtske in živilsko-predelovalne. Med najpomembnejšimi partnerji NIB na tem področju so Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Ministrstvo za kmetijstvo, Agencija RS za okolje, Lek, Radenska, Mestna občina Koper …

Seznam projektov