NIB

Prof. Dr. Andrej Blejec

Working place: Scientific Counsellor

Telephone number: +386 (0)59 23 27 89
Email: ablejec@nib.si
Department: Department of Organisms and Ecosystems Research

Short biography:


Having more than 25 years of experience in application of mathematics and statistics in biology, I have the pleasure to work as statistical consultant in diverse fields of biological research. My main interest is computational statistics and data visualisation. Currently I am developing statistical methods for analysis of neurobiological data. As lecturer of statistics and computer sciences at the Department of Biology, University of Ljubljana, I am developing computer aided graphical and statistical simulation systems for statistics education.


Education:


 • B.Sc.: University of Ljubljana, Department of Mathematics and Mechanics
 • Ph.D.: University of Ljubljana, Department of Biology

Research Areas:


Statistics in biology, stochastic processes in neuroscience, computational statistics, data visualisation, statistical graphics, statistical education, statistical simulations and modelling.

Scientific Field:


 • Statistics
 • Courses Given at the University of Ljubljana
 • Undergraduate Studies
 • Computer science, Studies of Microbiology
 • Statistics, Department of Biology
 • Graduate Studies
 • Information technology in data analysis. University Graduate Studies Statistics
 • Biostatistics, Graduate Studies of Biology and Biotechnical Sciences
 • Computer applications in biology, Graduate Studies of Biology and Biotechnical Sciences

Scientific Societies:


 • American Statistical Association, 1994
 • International Association for Statistical Education, 1993
 • International Association for Statistical Computing, 1993
 • Statistično društvo Slovenije / Slovenian Statistical Society, 1979
 • Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije / Slovenian Society of Mathematicians, Physicists, and Astronomers, 1977

Editorial:


 • Slovenski inštitut za standardizacijo, član SIST/TC STM, 2002 –

Organization of Conferences:


 • 2002 ICOTS 6, Cape Town, South Africa, session organiser 7B Computer-Based Demonstrations of Statistical Phenomena
 • 2004 Applied Statistics 2004, Ljubljana, Slovenia, chair of organising committee
 • 2005 ISI 55, Sydney, Australia, session organiser IPMThe use of simulation in statistics education
 • 2006 ICOTS 7, Salvador, Brazil, Topic organiser: Topic 7. Technology in Statistics

Current Projects:


Detecting neuron’s activity changes (project MŠZŠ, J1-3366)Z več kot 25 letnimi izkušnjami pri uporabi matematike in statistike v biologiji sodelujem kot svetovalec na različnih področjih biološkega raziskovanja. Pri tem me predvsem zanima učinkovita vizualizacija podatkov in računalniška statistika. Razvijam metode za analizo podatkov v nevrobiologiji. Že vrsto let predavam Statistiko in Računalništvo na Oddelku za biologijo Ljubljanske univerze in se zanimam za pouk statistike s pomočjo računalniških simulacij in grafike.


Bibiliography (COBISS)