Projects

Alpski svet kot potencialni vir za regionalno vodooskrbo Slovenije

Project coordinator: prof. dr. Anton Brancelj