Zaključeni projekti

 

SEZNAM PROJEKTOV MBP V LETU 2015

 

 

 

Projekti znotraj 7. okvirnega programa:

- SeaDataNet 2 (44 partnerjev)

- PERSEUS (30 partnerjev)

- SMS (Sensing toxicants in Marine waters makes Sense using biosensors) (10 partnerjev)

- RADAR (7 partnerjev)

- INTERFACES

 

Čezmejni projekti:

- Jadranski čezmejni program IPA HAZADR (13 partnerjev)

- Strateški IPA projekt: BALMAS (17 partnerjev, 7 pridruženih partnerjev)

- Evropsko teritorialno sodelovanje, program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija (2007-2013): TRECORALA (10 partnerjev)

 

DG MARE:

- EMODnet (EMODnet is an initiative from the European Commission Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (DG MARE) as part of its Marine Knowledge 2020 strategy.) (36 partnerjev)

 

ARRS:

- Bilaterala Slovenija - Rusija: Vloga modelnih želatinoznih organizmov v biogeokemiji obalnih območij: ovrednotenje skupnih eksperimentalnih rezultatov

- Bilaterala Slovenija - Črna Gora: Določanje in vpliv kovin in ogljikovodikov na morske organizme Bokokotorskega in Tržaškega zaliva

- Rastlinstvo in hidrologija Ljubljanskega barja nekoc, danes in jutri - posledica sukcesije , clovekoveqa vpliva ali klimatskih nihanj?

- Ostanki zdravilnih učinkovin in sredstev za osebno nego v okolju: prisotnost, viri, čiščenje in učinki

- Optimizacija in validacija novih indikatorskih sistemov v kompleksnih okoljskih matricah

- RAZISKOVALNI PROGRAMI ARRS

 

COST:

- genderSTE