Domov

 • NIB JE NACIONALNI REFERENČNI LABORATORIJ ZA DOLOČANJE GSO
  NIB JE NACIONALNI REFERENČNI LABORATORIJ ZA DOLOČANJE GSO
  Nacionalni inštitut za biologijo, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, ima že večletne izkušnje z rutinskimi analizami določanja gensko spremenjenih organizmov ( GSO ). Visoko strokovno znanje na tem področju temelji ...
 • IN VITRO TESTI ZA DOLOČANJE GENOTOKSIČNOSTI Z NOVO OPREMO
  IN VITRO TESTI ZA DOLOČANJE GENOTOKSIČNOSTI Z NOVO OPREMO
  S testi genotoksičnosti identificiramo potencialna tveganja za zdravje ljudi in za okoljske organizme zaradi poškodb DNA in povzročanja mutacij.
 • NIB IN GOSPODARSTVO: PRENOS ZNANJA IN TEHNOLOGIJ
  NIB IN GOSPODARSTVO: PRENOS ZNANJA IN TEHNOLOGIJ
  Pisarna za prenos tehnologij je odgovorna za upravljanje z intelektualno lastnino NIB-a in skrbi za povezovanje inštituta z gospodarstvom, upravlja inštitutske patente ter skrbi za prenos znanja v družbo.
 • Srečno 2015
  Srečno 2015
  V letu, ki prihja, naj vam vile usode pletejo zlate niti, ki prinašajo obilo zdravja, veselja in uspeha. Vse lepo v 2015

Storitve in produkti

 •  
 • Storitve za kmetijsko dejavnost

  Glede na povzročitelja bolezni, gostiteljsko rastlino, letni čas in druge parametre izbiramo pri testiranju med različnimi laboratorijskimi metodami.

 
 •  
 • Spremljanje stanja okolja in testiranje vode

  Načela trajnostnega razvoja zahtevajo sistematično spremljanje stanja naravnih vrednot in človekovega okolja. V ta namen NIB izvaja in nudi stalen nadzor nad stanjem kakovosti slovenskih voda.

 
 •  
 • Storitve za biotehnološko industrijo

  Naše visoko strokovno znanje na tem področju temelji na dolgoletnih raziskavah s področja analize rastlinskih genomov in rastlinske biotehnologije nasploh.

 
 •  
 • Raziskovalna oprema

  Velika raziskovalna oprema podpira našo raziskovalno in pedagoško dejavnost ter služi tehnološkemu razvoju v sodelovanju z gospodarskimi podjetji. Možnost njene uporabe po veljavnem ceniku nudimo tudi zunanjim uporabnikom.

 
 •  
 • Storitve za farmacevtsko industrijo

  Med naše storitve se uvrščajo tudi bioanalitična laboratorijska podpora, toksikološke študije, testi genotoksičnosti različnih vzorcev in ekotoksikološke študije (vodne in kopenske).

 
 
19 okt

Obvestilo o prehodu NIB na poslovanje z eRačuni od 1.1.2015 dalje

Obveščamo vas, da bomo morali kot proračunski uporabnik skladno s 26. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev - ZOPSPU po 1.1.2015 vse račune dobaviteljev prejemati izkjučno v elektronski obliki (e-računi).

19 okt

V okviru evropskega projekta ISBE je potekala delavnica Sistemska biologija in njen vpliv na znanost, gospodarstvo, posameznika in družbo kot celoto

V petek, 17. oktobra 2014 je v prostorih nove Fakultete za računalništvo potekala delavnica z naslovom SISTEMSKA BIOLOGIJA IN NJEN VPLIV NA ZNANOST, GOSPODARSTVO, POSAMEZNIKA  IN DRUŽBO KOT CELOTO. Delavnico je organiziral Nacionalni inštitut za biologijo v okviru evropskega projekta ISBE (Infrastruktura za sistemsko biologijo Evrope).

VABILA NA DOGODKE