Domov

 • NIB JE NACIONALNI REFERENČNI LABORATORIJ ZA DOLOČANJE GSO
  NIB JE NACIONALNI REFERENČNI LABORATORIJ ZA DOLOČANJE GSO
  Nacionalni inštitut za biologijo, Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, ima že večletne izkušnje z rutinskimi analizami določanja gensko spremenjenih organizmov ( GSO ). Visoko strokovno znanje na tem področju temelji ...
 • IN VITRO TESTI ZA DOLOČANJE GENOTOKSIČNOSTI Z NOVO OPREMO
  IN VITRO TESTI ZA DOLOČANJE GENOTOKSIČNOSTI Z NOVO OPREMO
  S testi genotoksičnosti identificiramo potencialna tveganja za zdravje ljudi in za okoljske organizme zaradi poškodb DNA in povzročanja mutacij.
 • NIB IN GOSPODARSTVO: PRENOS ZNANJA IN TEHNOLOGIJ
  NIB IN GOSPODARSTVO: PRENOS ZNANJA IN TEHNOLOGIJ
  Pisarna za prenos tehnologij je odgovorna za upravljanje z intelektualno lastnino NIB-a in skrbi za povezovanje inštituta z gospodarstvom, upravlja inštitutske patente ter skrbi za prenos znanja v družbo.

Storitve in produkti

 
 •  
 • Analiza stanja okolja

  Analiza stanja okolja je potrebna pred vsakim posegom v prostor. Je strokovna osnova modrih odločitev in ravnotežja med varstvom narave in načrtovano rabo okolja v kmetijske, industrijske, prometne, energetske in druge namene.

 
 
 •  
 • Testi genotoksičnosti in vitro

  S testi genotoksičnosti identificiramo potencialna tveganja za zdravje ljudi in za okoljske organizme zaradi poškodb DNA in povzročanja mutacij.

 
 •  
 • Ohranjanje kakovosti okolja

  Načela trajnostnega razvoja zahtevajo sistematično spremljanje stanja naravnih vrednot in človekovega okolja. V ta namen NIB izvaja in nudi stalen nadzor nad stanjem kakovosti slovenskih voda.

 
 
19 okt

Obvestilo o prehodu NIB na poslovanje z eRačuni od 1.1.2015 dalje

Obveščamo vas, da bomo morali kot proračunski uporabnik skladno s 26. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev - ZOPSPU po 1.1.2015 vse račune dobaviteljev prejemati izkjučno v elektronski obliki (e-računi).

19 okt

V okviru evropskega projekta ISBE je potekala delavnica Sistemska biologija in njen vpliv na znanost, gospodarstvo, posameznika in družbo kot celoto

V petek, 17. oktobra 2014 je v prostorih nove Fakultete za računalništvo potekala delavnica z naslovom SISTEMSKA BIOLOGIJA IN NJEN VPLIV NA ZNANOST, GOSPODARSTVO, POSAMEZNIKA  IN DRUŽBO KOT CELOTO. Delavnico je organiziral Nacionalni inštitut za biologijo v okviru evropskega projekta ISBE (Infrastruktura za sistemsko biologijo Evrope).

VABILA NA DOGODKE

DOMAČI IN MEDNARODNI PROJEKTI