Domov

 • Ponudba NIB storitev
  Ponudba NIB storitev
  Nacionalni inštitut za biologijo – NIB je vodilni slovenski javni raziskovalni zavod za temeljne in aplikativne raziskave na področju bioloških znanosti.
 • Nagradni natečaj v okviru Evropske noči raziskovalcev 2017
  Nagradni natečaj v okviru Evropske noči raziskovalcev 2017
  Nagradni natečaj je namenjen vsem učencem osnovnih in srednjih šol v Sloveniji.
 • VIDEO: Mikroplastika v Tržaškem zalivu
  VIDEO: Mikroplastika v Tržaškem zalivu

  Onesnaženje morskega okolja s plastiko in
  posledično z mikroplastiko postaja v sedanjem
  času vse večji problem.

 • VIDEO: Dan očarljivih rastlin 2017
  VIDEO: Dan očarljivih rastlin 2017

  V petek, 19. maja 2017, sta bila očarljivost in pomen rastlin
  ponovno v središču zanimanja, saj je v Sloveniji že šestič potekal
  Dan očarljivih rastlin. Več o dogajanju si poglejte v video posnetku.

 • 52 EMBS
  52 EMBS

Storitve in produkti

 •  
 • Storitve za kmetijsko dejavnost

  Glede na povzročitelja bolezni, gostiteljsko rastlino, letni čas in druge parametre izbiramo pri testiranju med različnimi laboratorijskimi metodami.

 
 •  
 • Okoljski monitoring in analize kakovosti voda

  Načela trajnostnega razvoja zahtevajo sistematično spremljanje stanja narave in človekovega okolja. V ta namen NIB izvaja in nudi stalen nadzor nad stanjem kakovosti slovenskih voda.

 
 
 •  
 • Raziskovalna oprema

  Velika raziskovalna oprema podpira našo raziskovalno in pedagoško dejavnost ter služi tehnološkemu razvoju v sodelovanju z gospodarskimi podjetji. Možnost njene uporabe po veljavnem ceniku nudimo tudi zunanjim uporabnikom.

 
 
 
20 okt

COST AKCIJA ERBFacility IZ PROGRAMA HORIZONT 2020


NIB je partner v novi COST akciji
»Evropski instrument biomonitoringa na podlagi roparskih ptic

(European Raptor Biomonitoring Facility - ERBFacility) – CA16224«,
ki je program mreženja financiran iz okvirja Horizon 2020,
pri katerem trenutno sodeluje 25 držav (https://e-services.cost.eu/action/CA16224/overview/).

Akcija bo trajala od leta 2017 do 2021.

V okviru akcije se bo na podlagi mednarodnega sodelovanja razvijal:
 • okvir (1) Evropske sheme biomonitoringa roparskih ptic (European Raptor Biomonitoring Scheme – ERBioMS), pri čemer so roparske ptice (ujede, sove, sokoli) zaradi bioakumulacijskih procesov dobri indikatoriji prisotnosti nevarnih onesnažil v okolju,
 • (2) okvir Evropske banke primerkov roparskih ptic (European Raptor Specimen Bank – ERSpeB) za namene monitoringa okoljskih onesnažil in
 • (3) Evropski program za terensko zbiranje vzorcev in razlagalnih podatkov o roparskih pticah (European Raptor Sampling Programme – ERSamP).

Cilji akcije so povezovanje kapacitet biomonitoringa okoljskih onesnažil preko roparskih ptic s povezovanjem laboratorijev, zbirk vzorcev (zlasti muzejev) in shem monitoringa roparskih ptic.

Glavni prijavitelj akcije je Univerza v Oxfordu (UK), iz katere prihaja tudi predsednik konzorcija Guy Duke, predstavnika NIB in Slovenije v konzorciju, doc. dr. Ala Vrezca, pa je upravni odbor akcije izvolil za podpredsednika.

20 okt

Vabilo na predavanje Dr. Griet Neukermans: "Borealization of phytoplankton blooms on the Arctic Ocean’s inflow shelves ", 27.10.2017, na MBP

Invitation to Lecture » Borealization of phytoplankton blooms on the Arctic Ocean’s inflow shelves «