Domov

 • DOGODEK SINERGIJE: TRAJNOSTNA RAST NA MORSKEM IN POMORSKEM SEKTORJU V SLOVENIJI IN SEVERNEM JADRANU - SREČANJE BLUEMED NA MIKRO-REGIONALNEM NIVOJU
  DOGODEK SINERGIJE: TRAJNOSTNA RAST NA MORSKEM IN POMORSKEM SEKTORJU V SLOVENIJI IN SEVERNEM JADRANU - SREČANJE BLUEMED NA MIKRO-REGIONALNEM NIVOJU
 • GLIOMA INVASION FORUM 2017
  GLIOMA INVASION FORUM 2017
 • 52 EMBS
  52 EMBS

Storitve in produkti

 •  
 • Storitve za kmetijsko dejavnost

  Glede na povzročitelja bolezni, gostiteljsko rastlino, letni čas in druge parametre izbiramo pri testiranju med različnimi laboratorijskimi metodami.

 
 •  
 • Okoljski monitoring in analize kakovosti voda

  Načela trajnostnega razvoja zahtevajo sistematično spremljanje stanja narave in človekovega okolja. V ta namen NIB izvaja in nudi stalen nadzor nad stanjem kakovosti slovenskih voda.

 
 
 •  
 • Raziskovalna oprema

  Velika raziskovalna oprema podpira našo raziskovalno in pedagoško dejavnost ter služi tehnološkemu razvoju v sodelovanju z gospodarskimi podjetji. Možnost njene uporabe po veljavnem ceniku nudimo tudi zunanjim uporabnikom.

 
 
 
13 feb

ŠTUDENTSKA KONFERENCA - SKUPAJ NA POTI DO USPEHA,19. in 20. aprila 2017 na IJS

Študentska konferenca združuje dve tradicionalni študentski konferenci: (1) Študentsko konferenco Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana (MPŠ) ter (2) Dan mladih raziskovalcev na področju kemije, biokemije, materialov in okolja (KMBO).

13 feb

Najava razpisa za mesto direktorja Nacionalnega inštituta za biologijo

Ste pripravljeni prevzeti vodenje

javnega naravoslovnega raziskovalnega zavoda?