Oddelki

Raziskovalni oddelki

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

Inštitut sestavljajo štirje raziskovalni oddelki ter skupne službe v katerih delujeta tudi Služba za prenos tehnologij in Projektna pisarna. Pet oddelkov se nahaja v Ljubljani, na sedežu NIB v Biološkem središču, eden pa v Piranu.

Oddelki so programsko, kadrovsko in finančno relativno samostojni, z opredeljenimi lastnimi znanstvenimi in poslovnimi strategijami in temeljnimi cilji.

V znanstveni politiki NIB težimo k povezovanju oddelkov in iščemo sinergije delovanja, tako v domači kakor tudi v mednarodni areni.

 

INŠTITUT SESTAVLJAJO:

Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijoRaziskovalno delo oddelka pokriva tri glavna področja: raziskave s pristopi sistemske biologije, različne raziskave mikroorganizmov in raziskave gensko spremenjenih organizmov. Pri raziskavah uporabljajo veliko raziskovalno opremo infrastrukturnega Centra Planta, ki omogoča vrhunske molekularno-biološke raziskave in raziskave rastlin.
Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo rakase ukvarja z ekotoksikologijo, genetsko toksikologijo in biologijo raka. V okviru treh osnovnih področij raziskuje vodne ekosisteme in vplive onesnaževanja, poškodbe genskega materiala ter nastanek in razvoj rakavih obolenj.
Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemovproučuje biološke procese od nivoja celice do ekosistemov. Ustvarja vrhunsko znanje, potrebno za celostno razumevanje organizmov in njihove vloge v okolju, od nevronalnih mehanizmov zaznavanja okolja in komunikacije med celicami do interakcij v ekosistemih.
Morska biološka postaja Piran (MBP)Je edina slovenska ustanova, ki proučuje morje in spremlja njegovo kvaliteto. Raziskovalci MBP so osredotočeni na raziskave s področij fizikalne, kemijske in biološke oceanografije.
Skupne službeso organizacijska enota, ki je zadolžena za izvajanje podpornih dejavnosti za raziskovalne organizacijske enote. Glavne dejavnosti, ki jih izvajajo, so finance in računovodstvo, administrativno tehnična podpora vodenju projektov, kadrovske zadeve, idr.

V OKVIRU SKUPNIH SLUŽB DELUJETA:

Služba za prenos tehnologijje odgovorna za upravljanje z intelektualno lastnino NIB-a. Pisarna skrbi za povezovanje inštituta z gospodarstvom, upravlja inštitutske patente ter skrbi za prenos znanja v družbo.
Projektna pisarnaNIB deluje v okviru Skupnih služb in nudi vsestransko podporo raziskovalcem pri realizaciji raziskovalnih idej ter povezovanju in mreženju v slovenskem in mednarodnem okolju.