Digitalna knjižnica

Digitalna knjižnica

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

Na tem mestu so zbrane povezave do različne elektronske literature, pomembne za biološke znanosti - do polnih besedili člankov, znanstvenih in strokovnih revij, knjig, podatkovnih zbirk in drugih informacij:

Seznam elektronskih virov


Brezplačne e-publikacije Nacionalnega inštituta za biologijo

Raziskovalni vodiči

Drugo
 • Journal Citation Reports - seznami znanstvenih revij s faktorjem vpliva (Impact Factor), urejeni po abecedi, po področju ...
 • Videolectures.net - prosto dostopna zbirka snemanih predavanj z različnih znanstvenih področij.

Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije (DiRROS) je skupni repozitorij številnih slovenskih raziskovalnih organizacij, med katerimi je tudi NIB. V obdobju 2014-2016 je NIB sodeloval z repozitorijem SciVie, ki se je pridružil DiRROS.

DiRROS je organiziran po predpisanih standardih in priporočilih, zajetih v navodilih OpenAIRE, kar omogoča kompatibilnost oz. izmenjavo vsebin z drugimi repozitoriji ter izpolnjevanje zahtev Evropske komisije, slovenske nacionalne strategije, inštitucionalnih politik in drugih financerjev, da morajo biti rezultati raziskav, sofinanciranih z javnimi sredstvi, odprto dostopni javnosti. Produkte raziskav (recenzirane članke, raziskovalne podatke ...) je tako potrebno v skladu z avtorskimi pravicami in politikami založnikov v polnem besedilu objaviti v repozitoriju. Posledica nalaganja v repozitorij pa je tudi večja vidnost in citiranost teh objav ter večja prepoznavnost avtorjev in njihove institucije. Metapodatki magistrskih in doktorskih del bodo vključeni tudi v evropski portal zaključnih del študija- DART-Europe


Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
je skupni repozitorij članic Univerze v Ljubljani. Vanj svoja dela odlagajo tudi zaposleni in študentje Oddelka za biologijo BF UL. V pripravi je kompatibilnost repozitorija z navodili OpenAIRE in pridružitev metapodatkov objav v portal DART-Europe.


Dogovori NIB-a za uveljavitev popustov pri objavah v odprtem dostopu:

- Brill
- De Gruyter
- Elsevier
- članstvo v MDPI Institutional Open Access Program za 10 % popust pri objavah v odprtem dostopu
- Taylor and Francis
- Wiley


Dogovori Univerze v Ljubljani za uveljavitev popustov pri objavah v odprtem dostopu:
https://www.bf.uni-lj.si/sl/o-fakulteti/knjiznice-bf/odprta-znanost/apc-ji/

Koristne povezave:

- predavanje CTK predstavlja: objavi odprto ali...?, predavatelja: Maja Vihar, Mitja Vovk Iskrić, 5. junij 2019 v Biološkem središču in 13. junij 2019 na MBP, predstavljene so izkušnje iz prakse za objavljanje v odprtem dostopu (posnetek, prosojnice)
- predavanje Temeljna načela praks odprte znanosti v programu Obzorje Evropa ter zahteve glede odprtih objav, predavatelj: mag. Miro Pušnik, 3. februar 2022, predstavljene so obvezne in priporočene prakse, licence ter zahteve glede odprtih objav (posnetek, prosojnice)
- predavanje Temeljna načela ravnanja z raziskovalnimi podatki, predavatelj: mag. Miro Pušnik, 10. februar 2022, predstavljena so načela FAIR in zagotavljanje interoperabilnosti, načrt ravnanja s podatki, licence, metapodatki, opis izvora podatkov, taksonomije in otologije, deljenje drugih rezultatov (posnetek, prosojnice)
- predavanje Platforma ORE za odprte objave člankov,  predavatelj: mag. Miro Pušnik, 17. februar 2022, predstavljena je platforma Open Research Europe za odprte objave člankov, nastalih v programu Obzorje Evropa (posnetek, prosojnice)
- Kompetenčni center Odprta knjižnica z koristnimi informacijami o delu v okolju odprte znanosti ter z informacijsko podporo in svetovanjem
- SHERPA/ROMEO – spletna stran s politikami založnikov posameznih znanstvenih revij do objavljanja v odprtem dostopu
- uporaba avtorsko-pravnih licenc Creative Commons- portal OpenAire, kjer evropski in nacionalni financerji spremljajo izvajanje in preverjajo izpolnjevanje določil o odprti dostopnosti. Portal enkrat tedensko žanje zapise po sebi kompatibilnih repozitorijih in ostalih informacijskih virih
- Nacionalni portal odprte znanosti združuje vse odprte objave slovenskih raziskovalnih organizacij v polnem besedilu

Oddaljeni dostop je storitev, s katero lahko dostopate do naročniških informacijskih virov (elektronski znanstveni časopisi, elektronske knjige ...) s poljubne lokacije ob poljubnem času!

Za zaposlene na Nacionalnem inštitutu za biologijo


Oddaljeni dostop do ProQuest preko Federacije ARNES AAI:

http://home.izum.si/izum/ft_baze/proquest.asp

 • klik na Iskanje ProQuest
 • klik na Log in through your library or institution
  Select your region/federation: iz spustnega seznama izberemo Slovenia (ARNES)
  Choose your library or institution: NIB
 • klik na LOGIN

Uporabniško ime za dostop do Federacije ARNES AAI dobite tako, da uporabniškemu imenu, s katerim dostopate do svojega računalnika in e-pošte, dodate priponko @nib.si (npr. jnovak@nib.si). To velja tako za zaposlene na ljubljanskem delu NIB kot tudi na Morski biološki postaji Piran. Geslo je enako geslu za dostop do vašega računalnika in e-pošte.

Oddaljen dostop do Web of Science preko Federacije ARNES AAI:

http://home.izum.si/izum/ft_baze/wos.asp

 • klik na Iskanje Web of Science
 • INSTITUTIONAL (SHIBBOLETH) USERS SIGN IN

Authorized users select your institution's group or regional affiliation: iz spustnega seznama izberemo ARNES AAI Federation

 • Izberite IdP domače organizacije

Izberite IdP, na katerem se boste avtenticirali: iz spustnega seznama izberemo NIB

 • klik na IZBERITE

Uporabniško ime za dostop do Federacije ARNES AAI dobite tako, da uporabniškemu imenu, s katerim dostopate do svojega računalnika in e-pošte, dodate priponko @nib.si (npr. jnovak@nib.si). To velja tako za zaposlene na ljubljanskem delu NIB kot tudi na Morski biološki postaji Piran. Geslo je enako geslu za dostop do vašega računalnika in e-pošte.Za zaposlene in študente Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani


ScienceDirect, Springer Link, JSTOR, Oxford Journals Online ...

   Do želenega informacijskega vira pridete preko:
   • NUK-ovega Mrežnika (portala informacijskih virov), kjer iz Seznama informacijskih virov izberite želeni vir
   • portala DiKUL s prijavo v osebni profil

    Pojavi se prijavna stran, kjer:
   • iz spustnega seznama izberete "Biotehniška fakulteta"
   • študentje vpišete številko svoje študentske izkaznice oz. indeksa, zaposleni pa številko svoje članske izkaznice
   • vpišete geslo, ki ste ga dobili v knjižnici (če gesla še nimate, se oglasite v Biološki knjižnici, da vam ga dodelimo)

Podrobnejša navodila si poglejte na spletni strani. V primeru težav pri dostopu se obrnite na Biološko knjižnico.


ProQuest in Web of Science preko Federacije ARNES AAI

V prijavi za dostop:

   • zaposleni uporabijo isto uporabniško ime in geslo kot za računalnik na delovnem mestu in
   • študenti UL-ID (uporabniško ime in geslo iz ID PORTALA).

V kolikor gre za prijavo znotraj omrežja UL, servis avtomatično dovoli dostop. Za dostop do servisa ProQuest izven omrežja UL so navodila.

ProQuest predstavitev najdete tukaj. Tu so tudi opisani pogoji in omejitve uporabe te baze podatkov.

Pomoč glede uporabniških imen in gesel nudi za zaposlene računalniški center Biotehniške fakultete. Študenti prijavijo napake na ID PORTAL.


Opozarjamo vas, da morate spoštovati določila licenčnih pogodb, ki so jih knjižnice sklenile s ponudniki informacijskih virov. Dovoljena je samo uporaba v študijske namene.

V prostorih Nacionalnega inštituta za biologijo in Oddelka za biologijo BF UL v je vzpostavljeno brezžično omrežje - na vseh oddelkih so s signalom pokrite predavalnice in avle; dostop je možen tudi iz prostorov Biološke knjižnice.

Omrežje je zgrajeno po standardih, ki jih predpisuje Arnes za priklop v slovenski del Eduroam, vseevropskega projekta mobilnosti v raziskovalni in izobraževalni sferi.

S svojim uporabniškim imenom in geslom ter brez sprememb v nastavitvah prenosnika lahko gostujete na številnih slovenskih in tujih ustanovah, vključenih v projekt Eduroam.


Pridobitev uporabniškega imena in gesla:

 • zaposleni na NIB: uporabniško ime za dostop do Eduroam (in Arnes AAI) dobite tako, da uporabniškemu imenu, s katerim dostopate do računalnika in e-pošte, dodate še priponko »@nib.si« (npr. jnovak@nib.si); to velja tako za zaposlene na ljubljanskem delu NIB kot tudi na Morski biološki postaji Piran. Geslo za dostop pa je enako geslu za dostop do vašega računalnika in e-pošte. Na povezavi https://cat.eduroam.org najdete orodje, s katerim enostavno in hitro skonfigurirate računalnik za dostop do Eduroama. V primeru težav se obrnite na helpdesk@nib.si.
 • zaposleni na Oddelku za Biologijo BF UL se za pridobitev uporabniškega imena in gesla obrnite na računalniški center Biotehniške fakultete: helpdesk@bf.uni-lj.si.
 • študentje Oddelka za biologijo BF UL: uporabniško ime in geslo si nastavite na portalu. Več o skupnih identitetah (tudi navodila za aktivacijo) najdete tukaj. Ali v sistemu VIS si nastavite uporabo Eduroam-a ter geslo.
 • zunanji uporabniki: uporabniško ime in geslo pridobite na svoji matični instituciji, kjer se šolate ali ste zaposleni.

Za dostop v omrežje Eduroam potrebujete:

Navodila za nastavitev prenosnika in njegovo povezavo v brezžično omrežje

Uporaba Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani, EndNote, uporaba servisa Web of Science, iskanje elektronskih člankov ali knjig, iskanje po Cobissovem katalogu ...

Zaposlenim na Nacionalnem inštitutu za biologijo ter zaposlenim in študentom Oddelka za biologijo BF UL toplo priporočamo udeležbo na brezplačnih izobraževalnih tečajih v organizaciji: