Družbeno odgovoren delodajalec

07 feb
Družbena odgovornost je vtkana v vse pore delovanja podjetja NIB.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

Zaveza vodstva družbeni odgovornosti


Vodstvo Nacionalnega inštituta za biologijo ima že v svojem DNK-ju zapisano, da deluje z in za širšo družbo in življenjsko okolje, njun razvoj in dobrobit. Znanost je tukaj zato, da naša življenja in življenja zanamcev na eni strani bogati, na drugi strani pa posreduje znanja za zdrav in trajnosten način življenja. Še toliko bolj znanost, ki jo razvijamo na našem inštitutu, saj ta temelji na proučevanju procesov v naravi. Naši raziskovalni programi zasledujejo cilje zagotoviti orodja in znanje za trajnostno rabo naravnih virov, za sonaravno življenje prihodnosti. 

Družbena odgovornost je pri nas vtkana v vse pore delovanja. Začne se pri vrednotah, med katerimi imajo osrednje mesto etičnost, kakovost in premišljen napredek. Skrb za razvoj novega znanja in veščin ter širjenje tega znanja prispevata k odgovornemu razvoju. Naša družbena odgovornost temelji na uveljavljanju, internacionalizaciji in modernizaciji raziskovalno-razvojnih, izobraževalno-akademskih in poslovnih standardov pri doseganju splošne blaginje družbe. Okoljska odgovornost nas zavezuje k varovanju vseh vidikov naravnega okolja, vključujoč raziskave podnebnih in drugih sprememb na Zemlji. Zato je naše poslovanje pregledno in transparentno. NIB s trajnostno naravnanim delovanjem podpira varovanje okolja in smernice zelene družbe. Tudi novo Biotehnološko stičišče je zgrajeno po načelih nizkoogljične, energetsko učinkovite, zelene in trajnostne gradnje.  

Odgovornost uresničujemo tudi pri medosebnih odnosih, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju, razumevanju in pripadnosti. Na NIB se zavedamo, da so kakovostni in motivirani kadri eden najpomembnejših pogojev za učinkovito delovanje organizacije. Na vsakem koraku delovnega procesa se trudimo pridobiti mnenje zaposlenih in stališča učinkovito usklajevati. Spoštujemo celovitost svojih zaposlenih, kar se odraža v razumevanju njihovih poslovnih ter zasebnih potreb in želja. Prepričani smo, da le varno in prijazno delovno okolje doprineseta k odličnim poslovnim rezultatom ter vsestranskem zdravju zaposlenih in institucije.

V prihodnost tako stopamo z jasno vizijo, ki ne dovoljuje, da bi bili cilji zdravih odnosov, upoštevanja svobode v raziskovalni in strokovni kreativnosti ter uravnoteženega napredka zgolj črke na papirju.

Prof. dr. Maja Ravnikar, direktorica