Za medije

Za medije

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

Kontaktna oseba za stike z javnostjo: 

T: 059 232 701

SEZNAM KONTAKTNIH OSEB PO POSAMEZNIH PODROČJIH ZA PRIPRAVO STROKOVNIH MNENJ 

 

Direktorica, prof. dr. Maja Ravnikar

 • Raziskovalna in poslovna dejavnost Nacionalnega inštituta za biologijo
 • Znanstveno področje: Rastlinska biotehnologija, patofiziologija, virologija, diagnostika rastlinskih virusov, bakterij in fitoplazem
Kontakt:

Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka

Teme in kontaktne osebe:
 • Toksini in toksini v okolju, predvsem strupene snovi, ki jih proizvajajo organizmi in njihovo delovanje na človeka in ostale organizme, način delovanja ter njihova vloga v okolju. Poudarek je na snoveh, ki se masovno pojavljajo tako kot tokisčna cvetenja dinoflagelatov in cianobakterij, njihovo kopičenje v hrani (npr. zastrupitev školjk), ogrožanje vodnih virov, biodiverzitete, zdravja ljudi (cianobakterije) – prof. dr. Bojan Sedmak
 • Toksikologija – strupene snovi v hrani (naravne: naravni karcerogeni, ki nastajajo v kuhinji in kot ostanki pesticidov; in umetne) – prof. dr. Metka Filipič, dr. Bojana Žegura
 • Zaščitne snovi v živilih (ki so zdravju koristne: antioksidanti, antikarcerogene snovi…) – prof. dr. Metka Filipič, dr. Bojana Žegura
 • Toksičnost površinskih in odpadnih voda, ki se stekajo v površinske vode in metode ugotavljanja prisotnosti toksičnih snovi v teh vodah – prof. dr. Metka Filipič, dr. Bojana Žegura, prof. dr. Bojan Sedmak
 • Biološki testi za določanje toksičnosti in ugotavljanje prisotnosti in vrsto teh snovi ter razvoj novih metod za testiranje – prof. dr. Metka Filipič, dr. Bojana Žegura, prof. dr. Bojan Sedmak
 • Genotoksičnost in toksičnost pitnih vod (podtalnice in ustekleničenih) – prof. dr. Metka Filipič, dr. Bojana Žegura
 • Nanotoksikologija - ugotavljanje potencialnih škodljivih nanodelcev na okolje in na človeka – prof. dr. Metka Filipič, dr. Bojana Žegura
 • Monitoringi površinskih voda oziroma ugotavljanje ekološke kakovosti površinskih voda: rek in jezer – prof. dr. Metka Filipič
 • Sledenje snovi po podzemnih vodotokih in porazdeljevanje teh snovi po podzemnih vodotokih – prof. dr. Metka Filipič
 • ženske v znanosti, vse o RAKU, vse o matičnih - zarodnih celicah, vse o znanstveni politiki - prof. dr. Tamara Lah Turnšek

Podatki o kontaktnih osebah:

Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo

Teme in kontaktne osebe:
 • Sistemska biologija - prof. dr. Kristina Gruden, dr. Špela Baebler, prof. dr. Marina Dermastia
 • Gensko spremenjeni organizmi - GSO, Določanje, Presoja tveganja Soobstoj, Kartagenski protokol – prof. dr. Jana Žel, dr. Mojca Milavec, prof. dr. Kristina Gruden
 • Bolezni rastlin in diagnostika mikroorganizmov: prof. dr. Marina Dermastia, dr. Tanja Dreo, prof. dr. Maja Ravnikar
 • Biologija rastlin: prof. dr. Marina Dermastia
 • Biotehnologija: prof. dr. Maja Ravnikar, prof. dr. Jana Žel, prof. dr. Kristina Gruden,

Podatki o kontaktnih osebah:

Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov

Teme:
 • Entomologija oziroma vse o žuželkah (čebele, kobilice, stenice, čmrlji, škržati in ostale žuželke), delovanje živčevja pri žuželkah in vedenje teh živali.
 • Prosto živeča (divja) narava
 • Proučevanje ptic - življenjski prostor, vedenje v okolju, ogroženost in varstvo ptic… Proučujemo vse ptice, kot so na primer sove, belo štorkljo, čigro, repaljščico in ostale
 • Proučevanje hroščev - življenjski prostor, posamezna vrsta hrošča na posameznem območju…
 • Živi svet v kraških jamah (žuželke, vodni raki…)
 • Živi svet v vodah - nevretenčarji; dinamika živega sveta v vodah (jezera in podzemne vode)

Podatki o kontaktnih osebah:

Morska biološka postaja Piran

Teme in kontaktne osebe:

•    Splošno o MBP in o vsebinah, ki niso navedene spodaj: vodja oddelka
•    Biodiverziteta, tujerodne in invazivne vrste, morski psi, morski sesalci: prof. dr. Lovrenc Lipej, dr. Martina Orlando Bonaca, dr. Borut Mavrič
•    Ekologija fitoplanktona, škodljiva cvetenja alg vključno s toksičnimi mikroalgami, evtrofikacija: izr. prof. dr. Patricija Mozetič, dr. Janja Francé
•    Bakterijska razgradnja organske snovi, patogeni mikroorganizmi: izr. prof. dr. Valentina Turk
•    Sluzasti makroagregati, raziskave petole v hipersalinih okoljih (Sečoveljske soline): izr. prof. dr. Nives Kovač
•    Masovna pojavljanja želatinoznega planktona (dr. Tjaša Kogovšek), vidik tujerodnih vrst želatinoznega planktona (prof. dr. Lovrenc Lipej), filogenija želatinoznega planktona (dr. Andreja Ramšak)
•    Infrastruktura za prostorska in kontinuirana opazovanja, delovanje infrastrukturnega centra MBP, geologija: dr. Branko Čermelj
•    Fizikalne značilnosti morja, tokovanje: prof. dr. Vlado Malačič
•    Modeli: dr. Boris Petelin, prof. dr. Vlado Malačič
•    Kemija morja, fotokemija, organska onesnažila in težke kovine (izr. prof. dr. Oliver Bajt, izr. prof. dr. Nives Kovač, prof. dr. Jadran Faganeli) ter učinki onesnažil na organizme (dr. Andreja Ramšak)
•    Plastika, mikroplastika: izr. prof. dr. Oliver Bajt; razgradnja bioplastike: izr. prof. dr. Valentina Turk
•    Področje evropske okoljske zakonodaje o vodah in morju (Vodna direktiva, Morska strategija): dr. Martina Orlando Bonaca, dr. Janja Francé; nacionalni monitoring morja: dr. Janja Francé
•    Informacije o projektih: vodje projektov

Podatki o kontaktnih osebah:

•    izr. prof. dr. Patricija Mozetič, vodja oddelka
•    prof. dr. Lovrenc Lipej
•    dr. Martina Orlando Bonaca
•    dr. Borut Mavrič
•    dr. Janja Francé
•    izr. prof. dr. Valentina Turk
•    izr. prof. dr. Nives Kovač
•    dr. Tjaša Kogovšek
•    dr. Andreja Ramšak
•    dr. Branko Čermelj
•    prof. dr. Vlado Malačič
•    dr. Boris Petelin
•    izr. prof. dr. Oliver Bajt
•    prof. dr. Jadran Faganeli