Izobraževanje

Izobraževanje

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni
Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) je tretji največji javni raziskovalni zavod na področju naravoslovnih ved v Sloveniji in predstavlja najprodornejše in najsodobnejše raziskovalne potenciale v osnovnih in uporabnih bioloških raziskavah. Izobraževanje prestavlja eno najpomembnejših vzporednih dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo in se odraža predvsem na področju usposabljanja mladih raziskovalcev ter sodelovanja v pedagoškem procesu visokošolskih organizacij v Sloveniji.
Že od začetkov delovanja v zgodnjih 60-ih se v naši ustanovi zavedamo izrednega pomena pedagoškega dela in vrednosti širjenja znanja na mlade. NIB je od vsega začetka sodeloval v izobraževalnih procesih na dodiplomskem in podiplomskem nivoju. Pri generacijah študentov vzbujamo pozitiven odnos do raziskovalnega dela in tako vzgajamo bodoče strokovnjake.

Veliko raziskovalcev NIB je z univerzitetnimi habilitacijami vključenih v pedagoški proces na vseh štirih slovenskih univerzah, na podlagi sporazumov o sodelovanju. NIB-ovi raziskovalci aktivno sodelujejo tudi pri pripravi in uvajanju novih vsebin in študijev v okviru bolonjskega procesa.

Poučevanje na univerzah in visokošolskih zavodih


MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEF STEFAN
 • Prof. dr. Anton Brancelj
 • Prof. dr. Metka Filipič
 • Prof. dr. Kristina Gruden
 • Prof. dr. Tamara Lah Turnšek
 • Prof. dr. Lovrenc Lipej
 • Izr. prof. dr. Maja Ravnikar
 • Izr. prof. dr. Bojan Sedmak
 • Izr. prof. dr. Davorin Tome
 • Izr. prof. dr. Valentina Turk
 • Izr. prof. dr. Jana Žel
 • Doc. dr. Andreja Ramšak
 • Doc. dr. Al Vrezec

UNIVERZA V LJUBLJANI 

Biotehniška fakulteta

 • Prof. dr. Andrej Blejec
 • Prof. dr. Marina Dermastia
 • Prof. dr. Jadran Faganeli
 • Prof. dr. Kristina Gruden
 • Prof. dr. Tamara Lah Turnšek
 • Prof. dr. Lovrenc Lipej
 • Izr. prof. dr. Maja Ravnikar
 • Izr. prof. dr. Davorin Tome
 • Izr. prof. dr. Jana Žel
 • Doc. dr. Al Vrezec
 • Doc. dr. Tina Eleršek
 • Dr. Helena Motaln

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • Prof. dr. Tamara Lah Turnšek
 • Prof. dr. Kristina Gruden
 • Dr. Helena Motaln

Fakulteta za matematiko in fiziko
 • Prof. dr. Andrej Blejec

Fakulteta za pomorstvo in promet
 • Prof. dr. Jadran Faganeli
 • Prof. dr. Lovrenc Lipej
 • Izr. prof. dr. Oliver Bajt
 • Izr. prof. dr. Vlado Malačič
 • Doc. dr. Nives Kovač

Interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina
 • Prof. dr. Metka Filipič
 • Prof. dr. Kristina Gruden
 • Prof. dr. Tamara Lah Turnšek

Interdisciplinarni doktorski študijski program Statistika 
 • Prof. dr. Andrej Blejec

Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja 
 • Prof. dr. Andrej Blejec
 • Prof. dr. Jadran Faganeli

Magistrski program Uporabna Statistika
 • Prof. dr. Andrej Blejec

UNIVERZA V MARIBORU

Fakulteta za naravoslovje in matematiko
 • Prof. dr. Lovrenc Lipej
 • Izr. prof. dr. Davorin Tome

 

UNIVERZA V NOVI GORICI

Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo
 • Izr. prof. dr. Maja Ravnikar
 • Izr. prof. dr. Maruša Pompe Novak

Fakulteta za znanosti o okolju
 • Prof. dr. Anton Brancelj
 • Prof. dr. Lovrenc Lipej
 • Prof. dr. Metka Filipič
 • Izr. prof. dr. Davorin Tome
 • Izr. prof. dr. Valentina Turk
 • Doc. dr. Al Vrezec
 • Dr. Tatjana Simčič
 • Dr. Alenka Žunič Kosi

Podiplomski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija

 • Izr. prof. dr. Maruša Pompe Novak


UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
 • Prof. dr. Lovrenc Lipej
 • Izr. prof. dr. Patricija Mozetič

Pedagoška fakulteta Koper
 • Doc. dr. Nives Kovač

UNIVERZA V TRSTU

Fakulteta za znanstvene vede

 • Prof. dr. Lovrenc Lipej

OSTALI VISOKOŠOLSKI ZAVODI

Visoka šola za varstvo okolja, Velenje
 • Izr. prof. dr. Bojan Sedmak


Program za raziskovalno usposabljanje in zaposlovanje mladih raziskovalcev spada med temeljne instrumente znanstvene politike pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Že od leta 1985 pomembno prispeva k dvigu kvalitete raziskovanja in h kadrovskemu pomlajevanju raziskovalnih skupin. Tudi mladi raziskovalci, ki sodelujejo v projektih v okviru NIB, so ob podiplomskem študiju vključeni v redno delovno razmerje in delajo na temeljnih ali razvojno-aplikativnih projektih s področja biologije.

V preteklih petih letih se je na NIB usposabljalo povprečno med 20 in 30 mladih raziskovalcev. Najboljši mladi raziskovalci so se po končanem usposabljanju zaposlili na inštitutu in predstavljajo kadrovski potencial za njegov nadaljnji razvoj. Mladi raziskovalci, ki so se zaposlili v drugih organizacijah, pa omogočajo tesne povezave NIB s temi organizacijami.