Storitve in produkti

Storitve in produkti

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

Poleg raziskav in izobraževanja izvajamo tudi neposredne storitve za trg za različne naročnike. Pri nas lahko po veljavnem ceniku naročite izvedbo nekaterih testov in raziskav ali pa pri svojih raziskavah uporabite našo opremo. 

Na naslednji povezavi pa lahko dostopate tudi do NIB brošure o storitvah.

Kontakt: Projectoffice@nib.si
 • Sistemske biološke študije produkcije celičnih linij (karakterizacija, iskanje biomarkerjev, optimizacija proizvodnega procesa, zmanjševanje proizvodnega tveganja)
 • Zaznavanje gensko spremenjenih organizmov (GSO)
 • Zaznavanje in kvantifikacija nukleinskih kislin, zaznavanje preostanka DNK
 • Molekularno zaznavanje in kvantifikacija tarčnih organizmov in virusov
 • Koncentracija in čiščenje virusov, bakteriofagov in virusom podobnih delcev
 • Celični testi za ocenjevanje aktivnosti in toksičnosti snovi
 • Testi celične migracije/invazivnosti in adhezivnosti
 • In vitro genotoksični testi (Ames, SOS/umuC, mikronukleus, Comet, γ-H2AX)
 • In vitro študije toksičnosti (citotoksičnost, apoptoza, aktivnost mitohondrijev, oksidativni stres, analiza celičnega cikla, toksikološka regulacija genov)
 • Presoja biokompatibilnosti medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
 • Ocenjevanje nastanka mikronukleusov in poškodb DNK v krvnih in epitelijskih celicah (klinične študije, humani biomonitoring)
Kontakt: Projectoffice@nib.si
 • Določanje učinkovitosti čistilnih naprav (meritve BPK, KPK in mikrobne aktivnosti ter analiza sestave mikrobnih združb, toksičnosti in genotoksičnosti iztoka)
 • Določanje učinkovitosti čiščenja vode (metode inaktivacije in odstranjevanja, učinkovitost filtrov - toksikološka in mikrobiološka, vključno z virusi)
 • Koncentriranje in zaznavanje virusov v vodah
 • Analize celinskih voda (fizikalno-kemijski parametri, cianotoksini, biološke analize: virusov, fitobentosa, fitoplanktona in zooplanktona, ekotoksikološki testi z uporabo alg, cianobakterij ter zarodkov rib cebric)
 • Citotoksični in genotoksični testi nekoncentriranih in koncentriranih vzorcev vode (Ames, SOS/umuC, Comet in mikronukleus)
 • Analize fizikalnih in kemičnih parametrov morske vode in morskih bioloških elementov kakovosti (fitoplankton, makroalge in bentoški nevretenčarji):
  • Ocena ekološkega in okoljskega stanja morskih voda v skladu z zakonodajo ES (Vodna Direktiva WFD 2000/60/EC, Morska strategija MSFD 2008/56/EC)
  • Kontinuiran in avtomatiziran operativen monitoring morja: javno dostopni podatki opazovalnih sistemov (boja Vida, visokofrekvenčni radar) v skoraj realnem času
  • Določanje toksičnih mikroalg v morski vodi
 • Numerične simulacije cirkulacije in disperzije onesnažil
 • Raziskovalno potapljanje (potapljaška baza, izkušena ekipa potapljačev s podvodnimi sistemi kamer za snemanje videov in fotografij) in druge nedestruktivne metode opazovanja morja (dron, daljinsko vodeno plovilo)
 • Citotoksični in genotoksični testi nekoncentriranih in koncentriranih vzorcev vode (Ames, SOS/umuC, Comet in mikronukleus)
 • Svetovanje investitorjem pri načrtovanju posegov znotraj zavarovanih območij
 • Svetovanje in izdelava načrtov zaščite za izbrane skupine kopenskih, sladkovodnih in morskih organizmov
 • Študije vplivov na okolje
 • Svetovanje pri izdelavi prostorskih načrtov
Kontakt: Projectoffice@nib.si
 • Izobraževanje otrok in odraslih o morskih vsebinah
 • GSO in rastlinski patogeni: praktično izobraževanje, svetovanje in tehnično revidiranje, organizacija testiranja v laboratorijih
 • Razvoj protokolov in usklajevanje poteka dela s standardi ISO/IEC 17025 in ISO 9001
 • Organizacija delavnic v sodelovanju z odcepljenim podjetjem BioSistemika d.o.o.
Kontakt: Projectoffice@nib.si
Na NIB imamo certificiran DLP laboratorij za testiranje mutagenosti snovi s bakterijskim testom povratnih mutacij ali Ames testom (OECD 471).

Testiranje izvajamo v skladu z OECD načeli Dobre laboratorijske prakse (DLP) na različnih sevih bakterije Salmonella typhimurium (TA97a, TA98, TA100, TA102, TA1535, TA1537, TA1538 idr.) in Escherichia coli (WP2 uvrA, WP2 uvrA pKM101) z/brez zunanje metabolne aktivacije. Cena za DLP študijo znaša med 1500 in 4500 €, čas potreben za izvedbo študije pa je 4-6 tednov.

Izvajamo tudi ostale toksikološke teste in vitro pod »ne-DLP« pogoji:
 • SOS/umuC test (ISO 13829:2000) na bakterijah
 • In vitro test mikrojeder na sesalčjih celicah (OECD 487)
 • Test komet
 • Analiza γ-H2Ax žarišč s pretočno citometrijo
 • Test HepG2CDKN1A–DsRed
 • Testiranje citotoksičnosti medicinskih pripomočkov (ISO 10993-5 in ISO 10993-12)
 • Svetovanje in podporo
Kontakt: glp-mutagenicity@nib.si
Telefon: +386 59232861, +386 59232862
Fax: +386 59232715