Comet

07 jun
Comet

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni
Gelska elektorforeza posamezne celice ali test komet je hitra in občutljiva metoda za zaznavanje eno- in dvoverižnih prelomov DNA in alkalno labilnih mest, ki so posledica neposrednih poškodb DNA ali pa nastanejo kot vmesna stopnja med popravljanjem poškodb DNA. Metoda je primerna za testiranje spojin in vzorcev iz okolja na sposobnost povzročanja poškodb DNA. Test komet izvajamo na različnih celičnih linijah (npr. celice humanega hepatoma HepG2, ovarijske celice kitajskega hrčka CHO, humani limfociti ...) pri različnih pogojih testiranja, odvisno od namena testa.
 
Namen testiranja genotoksičnosti je ugotoviti, ali substanca, proizvod ali pa vzorec iz okolja povzročajo genetske poškodbe. S testi genotoksičnosti identificiramo potencialna tveganja za zdravje ljudi in za okoljske organizme zaradi poškodb DNA in povzročanja mutacij. Testiramo različne vrste vzorcev, kot so čiste kemikalije, sestavine hrane, pesticidi, biocidi, zdravila in kompleksne okoljske vzorce površinskih in odpadnih vod, pitne vode, zemlje ... Poleg tega svetujemo pri izbiri testne strategije za specifične proizvode ali vzorce iz okolja in namene testiranja ter ovrednotimo rezultate.
 
Kontaktna oseba: Bojana Žegura