Raziskovalna oprema

20 apr
Raziskovalna oprema

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni
NIB se nahaja na dveh lokacijah: sedež inštituta in tri raziskovalne skupine se nahajajo v Ljubljani, Morska biološka postaja Piran pa v Piranu. Visoko usposobljeno znanstveno osebje NIB-a pri svojem raziskovalnem delu razpolaga z najnovejšo tehnologijo in zelo napredno opremljenimi prostori. Laboratoriji delujejo v skladu s sistemom vodenja kakovosti, certificiranim v skladu z ISO 9001.

Spodaj je seznam najpomembnejše laboratorijske opreme na NIB-u, razvrščene glede na posamezna raziskovalna področja.

Za vsa vprašanja v zvezi z raziskovalno opremo se obrnite na: projectoffice@nib.si


BIOKEMIJSKE ANALIZE
Oprema Uporaba
 • Sistem za 2D gelsko elektroforezo s programsko opremo za analizo slik (Image Master 2D Platinum)
 • Pretočni citometer (Calibur BD)

 • spremljanje celičnih procesov pri izražanju / aktivaciji beljakovin

 • Postavitev za biokemijsko testiranje (ultrasonični homogenizator Cole&Palmer; centrifuga Sigma 2K15, termostatski inkubator, spektrofotometer Perkin Elmer Lambda 25 UV/VIS)

 • merjenje dihalnega potenciala in stresnega odziva pri vodnih in kopenskih nevretenčarjih in vodnih biofilmih
BIOKULTURE
Oprema Uporaba
ŽUŽELKE:
 • Laboratorij za karantenske žuželke
 • Čebelje družine
 • Naprava za štetje čebel (Bee SCAN Lowland Electronics)
 • Mrežniki za opazovanje vedenja žuželk na prostem (3×7 m, 2x)
  • vzreja karantenskih žuželk
  • preučevanje učinkov pesticidov in bolezni na vedenje in osnovno fiziologijo žuželk
  • preučevanje opraševanja žuželk
  • ocenjevanje vpliva pesticidov na pašno vedenje in učne sposobnosti čebel
  • razvoj tehnik za spremljanje opraševalcev (distribucijska in populacijska dinamika)
  • uporaba čebel kot prenašalcev kontrolnih sredstev
  GOJENJE RASTLIN:
  • vzgoja in razmnoževanje rastlin
  • fiziološke in ekološke študije
  • transformacija rastlin
  • vzdrževanje virusov
  • delo z karantenskimi povzročitelji bolezni rastlin
  GOJENJE VODNIH ORGANIZMOV:
  • Termostatski inkubatorji za postavitve poskusovza vodne nevretenčarje (raki, Daphnia, Niphargus, Gammarus)
  • Vzreja vodnih nevretenčarjev v vodnih bazenih
  • ekofizioloških študije - odzivi vodnih živali na okoljske gradiente in stresorje (temperatura, pH, strupene snovi)
  • Rastne komore in inkubatorji za alge in cianobakterije
  • (eko)toksične študije (OECD TG201)
  • taksonomske študije
  • ekofiziološke študije
  • Živalski modeli - cebrica (Danio rerio): vzdrževanje zalog / vzreja v vodnem bazenu za ribe in vzpostavljenih protokolih za eko-toksikološke študije in (transgenske) študije z vbrizgavanjem človeških celic
  • genetske toksikološke študije zarodkov cebric; (funkcionalne) študije napačnega izražanja beljakovin v zarodkih cebric z vbrizgavanjem transgenih celic (prekomerno izražanje ali siRNA utišanje), itd.
  CELIČNE IN TKIVNE KULTURE
  Oprema Uporaba
  • Laboratoriji za celične in tkivne kulture, opremljeni z laminarnimi varovalnimi pokrovi, komorami za kriogeniko, zamrzovalniki, avtomatskimi parametersko upravljanimi zamrzovalniki, centrifugami in CO2 inkubatorji
  • Komore za tkivne kulture rastlin
  • Laboratoriji za bakterijske kulture, opremljeni z laminarnimi varovalnimi pokrovi in inkubatorji
  • CelVivo BioArray Matrix (BAM) bioreaktor za gojenje 3 D celičnih kultur – ClinoStar  • gojenje celičnih linij rakavih (zarodnih) celic, celičnih linij zdravih (zarodnih) celic in rastlinskih kultur (celic, tkiv)
  • izolacija primarnih (sferoidi) kultur rakavih (zarodnih) celic in zdravih(zarodnih) celic iz tumorjev in maščobnega / popkovničnega tkiva
  • študije medcelične navzkrižne detekcije (cross-talk)
  • banka bioloških vzorcev tkiva gliomov
  • študije mutagenosti / genotoksičnosti
  • vzgoja in razmnoževanje rastlin, spreminjanje rastlin, vzdrževanje virusov
  EKOFIZIOLOGIJA
  Oprema Uporaba
  RESPIROMETRIJA:
  • PreSens optični senzorji za kisik
  • Termostatski inkubator za meritve dihanja v odprtih in zaprtih sistemih
  • Klimatske temperaturne komore (I-45 CK, Kambič) za dinamično kontrolo temperatur


  • meritve stopnje respiracije biofilma, vodnih in kopenskih nevretenčarjev in vretenčarjev
  • ekofiziološke raziskave - odzivi vodnih živali in biofilma na okoljske gradiente in stresorje (temperatura, pH, strupene snovi)

  ANALIZE METABOLIZMA IN ATIOKSIDACIJSKIH MEHANIZMOV:

  • -80°C EVOSAFE zamrzovalne skrije
  • Visoko-ločjiva tehtnica (Sartorius)
  • Homogenizator tkiv TissueLyser II Qiagen GmbH
  • Homogenizator tkiv FastPrep-24 (MP Biomedicals)
  • Centrifuga z ohlajevanjem (Sigma 2K-15)
  • Spektrofotometer Spektral photoLab (WTW)
  • Spektrofotometer Lambda 25 (Perkin-Elmer)
  • Sistem za slikanje celic Multi-Mode Reader Cytation-5 (BioTek)
  • biokemijske analize metabolizma biofilma, vodnih in kopenskih nevretenčarjev ter vretenčarjev
  • raziskave oksidativnega stresa pri organizmih z uporabo biomarkerjev oksidativnega stresa
  KROMATOGRAFIJA, SPEKTROFOTOMETRIJA IN CITOMETRIJA
  Oprema Uporaba
  • Tekočinski scintilacijski števec
  • Perkin Elmer
  • LSC TriCarb 4200
  • meritve primarnega proizvajanja in proizvajanja ogljika pri bakterijah
  • Fluorometer, Turner Designs
  • Trilogy laboratory fluorometer
  • meritve klorofila a v vzorcih vode
  • Tekočinski kromatograf za kromatografijo visoke ločljivosti

  • kvalitativne in kvantitativne meritve pigmentov
  • Spektrometer
  • Perkin Elmer
  • Spectrum one FT-IR
  • strukturna karakterizacija spojin
  • Konstantno pretočni analizatorji (SFA)
  • Seal Analytical (model QuAAttro 39)
  • analize hranil v vodi
  • CHNS elementarni analizator, Elementar, Vario Micro Cube
  • CHNS analiza voda in sedimentov
  • Plinski kromatograf za identifikacijo mikroorganizmov s pomočjo analize metil estrov maščobnih kislin (Sherlock Microbial Identification System)
  • identifikacija mikroorganizmov
  • Tekočinski kromatograf za hitro ločevanje beljakovin AKTA Purifier UPC 100
  • ločevanje beljakovin in drugih majhnih delcev
  • IC kromatograf 761 Compact (Methrom)
  • analiza kationov in anionov v vzorcih vode
  • Masni spektrofotometer / plinski kromatograf (Agilent, 973 MS/6890N GC)
  • za metabolomsko analizo (lipidov in aminokislin) in odkrivanje pesticidov
  • ELISA čitalec Tecan Sunrise
  • Pretočni citometer (Calibur BD)
  • Pretočni citometer FACS Calibur
  • Spektrofluorimeter z luminometrom za mikrotitrske plošče (Tecan Genios)
  • Spektrofluorimeter – multidetekcijski čitalec SynergyMX (BioTech Instruments)
  • spremljanje celičnih procesov pri izražanju / aktivaciji beljakovin
  KVANTITATIVNA ANALIZA NUKLEINSKIH KISLIN
  Oprema Uporaba
  • PCR v realnem času (Applied Biosystems 7900HT, ViiA7, Roche Light Cycler 480, Cephid Smart Cycler)
  • Digitalni PCR (nanofluidni Fluidigm BioMark HD System in kapljični digitalni PCR BioRad QX200)
  • izražanje genov, analiza miRNA, genotipizacija, izražanje beljakovin, analiza različic v številu kopij (CNV), analiza talilne krivulje visoke ločljivosti, priprava vzorcev za sekvenciranje, odkrivanje patogenov


  • Aparatura za izotermično pomnoževanje LAMP (GenieII)
  • odkrivanje patogenov / škodljivcev, uporaba na kraju samem, tipizacija SNP, kvantitativna metoda
  • Sekvenciranje nove generacije (Ion Torrent, Roche GS Junior)
  • ciljno sekvenciranje, zajem sekvenc, sekvenciranje eksomov in transkriptomov, sekvenciranje genomov mikrobov, metagenomika in odkrivanje patogenov
  • Robot za pipetiranje (Perkin Elmer MultiProbe II),
  • homogenizatorji: MP Biomedicals FastPrep-24, Qiagen Tissue Lyzer, Seward Stomacher Stomacher 80 Biomaster),
  • Termo KingFisher mL, KingFisher duo,
  • Agilent 2100 Bioanalyzer
  • avtomatsko ravnanje s tekočinami
  • homogenizacija različnih biološkh snovi
  • avtomatska ekstrakcija nukleinskih kislin na magnetni osnovi
  • analiza nukleinskih kislin, beljakovin in celic (kontrola kvalitete, kvantifikacija)
  NEVROBIOLOŠKA ANALIZA
  Oprema Uporaba
  • Elektrofiziološka postavitev za nevrobiologijo žuželk (2x)
  • raziskovanje nevronske podlage procesiranja vibracijskih signalov, razvoja nevronskih mrež in določenih vedenjskih vzorcev
  • izven-celična in znotraj celična registracija odzivovživčnih celic, tehnike barvanja

  OPREMA ZA ANALIZO SLIK
  Oprema Uporaba
  STEREOMIKROSKOPI:
  • SZX12 z digitalno kamero in programsko opremo cellSens (Olympus)
  • Stereozoom SMZ1500 (Nikon)
  SVETLOBNI MIKROSKOPI:
  • BX50, BX51 z digitalno kamero (Olympus)
  • Aksioskop 2 plus (Zeiss)
  • Eclipse 80i z digitalno kamero in programsko opremo NIS Elements (Nikon)
  • Invertni mikroskop AxioObserver Z1 (Zeiss)
  • Invertni mikroskop Diaphot (Nikon)
  FLUORESCENTNI MIKROSKOPI:
  • DMRB/E z digitalno kamero (Leica)
  • E800 z digitalno kamero (Nikon) in programsko opremo Comet Assay IV (Perceptive Instruments)
  • Invertni mikroskop EclipseTE300 z digitalno kamero in programsko opremo NIS Elements (Nikon)
  • NikonEclipse E600
  ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA:
  SISTEMI ZA POSEBNE APLIKACIJE:
  • taksonomske, biodiverzitetne in biogeografske študije
  • imunska citokemija
  • imunska histokemija
  • spremljanje celičnih procesov z označenimi (fluorescentnimi) substrati v živo
  • test komet določanje mikrojeder
  • morfološka analiza celic
  • kvalitativna in kvantitativna analiza fitoplanktona, fitobentosa in zooplanktona
  • preučevanje medcelične interakcije, delovanja celic in celičnih linij (embrionalni razvoj živčnega in mišičnega sistema)
  • analiza fluorescentnih pripravkov za barvanje, morfološke analize celic in tkiva
  • izolacija posameznih celic v obliki, primerni za nadaljnjo in vitro kulturo in nadaljnjo molekularno analizo mešanic nanolitrskega obsega (avtomatiziran nanos celic na reakcijska mikroskopska stekelca ali neposredno v epruvete za PCR, IBIDI stilne merilne komore (FISH, ICC) ali v mikrofluidne naprave)
  OPREMA ZA ANALIZO ZVOKA IN VIBRACIJ
  Oprema Uporaba
  • Stacionarni laserski vibrometer Polytec OFV 2200-L/OFV-353
  • Stacionarni laserski vibrometer Polytec OFV-5000/OFV-505
  • Prenosni laserski vibrometer Polytec OFV-100 (4x)
  • Miniaturni vzbujevalnik Brüel & Kjær Type 4810 (9x)
  • SINUS Acoustic Real-time Analysis Instrument, Samurai 2.0
  • registracija in analiza komunikacijskih signalov žuželk (zvočnih in vibracijskih)
  • raziskave o adaptivni naravi vibracijske komunikacije žuželk glede na mehanske lastnosti gostiteljskih rastlin
  • karakterizacija mehanskih lastnosti trdnih materialov: določanje resonančnih lastnosti lesa ipd.
  TERENSKA OPREMA
  Oprema Uporaba
  • Raziskovalno plovilo Sagita, SEA ARK, USA
  • Čoln za vzorčenje, Carolina Skiff DLV – 258
  • Oceanografska boja Vida, prototip, lasten razvoj
  • Čoln za vzorčenje z daljinskim upravljanjem, prototip, Henigman d.o.o.
  • Kvadkopter, Quad H2O vodoodporen RTF
  • Potapljaška baza, specializirana za znanstveno potapljanje,
  • Komplet za podvodno komunikacijo, Aquacom + Posedion diving system STX-101, STX-101M
  • Rosette, CTD SeaBird + Ocean oprema za testiranje (Niskins)
  • WTW Multiset 3430 za meritve pH, kisika in prevodnosti do globine 40 m
  • Laserski analizator velikosti delcev, LISST 100X, Sequoia Scientific
  • Laserski sistem za odkrivanje meduz, prototip, Salvi sp.
  • Akustični velocimeter, Nortek Vector
  • Prosto plavajoča boja (Drifter), prototip, Henigman d.o.o.
  • Mikrostrukturna večparametrična sonda, Sea & Sun Technology GmbH
  • Na plovilo nameščen akustični tokomer Acoustic Doppler Current Profiler, Rdi, Teledyne
  • Na dno nameščen akustični tokomer Acoustic Doppler Current profiler, Nortek Vector
  • Akustični digitalni tokovni meter OTT Acoustic Digital Current meter (ADC)
  • Delta T naprava – meteorološka postaja
  • Prenosni laserski vibrometer Polytec PDV 100 (3x)
  • Različne naprave za vzorčenje sladkovodnih, morskih in kopenskih organizmov
  • Terenska oprema za opazovanje ptic
  • hitre meritve površinske temperature in slanosti
  • pregled morske površine s kamero, vgrajeno na kvadkopter
  • meritve in analiza velikosti delcev
  • odkrivanje in štetje meduz
  • meritve turbulenc
  • sledenje mase površinske vode
  • vzorčenje vode in sedimentov
  • neprekinjene meritve različnih parametrov
  • infrastruktura za znanstveno potapljanje, podpora potapljačem in komunikacija med potapljači ter med potapljači in površjem
  • vertikalno profiliranje (CTD, DO, CHLa, PAR, pH) + profiliranje turbulenc (nihanja, vertikalni strig)
  • vertikalno profiliranje tokov
  • avtomatsko vzorčenje vodnega stolpca
  • on-line dostopnost atmosferskih in morskih podatkov + možnosti za namestitev dodatnih senzorjev na oceanografski boji
  • meritve hitrosti pretoka in izliva v tekočih vodah
  • vzorčenje morskih, sladkovodnih in kopenskih organizmov
  • odkrivanje škodljivih žuželk v bioloških materialih (zgodnje odkrivanje škodljivih in invazivnih vrst hroščev v drevesih, lesu, leseni embalaži; odkrivanje škodljivih žuželk v naravnih predmetih kulturne dediščine)
  • raziskovanje ekologije ptic
  DRUGO
  Oprema Uporaba
  • Denaturacijska gradientna gelska elektroforeza (DGGE), C.B.S. Scientific
  • ločevanje produktov PCR z dvojno vijačnico podobne dolžine, vendar različno sekvenco
  • Citometer, BD Biosciences, BD Accuri C6
  • odkrivanje fluorokromov (FITC, PE, PerCP in APC), štetje celic, testi viabilnosti, odkrivanje cianobakterij
  • Vrtljiva miza, BAMS Podnart
  • geofizični laboratorijski poskusi
  • ArcGIS 9.0 programska oprema za prostorsko analizo
  • okoljska analiza prostorskih podatkov