Za medije

Za medije

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

Kontaktna oseba za stike z javnostjo: 

T: 059 232 702

SEZNAM KONTAKTNIH OSEB PO POSAMEZNIH PODROČJIH ZA PRIPRAVO STROKOVNIH MNENJ 

 

Direktor, izr. prof. dr. Matjaž Kuntner

 • Raziskovalna in poslovna dejavnost Nacionalnega inštituta za biologijo
 • Evolucijska biologija
 • Filogenetska sistematika
 • Integrativna zoologija, taksonomija
 • Genomika, pajki, Araneae
Kontakt:

Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka

Teme in kontaktne osebe:
 • Toksini in toksini v okolju, predvsem strupene snovi, ki jih proizvajajo organizmi in njihovo delovanje na človeka in ostale organizme, način delovanja ter njihova vloga v okolju. Poudarek je na snoveh, ki se masovno pojavljajo tako kot tokisčna cvetenja dinoflagelatov in cianobakterij, njihovo kopičenje v hrani (npr. zastrupitev školjk), ogrožanje vodnih virov, biodiverzitete, zdravja ljudi (cianobakterije) – prof. dr. Bojan Sedmak
 • Toksikologija – strupene snovi v hrani (naravne: naravni karcerogeni, ki nastajajo v kuhinji in kot ostanki pesticidov; in umetne) – prof. dr. Metka Filipič, dr. Bojana Žegura
 • Zaščitne snovi v živilih (ki so zdravju koristne: antioksidanti, antikarcerogene snovi…) – prof. dr. Metka Filipič, dr. Bojana Žegura
 • Toksičnost površinskih in odpadnih voda, ki se stekajo v površinske vode in metode ugotavljanja prisotnosti toksičnih snovi v teh vodah – prof. dr. Metka Filipič, dr. Bojana Žegura, prof. dr. Bojan Sedmak
 • Biološki testi za določanje toksičnosti in ugotavljanje prisotnosti in vrsto teh snovi ter razvoj novih metod za testiranje – prof. dr. Metka Filipič, dr. Bojana Žegura, prof. dr. Bojan Sedmak
 • Genotoksičnost in toksičnost pitnih vod (podtalnice in ustekleničenih) – prof. dr. Metka Filipič, dr. Bojana Žegura
 • Nanotoksikologija - ugotavljanje potencialnih škodljivih nanodelcev na okolje in na človeka – prof. dr. Metka Filipič, dr. Bojana Žegura
 • Monitoringi površinskih voda oziroma ugotavljanje ekološke kakovosti površinskih voda: rek in jezer – prof. dr. Metka Filipič
 • Sledenje snovi po podzemnih vodotokih in porazdeljevanje teh snovi po podzemnih vodotokih – prof. dr. Metka Filipič
 • ženske v znanosti, vse o RAKU, vse o matičnih - zarodnih celicah, vse o znanstveni politiki - prof. dr. Tamara Lah Turnšek

Podatki o kontaktnih osebah:

Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo

Teme in kontaktne osebe:
 • Sistemska biologija - prof. dr. Kristina Gruden, dr. Špela Baebler, prof. dr. Marina Dermastia
 • Gensko spremenjeni organizmi - GSO, Določanje, Presoja tveganja Soobstoj, Kartagenski protokol – prof. dr. Jana Žel, dr. Mojca Milavec, prof. dr. Kristina Gruden
 • Bolezni rastlin in diagnostika mikroorganizmov: prof. dr. Marina Dermastia, dr. Tanja Dreo, prof. dr. Maja Ravnikar
 • Biologija rastlin: prof. dr. Marina Dermastia
 • Biotehnologija: prof. dr. Maja Ravnikar, prof. dr. Jana Žel, prof. dr. Kristina Gruden,

Podatki o kontaktnih osebah:

Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov

Teme:
 • Entomologija oziroma vse o žuželkah (čebele, kobilice, stenice, čmrlji, škržati in ostale žuželke), delovanje živčevja pri žuželkah in vedenje teh živali.
 • Prosto živeča (divja) narava
 • Proučevanje ptic - življenjski prostor, vedenje v okolju, ogroženost in varstvo ptic… Proučujemo vse ptice, kot so na primer sove, belo štorkljo, čigro, repaljščico in ostale
 • Proučevanje hroščev - življenjski prostor, posamezna vrsta hrošča na posameznem območju…
 • Živi svet v kraških jamah (žuželke, vodni raki…)
 • Živi svet v vodah - nevretenčarji; dinamika živega sveta v vodah (jezera in podzemne vode)

Podatki o kontaktnih osebah:

Morska biološka postaja Piran

Teme in kontaktne osebe:
 • Biodiverziteta, tujerodne vrste, morski psi, morski sesalci ...: prof. dr. Lovrenc Lipej
 • Cvetenja morja, rdeče plime, neužitnost školj zaradi dinoflagelatov, dinamika fitoplanktona: doc. dr. Patricija Mozetič
 • Sluzenje morja: dr. Vesna Flander Putrle, doc. dr. Nives Kovač
 • Masovna pojavljanja meduz: dr. Tjaša Kogovšek
 • Infrastruktura za prostorska opazovanja, kontinuirana opazovanja ...: doc. dr. Branko Čermelj
 • Tokovanje, fizikalne značilnosti morja: izred. prof. dr. Vlado Malačič
 • Modeli: dr. Boris Petelin, izred. prof. dr. Vlado Malačič
 • Kemija, organski polutanti, fotokemija ....: izr. prof. dr. Oliver Bajt, doc. dr. Nives Kovač, prof. dr. Jadran Faganeli

Podatki o kontaktnih osebah: