BTS-NIB

11 maj
Predstavitev investicijskega projekta

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj Povezava na spletno stran Evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Biotehnološko stičišče NIB (BTS-NIB) je investicijski projekt izgradnje raziskovalne infrastrukture visoke kakovosti na naslovu Večna pot 111, Ljubljana.

Projekt vključuje rušitev obstoječega Vhodnega objekta v botanični vrt in gradnjo novega objekta v dveh etažah neto površine 6.646 m2.

Ocenjena vrednost investicijskega projekta znaša 33.122.953,25 EUR (z DDV, v tekočih cenah). V višini 32.236.151,55 EUR projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.


Namen investicijskega projekta BTS-NIB je zagotovitev ustreznih infrastrukturnih pogojev za izkoriščenje raziskovalnih in razvojnih priložnosti na področjih delovanja NIB.

Cilj investicijskega projekta je izgradnja nove raziskovalne infrastrukture visoke kakovosti, ki bo izboljšala raziskovalne zmogljivosti za izkoriščanje razvojnih možnosti NIB v domačem in mednarodnem okolju. Zagotovljeni delovni pogoji v skladu s standardi kvalitete laboratorijskega dela in varnosti pri delu ter ustrezni prostorski pogoji za namestitev najsodobnejše laboratorijske opreme na področju bioznanosti, bodo omogočili:
  • krepitev znanstvene odličnosti na mednarodnem nivoju;
  • tesnejše povezovanje z gospodarskim sektorjem;
  • širjenje univerzitetnega in poslovnega izobraževanja na doktorskem in podoktorskem nivoju in funkcionalnih usposabljanj za potrebe gospodarstva;
  • vzpostavitev inovativnega okolja, ki bo privlačilo tako raziskovalce iz tujine kot tudi mlajše slovenske znanstvenike;
  • okrepitev sodelovanja z drugimi relevantnimi nacionalnimi deležniki na področju razvoja in raziskav ter prenosa tehnologij v gospodarstvo;
  • infrastrukturno nadgradnjo, ki kot nujna izhaja iz položaja NIB kot pomembnega centra znanja, vključenega v evropske raziskovalne infrastrukture;
  • krepitev podpore državnim organom na njihovih delovnih področjih z najsodobnejšimi vsebinskimi in tehnološkimi znanji.
Sporočilo za javnost: NIB in MIZŠ napovedujeta začetek gradnje BTS-NIB
Ljubljanainfo članek o napredovanju gradnje BTS-NIB (7. 12. 2021)DELA PRI IZGRADNJI NOVEGA BTS NIB SO SE V POLETNIH MESECIH PRIČELA IZVAJATIPotek gradnje: januar 2022


NIB se seli v novo Biotehnološko stičišče 1. faza