SOS/umuC

07 jun
SOS/umuC

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni
S SOS/umu testom ugotavljamo sposobnost testirane substance ali vzorca, če povzroča poškodbe DNA. Test temelji na spremljanju indukcije SOS odziva kot posledice nastanka poškodb DNA. SOS/umu test je predvsem primeren za presejevalno testiranje velikega števila vzorcev, ker je hiter in enostaven. Za ugotavljanje genotoksičnosti vod in odpadnih vod je test standardiziran. (ISO/DIS 13829, 2000. Determination of genotoxicity of water and wastewater using the umu-test. TC 147/SC 5.)
 
Namen testiranja genotoksičnosti je ugotoviti, ali substanca, proizvod ali pa vzorec iz okolja povzročajo genetske poškodbe. S testi genotoksičnosti identificiramo potencialna tveganja za zdravje ljudi in za okoljske organizme zaradi poškodb DNA in povzročanja mutacij. Testiramo različne vrste vzorcev, kot so čiste kemikalije, sestavine hrane, pesticidi, biocidi, zdravila in kompleksne okoljske vzorce površinskih in odpadnih vod, pitne vode, zemlje ... Poleg tega svetujemo pri izbiri testne strategije za specifične proizvode ali vzorce iz okolja in namene testiranja ter ovrednotimo rezultate.
 
Kontaktna oseba: Bojana Žegura