Monitoring celinskih voda - fitobentos

07 jun
Monitoring celinskih voda - fitobentos

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni
NIB ima javno pooblastilo Ministrstva za okolje in prostor (veljavno do leta 2017) za izvajanje državnega monitoringa kakovosti voda, in sicer za biološki element fitobentos, ki je pomemben element za določanje ekološkega stanja rek oz. rečnih odsekov. 

Celotna analiza obsega terensko delo z odvzemom vzorca, taksonomsko obdelavo perifitona in izračuni trofičnega indeksa (TI), saprobnega indeksa (SI) in razmerja ekološke kakovosti (REK). 

Vsaki dve leti sodelujemo pri pridobivanju prvega evropskega certifikata za določanje fitobentosa »External Quality Assessment Trials in Phytobenthos« (EQAT), ki ga vsaki dve leti za celotno Evropo podeljujeta "Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen" (LTV) in The "Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertalsperren e.V." (ATT).

Izdelujemo tudi slike fitobentoških diatomej z vrstičnim elektronskim mikroskopom (SEM).
 
Kontaktna oseba: Tina Eleršek