In vitro mikronukleus test

20 apr
In vitro mikronukleus test

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni
Z in vitro mikronukleus testom zaznavamo snovi in vzorce, ki povzročajo strukturne in številčne poškodbe kromosomov (klastogene in anevgene snovi). Povišano izražanje mikronukleusov odraža nastajanje prelomov kromosomov ali pa nepravilno ločevanje kromosomov v mitozi. In vitro mikronukleus test se uporablja kot zamenjava za standardni in vitro test kromosomskih aberacij predvsem pri presejevalnih testiranjih, ker je enostavnejši in hitrejši. In vitro mikronukleus test izvajamo na različnih celičnih linijah (npr. celice humanega hepatoma HepG2, ovarijske celice kitajskega hrčka CHO, humani limfociti...).

Namen testiranja genotoksičnosti je ugotoviti, ali substanca, proizvod ali pa vzorec iz okolja povzročajo genetske poškodbe. S testi genotoksičnosti identificiramo potencialna tveganja za zdravje ljudi in za okoljske organizme zaradi poškodb DNA in povzročanja mutacij. Testiramo različne vrste vzorcev, kot so čiste kemikalije, sestavine hrane, pesticidi, biocidi, zdravila in kompleksne okoljske vzorce površinskih in odpadnih vod, pitne vode, zemlje ... Poleg tega svetujemo pri izbiri testne strategije za specifične proizvode ali vzorce iz okolja in namene testiranja ter ovrednotimo rezultate.

Kontaktna oseba: Bojana Žegura