Monitoring celinskih voda - fitoplankton

07 jun
Monitoring celinskih voda - fitoplankton

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni
NIB ima javno pooblastilo Ministrstva za okolje in prostor (veljavno do leta 2017) za izvajanje državnega monitoringa kakovosti voda, in sicer za biološki element fitoplankton, ki je pomemben element za določanje ekološkega stanja jezer in zadrževalnikov. 

Fitoplanktonske združbe so občutljive na spremembe v njihovem okolju in zato se njihova skupna biomasa in mnoge fitoplanktonske vrste uporabljajo kot indikatorji kvalitete vode (npr. Olrik, 1994; Reynolds et al., 2002; Brettum in Andersen, 2005). Splošni standard za štetje fitoplanktonskih vrst je bil objavljen šele leta 2006 (EN 15402 2006). Implementacija vodne direktive (EU, 2000) predvideva pogost monitoring fitoplanktona in primerljive rezultate (npr. uporaba enakih metod za štetje in harmonizacija identifikacije vrst), vsaj med članicami iste geografske interkalibracijske skupine. Trenutno je določevanje fitoplanktonskih vrst z mikroskopom še vedno edina metoda, ki nam da kvalitetne taksonomsko zanesljive elemente, vključno z indikatorskimi vrstami. 

Imamo certifikat »External Quality Assessment Trials in Phytoplankton« (EQAT), ki ga vsaki dve leti za celotno Evropo podeljujeta "Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen" (LTV) in The "Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertalsperren e.V." (ATT).
 
Kontaktna oseba: Tina Eleršek