19 mar
SPOROČILO ZA JAVNOST - NIB deluje prilagojeno in skrbi za nemoteno varnost okolja, hrane in vode

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni SPOROČILO ZA JAVNOST                                   ZA TAKOJŠNJO OBJAVO


 

NACIONALNI INŠTUT ZA BIOLOGIJO DELUJE PRILAGOJENO IN SKRBI ZA NEMOTENO VARNOST OKOLJA, HRANE IN VODE
Ljubljana, 18. 3. 2020 - Nacionalni inštitut za biologijo javnost obvešča, da v okvirih ukrepov vlade Republike Slovenije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  v prilagojenih okoliščinah nadaljujemo z delom. Laboratoriji, ki skrbijo za varnost okolja in prehrane, ki delujejo v okviru evropske ali nacionalne javne infrastrukture, delujejo s prilagojenim načinom dela, kjer naši raziskovalci na varen način opravljajo svoje delo nemoteno. Skrb za varnost hrane in okolja je naš doprinos k varnosti in naša podpora v teh trenutkih.   

“Menimo, da je v tudi v tem kriznem trenutku delo raziskovalcev tako zelo pomembno, da ne sme zastati. Zato vlagamo vse napore v to, da v krizni situaciji nadaljujemo s podpro delovanju družbe, za katero smo neposredno odgovorni na inštitutu.  Nadzor zdravja okolja in pregled ter varstvo hrane in uvoženih surovin namenjenih za uporabo v  prehrani potekajo nemoteno in varno. To je naš prispevek in podpora družbi v izrednih razmerah”, je povedal direktor Nacionalnega inštituta za biologijo, izr. prof. dr. Matjaž Kuntner.  

Z ukrepom zagotavljanja minimalnega števila delavcev na delovnem mestu so aktivnosti preselili z NIB na dom, zagotovili elektronske medije za nemoteno delo in povezave med zaposlenimi, tako da lahko dalje opravljajo naloge na različnih projektih inštituta in na rezultatih raziskovalnega dela.

Kot inštitut, ki pokriva tudi področje mikrobiologije in virologije, poleg tekočih aktivnosti skrbijo tudi za sledenje podatkov o  SARS-COV-2 virusu zato, da se omogoči boljša zaščita proti novemu virusu. Ob maksimalnem spoštovanju ukrepov za preprečevanje okužb s koronavirusom (dezinficiranje laboratorijev in pisarn, prezračevanje, prisotnost zgolj enega zaposlenega v posameznem prostoru in v posameznem vozilu pri terenskem delu) omejeno število zaposlenih NIB, prisotnih na delovnem mestu, izvaja naslednje neodložljive naloge, pomembne za slovensko in evropsko družbo na področju varne hrane in zdravega okolja:

Za potrebe Uprave za veterinarstvo, varno hrano in zdravje rastlin diagnosticirajo povzročitelje karantenskih bolezni rastlin na vzorcih rastlin (na primer jedilnega krompirja ki prihaja z uvozom iz Egipta preko Luke Koper ali semen paradižnika za saditev, ipd.).  Opustitev teh, za Slovenijo in Evropo nujnih, dejavnosti bi pomenila velike težave za uvoznike hrane v Sloveniji in Evropi ter posledično probleme pri preskrbi s hrano. Če bi pošiljke prihajale v Evropo nepregledane, bi to pomenilo hitro širjenje bolezni in izpad velikih količin pridelka v rastni sezoni in nepopravljivo škodo zaradi razširjanja virusov, bakterij ipd. v Sloveniji in Evropi. Kratkoročno bi se težave pokazala pri preskrbi rastlinskih proizvodov za prehrano ter rastlin (kot je na primer jedilni krompir) in semen za saditev, kakor tudi v neomejeni širitvi rastlinskih bolezni, ki bi se pokazale v rastni dobi tekom poletja (upad pridelka zaradi slabega zdravstvenega stanja rastlin pri vrtninah in sadnem drevju (zlata trsna rumenica, hrušev ožig, ožig olj, virusne bolezni na paradižniku,…).. Poleg Slovenije tudi podobni laboratoriji v drugih državah, s katerimi imajo raziskovalci NIB stalne stike (npr. v Nemčiji,  Italiji, Veliki Britaniji, na Nizozemskem), zagotavljajo neprekinjeno testiranje nujnih vzorcev, potrebno za zagotavljanje varne hrane. Prav tako izvajajo nujna dela na področju gensko spremenjenih organizmov.

Izvajajo tudi nujno razvojno dejavnost za karakterizacijo terapevtskih virusov za podjetja, ki se ukvarjajo z razvojem zdravil v Sloveniji in tujini. S pregledom literature in ekspertizo svetujejo tudi slovenskim podjetjem ki si želijo iskati rešitve zaščite proti novemu koronavirusu SARS-COV-2.

Izvajajo terenska dela povezana s projekti, ki imajo neposredne naročnike (npr. monitoringi,  povezani z ugotavljanjem vpliva različnih dejavnosti na okolje, ki jih morajo naročniki letno oddajati pristojnim službam).

Izvajajo tudi terenska dela, povezana z monitoringi, namenjeni sledenju stanja okolja in s tem možnostim ukrepanja ob ugotovljenih odstopanjih, ki jih mora Slovenija izvajati v skladu z evropsko zakonodajo. Izvajajo nujna vzdrževalna dela na oceanografski boji za nemotene meritve zraka in morske vode, podatki pa so posredovani evropski podatkovnim mrežam (obveznosti v okviru evropskih projektov) in javnosti, uporabljajo jih tudi strokovne službe (npr. ARSO, Uprava za pomorstvo, Civilna zaščita).

Kolikor se le da, raziskovalci inštituta aktivno ozaveščajo in se tudi vključujejo v komunikacijo s širšo javnostjo in pomagajo ostali stroki in vladi na poljuden način razložiti več o virusih, virusnih okužbah zlasti tistih, ki so povezani z rastlinami in živalmi.  Namreč, na Nacionalnem inštitutu za biologijo obstaja izjemno veliko znanja iz področja diagnostike virusov, rastlinskih patogenih virusov in razvoja metod za diagnostiko virusov za gensko zdravljenje, razvoj metod za uničevanje virusov v vodi.

Danes, se je prof. dr. Maja Ravnikar, vodja oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo na Nacionalnem inštitutu za biologijo odzvala povabilu AmCham in članom preko spletnega pogovora predstavila tudi virološki vidik povezan z okužbo covid - 19  ter tako opolnomočila in razširila znanje članov poslovne skupnosti AmCham. Posnetek, namenjen tudi medijem in ostali širši javnosti,  si lahko ogledate tukaj.


Letos Nacionalni inštitut za biologijo praznuje 60-letnico delovanja, ki poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Več informacij:
Katja Ploj, NIB
katja.ploj@nib.si, 040 320 516  

Jadranka Jezeršek Turnes, Kontekst
jadranka@kontekst-svetovanje.si, 030 300 620