19 maj
20. maj – svetovni dan čebel

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

Letos že tretjič obeležujemo svetovni dan čebel. Namenjen je vsem opraševalcem. Opraševalci zagotavljajo eno ključnih ekosistemskih storitev, ki je pomembna tako za kmetijstvo kot ohranjanje biodiverzitete. Brez pestrosti opraševalcev ni prehranske varnosti. Pomen samooskrbe je letos še posebej aktualen.

V Sloveniji poleg kranjske čebele živi še prek 500 vrst divjih čebel (čmrljev in čebel samotark), oprašujejo pa tudi muhe trepetavke, metulji, nekateri hrošči in ose. Vrednost opraševanja žuželk za slovensko kmetijstvo znaša 120 milijonov EUR letno. Vsaj polovico opraševanja v kmetijstvu opravijo divji opraševalci.

NIB je vodilna slovenska institucija na področju raziskav pestrosti opraševalcev in pomena opraševalcev za kmetijstvo.
V sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije raziskujemo dejavnost opraševalcev v sadovnjakih. Pridobljeni podatki bodo v pomoč pri pripravi navodil za uporabo fitofarmacevtskih sredstev tako, da bo vpliv na opraševalce čim manjši. Trenutno so namreč navodila prilagojena samo dejavnosti medonosne čebele in za čmrlje niso dovolj ustrezna.

Veliko pozornosti posvečamo tudi prenosu znanja v prakso. V projektu »Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje« sadjarje učimo, kako upravljati s sadovnjaki, da bodo v njih lahko živeli tudi opraševalci. S povečanjem števila opraševalcev v sadovnjakih se bosta povečali kakovost in zanesljivost opraševanja. Na bolje oprašenih cvetovih se razvijejo lepši, bolj hranljivi in bolj obstojni plodovi.

Letos smo med prvimi v Evropi začeli s pilotnim monitoringom divjih čebel. Monitoring poteka na petih območjih in sicer v Notranjskem regijskem parku, na Ljubljanskem barju, na Kranjsko-Sorškem polju, Celjskem in v Ljubljani, skupaj na 50 vzorčnih mestih. Projekt bo prispeval dragoceno znanje o stanju populacij opraševalcev pri nas. Dobro poznavanje stanja je nujno za ustrezno ukrepanje in spremljanje učinkovitosti ukrepov.

Širšo javnost o pomenu opraševalcev nagovarjamo v okviru projekta LIFE NATURAVIVA, ki je namenjen informiranju o pomenu bidiverzitete.

Letošnje leto zaznamuje epidemija. Manj kot na same raziskave (te večinoma potekajo na prostem) je vplivala na naše delo z javnostjo. Kot odgovor na odpoved predavanj, delavnic… smo pripravili serijo videov o opraševalcih. Vsebine so olajšale tudi pouk od doma. Vabljeni k ogledu:

Opraševalci – nepogrešljivi pri pridelavi hrane:

 

Čmrlji – mojstri opraševanja:

 

Čebele samotarke – ali jih poznete?

 

V lanskem letu smo naše raziskave razširili tudi na mesta in zeleno infrastrukturo za opraševalce. Za podjetje Knauf Insulation smo raziskali pomen zelenih streh za opraševalce. Rezultate raziskave smo predstavili tudi v videu:

 

Zakaj imajo čebele rade naše zelene strehe?

 

Dodatne informacije: dr. Danilo Bevk (danilo.bevk@nib.si)