15 dec
Virtualna delavnica »Revizija biodiverzitete na Ljubljanskem barju – pilotna akcija«

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni


V okviru zaključnih aktivnosti projekta BID-REX je 11. 12. 2020 na Nacionalnem inštitutu za biologijo potekala virtualna delavnica »Revizija biodiverzitete na Ljubljanskem barju«.

Na delavnici je NIB predstavnikom Ministrstva za okolje in prostor, Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave in Krajinskega parka Ljubljansko barje predstavil nov pristop pri oblikovanju naravovarstvenih ukrepov. Metodo »Revizija biodiverzitete« so razvili raziskovalci na Univerzi Vzhodne Anglije in je bila v okviru projekta BID-REX prenešena kot pilotna akcija na Ljubljansko barje. Po predstavitvi je potekala razprava o potencialih, ki jih ima metoda za preverjanje učinkovitosti obstoječih naravovarstvenih pristopov, identificiranje vrzeli in razvoja bolj učinkovitih ukrepov varovanja biodiverzitete na Ljubljanskem barju.

Projekt BID-REX, naslovljen »Od podatkov o biodiverziteti do odločanja« (Interreg Evropa, 2016–2021), se je ukvarjal s problematiko uporabe podatkov o biodiverziteti v procesih odločanja na področju varstva narave. Ključna cilja projekta sta bila a) podpreti boljšo dostopnost in uporabo biodiverzitetnih podatkov v naravovarstvu in b) povečati učinek dodeljevanja sredstev ESRR na ohranjanje evropske naravne dediščine. V Sloveniji je bilo pilotno območje Krajinski park Ljubljansko barje. Projektne aktivnosti so podprli in v njih tudi aktivno sodelovali številni slovenski strokovnjaki za posamezne skupine organizmov, vodstvo in strokovne službe KP Ljubljansko barje in ZRSVN (Centralna enota in Območna enota ZRSVN), raziskovalne in javne organizacije, ki se sistematično ali usmerjeno ukvarjajo z zbiranjem bioloških podatkov, vključeno je bilo tudi Ministrstvo za okolje in prostor. Ključno vlogo v projektnih aktivnostih pa je imel tudi Center za kartografijo favne in flore, ki je projekt podprl, tako vsebinsko kot tehnično z vmesnikom Bioportal.si.

Več o projektu na https://www.interregeurope.eu/bid-rex/