20 apr
Končni rezultati Interreg projekta BID-REX – Ob podatkov o biodiverziteti do odločanja

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni


Na voljo so končni rezultati projekta BID-REX (Interreg Evropa), kjer je NIB intenzivno sodeloval pri mednarodni izmenjavi izkušenj o dostopnosti in rabi podatkov o biodiverziteti za učinkovito varstvo narave.

Na nivoju Slovenije je NIB koordiniral aktivnosti za območje Krajinskega parka Ljubljansko barje.

Ključne ugotovitve so, da so za Ljubljansko barje biodiverzitetni podatki razpršeni med različnimi organizacijami ter različno dostopni.

Pregled biodiverzitete je pokazal, da je po dostopnih podatkih skoraj tretjina vrst živih bitij iz Slovenije prisotna tudi na Ljubljanskem barju.

Prioritizacija, ki je bila narejena s pomočjo Centra za kartografijo favne in flore in sodelujočih strokovnjakov – taksonomov, pa je pokazala, da je desetina teh vrst prednostnih za varovanje.

Več o ugotovitvah projektnih aktivnosti na https://www.interregeurope.eu/bid-rex/