04 maj
Nacionalni inštitut za biologijo ustanovil drugi »spin out« Niba Labs

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni


Nacionalni inštitut za biologijo je ustanovil drugi »spin out«

NIB bo na mlado podjetje prenesel tehnologije za zdravljenje s terapevtskimi virusi


Niba Labs je drugo odcepljeno podjetje Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB). NIB in Niba Labs načrtujeta sodelovanje pri nadaljnjem razvoju in trženju tehnologij na področju karakterizacije in kvantifikacije terapevtskih virusov, ki se uporabljajo za gensko zdravljenje. Področju celičnih in genskih terapij napovedujejo 30 % rast v prihodnjem desetletju in velja za najbolj propulzivno v medicini in farmaciji.  


NIB se zaveda, da je uporaba znanj pomembna za trajnostni razvoj in pomemben prispevek družbi, zato že vrsto let sodeluje s podjetji iz različnih naravoslovnih strok, kjer s svojo ekspertizo podpira njihov razvoj in išče rešitve za njihove izzive. Pri tem sodelovanju NIB prispeva k raziskovalno-razvojni dejavnosti različnih visokotehnoloških podjetij, izmenjuje kadre in izboljšuje postopke kontrole kvalitete produktov ter razvija nove postopke testiranja za specifične potrebe podjetij.

Prof. dr. Maja Ravnikar, direktorica NIB je na slavnostnem dogodku ob podpisu licenčne pogodbe povedala: »Danes je pomemben dan za NIB, saj smo v petih letih pripeljali metodologijo karakterizacije terapevtskih virusov, ki služi za razvoj postopkov proizvodnje, karakterizacijo in kvantifikacijo virusov kot genskih vektorjev ali vakcin in nečistoč do stopnje, ko jo lahko predamo  na podjetniški nivo. Do podpisa te pogodbe je bila dolga pot, tlakovana z večletnimi osnovnimi raziskavami, ki so nam omogočile  vrhunsko znanje o virusih in razvoj metod za njihovo preučevanje.« Doc. dr. David Dobnik, ki bo v novem podjetju vodja razvoja je poudaril,  da »sodobna zdravila za gensko terapijo omogočajo popravljanje napak v človekovih genih  ter s tem zdravljenje genskih bolezni. Za razliko od klasičnih zdravil ne vsebujejo kemijskih spojin, ampak viruse, ki služijo kot dostavna vozila za nadomestne zdrave gene. Za lažjo  predstavo, lahko spomnimo na odmeven primer dečka Krisa, ki ima prirojeno spinalno mišično atrofijo (SMA) in je bil zdravljen z genskim zdravilom Zolgensma, katerega razvoj so s svojo ekspertizo podprli tudi strokovnjaki iz NIB.« Direktorica Niba Labs bo mag. Mateja Urlep, ki je povedala: «Z Nib Labs ekipo želimo postati prepoznavni v globalnem merilu kot nepogrešljiv del zgodb o uspehu na področju zdravljenja različnih vrst raka in velikega števila redkih bolezni«.  

NIB je že pred 11 leti podprl delovanje svojega prvega spin out podjetja BioSistemika, ki je eno od vodilnih visokotehnoloških podjetij na področju razvoja trajnostne programske opreme za laboratorije. BioSistemika je interdisciplinarno podjetje in večino prihodkov ustvari na tujih trgih ter redno vključuje NIB v izvajanje razvojnih projektov. V podjetju BioSistemika je trenutno zaposlenih 44 oseb, med njimi je 5 doktorjev znanosti, ki so opravili doktorat na NIB. NIB je z ustanovitvijo Niba Labs sledil svoji strategiji, da odproda znanje, ki izkazuje velik tržni potencial z namenom osredotočanja NIB na nadaljnji razvoj, raziskave ter doseganje znanstvene odličnosti.Vabljeni k ogledu nove predstavitvene spletne strani Niba Labs:   https://niba-labs.com.


Kakšen je motiv NIB za prenos tehnologij v nova podjetja in s tem v industrijsko prakso?

NIB že vrsto let sodeluje s podjetji iz različnih naravoslovnih strok (eden izmed najpomembnejših partnerjev je podjetje Lek d. d.), kjer s svojo ekspertizo podpira njihov razvoj in išče rešitve za njihove izzive. Pri tem sodelovanju NIB prispeva k raziskovalno-razvojni dejavnosti različnih visokotehnoloških podjetij, izmenjuje kadre in izboljšuje postopke kontrole kvalitete produktov ter razvija nove postopke testiranja za specifične potrebe podjetij. NIB se zaveda, da je uporaba znanj pomembna za trajnostni razvoj in pomemben prispevek družbi. NIB je že pred 11 leti podprl delovanje svojega prvega spin out podjetja BioSistemika d.o.o., ki je eno od vodilnih visokotehnoloških podjetij na področju razvoja trajnostne programske opreme za laboratorije. BioSistemika je interdisciplinarno podjetje in večino prihodkov ustvari na tujih trgih ter redno vključuje NIB v izvajanje razvojnih projektov. V podjetju je trenutno zaposlenih 44 oseb, med njimi je 5 doktorjev znanosti, ki so opravili doktorat na NIB in zasedajo vodilna delovna mesta. 


Na katerem področju bo delovalo podjetje Niba Labs   

Niba Labs je torej drugo odcepljeno podjetje NIB. NIB in Niba Labs načrtujeta sodelovanje pri nadaljnjem razvoju in trženju tehnologij na področju karakterizacije in kvantifikacije terapevtskih virusov, ki se uporabljajo za gensko zdravljenje. Področje celičnih in genskih terapij je v velikem razmahu in velja za najbolj propulzivno v medicini in farmaciji (predvideva se 30% rast za naslednje 10-letno obdobje).  Nemalokrat ravno najnovejša celična in genska zdravila omogočajo popolnoma tarčno, personalizirano zdravljenje, ki lahko določene do sedaj neozdravljive bolezni tudi ozdravi.


Kaj bo obsegala licenčna pogodba za prenos znanja in tehnologije z Niba Labs?   

NIB je pri tem sledil svoji strategiji, da odproda znanje, ki izkazuje velik tržni potencial z namenom osredotočanja na nadaljnji razvoj in raziskave. S podpisom pogodbe se bo na Niba Labs preneslo znanje in tehnologije na področju analitskih postopkov za razvoj postopkov proizvodnje, karakterizacijo in kvantifikacijo virusov kot genskih vektorjev ali vakcin in nečistoč. Gre za različne analitske postopke, ki omogočajo hiter vpogled v kakovost virusnega vektorja med samim postopkom čiščenja in s tem možnost optimizacije biotehnoloških postopkov. Sodobna zdravila za gensko terapijo omogočajo popravljanje napak v človekovih genih  ter s tem zdravljenje genskih bolezni. Za razliko od klasičnih zdravil ne vsebujejo kemijskih spojin, ampak viruse, ki služijo kot dostavna vozila za nadomestne zdrave gene. Za lažjo  predstavo, lahko spomnimo na odmeven primer dečka Krisa, ki ima prirojeno spinalno mišično atrofijo (SMA), in je bil zdravljen z genskim zdravilom Zolgensma, katerega razvoj so s svojo ekspertizo podprli tudi strokovnjaki iz NIB.


Kdo so uporabniki te tehnologije in katere probleme rešuje?    

Biotehnološka podjetja s področja razvoja genskih in celičnih terapij se srečujejo z več izzivi. Eden glavnih izzivov pri razvoju zdravil za gensko terapijo z virusnimi prenašalci je vzpostavitev procesa za njihovo industrijsko proizvodnjo. To zahteva optimizacijo postopkov gojenja virusov v celicah, njihovega čiščenja, analitskih metod, ki omogočajo sledenje kvalitete proizvodnega procesa, kot tudi natančno karakterizacijo virusa. Strokovnjaki Niba Labs bodo pomagali in sodelovali pri reševanju teh izzivov in s tem podprli razvoj postopkov čiščenja in optimizacijo biotehnoloških procesov v podjetjih, ki se ukvarjajo s proizvodnjo virusnih vektorjev.  Znanje in tehnologije, ki se prenašajo, so se na NIB razvijale skozi mnoga leta delovanja na različnih projektih, tudi izven področja genskih terapij. V zadnjih petih letih, pa je NIB aktivno sodeloval z nekaterimi največjimi podjetji iz področja genske terapije (npr. Novartis Gene Therapies, Sio Gene Therapies) in podjetjem BIA separations, ki podpira razvoj postopkov čiščenja virusnih vektorjev. NIB je tako razvil postopke karakterizacije virusnih vektorjev in pridobili veliko znanja in razumevanja potreb biotehnoloških podjetij, ki razvijajo zdravila za gensko terapijo in cepiva.