02 jun
Sporočilo za javnost: NIB bi Akvarij Piran aktivno vključil v obstoječe raziskave morja in obale

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni


Sporočilo za javnost


Nacionalni inštitut za biologijo bi Akvarij Piran aktivno vključil v obstoječe raziskave morja in obale, hkrati pa ohranil izobraževalno in turistično vlogo akvarija

 


Piran, 2. junij 2021 - ravnatelj Gimnazije, elektro in pomorske šole Piran, gospod Borut Butinar se je na Nacionalni inštitut za biologijo oz. njegov Piranski oddelek Morsko biološko postajo Piran (MBP –NIB) obrnil konec novembra 2020 z željo, da bi prevzeli upravljane Akvarija Piran in tako omogočili njegov nadaljnji obstoj, ki je zaradi več kot leto dni dolge epidemije ogrožen.  

»Prepoznal nas je kot ustanovo, ki bi zaradi svoje narave dela, tj. raziskav morja in obalnega pasu, lahko prevzeli akvarij. Njegovo pobudo smo vzeli zelo resno, prepoznali določene prednosti povezave Akvarij Piran - NIB in pripravili vizijo razvoja Akvarija Piran kot raziskovalne infrastrukture NIB, ki bi razvojno okrepila in pomembno dopolnila obstoječo izobraževalno ter turistično dejavnost« je povedala direktorica NIB prof. dr. Maja Ravnikar in nadaljevala: »MBP – NIB je takoj pristopil k reševanju problema tudi s finančnim načrtom, saj iz svojih sredstev ne moremo financirati preoblikovanja Akvarija, rednega vzdrževanja, plač zaposlenih, še manj pa pokriti izgubo. NIB je javni raziskovalni zavod, ki se financira izključno iz projektov, katerih sredstva se ne smejo uporabljati za druge namene«.

Poleg finančnega načrta je MBP - NIB pripravil tudi vizijo razvoja Akvarija Piran, ki bi postal del raziskovalne infrastrukture in bi nudila podporo pri raziskovalnih ter aplikativnih projektih, ki se trenutno že izvajajo na NIB - MBP in se bodo tudi v prihodnosti, izvajanju programov mladih raziskovalcev, projektih za podporo državnim in drugim vladnim organom ali resorjem pri izvajanju njihovih potreb, razvojnih programih ter projektih za industrijo kot tudi pri izvedbi diplomskega, magistrskega in doktorskega pedagoškega procesa.

Izhodišča MBP - NIB so pri tem sledeča:
  • ne zgolj Piran oz. obala, temveč vsa Slovenija si ne sme dovoliti, da edini morski akvarij v državi zapre svoja vrata.
  • Prevzem Akvarija, ki bi ohranil tudi v prihodnosti zgolj zdajšnjo predvsem turistično in izobraževalno dejavnost, ni poslanstvo javnih raziskovalnih inštitutov, čigar del je  MBP-NIB, čeprav je kljub vsemu sodeloval z akvarijem v formalnih (projekti), še več pa v neformalnih povezavah (znanje, izkušnje).
  • Interes NIB pri prevzemu akvarija je, da razširimo dejavnost Akvarija Piran na raziskave morja. S tem bi akvarij postal tudi raziskovalna infrastruktura za različne študije, pa tudi izobraževalno dejavnost bi lahko dopolnili, zaradi vključenosti nekaterih sodelavcev MBP kot predavateljev v študijske programe. Ob tem bi akvarij ostal turistična in izobraževalna znamenitost, ki bi se dopolnila z dodatnimi, za javnost zanimivimi vsebinami (gojenje  ogroženih morskih organizmov kot so leščurji, kamene korale, rjave alge ipd.).
Letos smo se udeležili treh sestankov, ki jih je sklicalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, kjer je NIB predstavil vizijo, program ter finančni načrt, ki ga je ministrstvo pohvalilo. Odločitev je sedaj na strani MIZŠ, da odloči o usodi Akvarija Piran oz. njegovem upravitelju.

Vsekakor pa je treba razumeti, da morata tako MBP – NIB, MIZŠ ter lokalna skupnost ravnati odgovorno, saj MBP – NIB ne more prevzeti upravljanja Akvarija Piran brez zagotovila o dolgoročni finančni stabilnosti.  Z odlašanjem o usodi akvarija se bodo kopičile težave z zagotavljanjem sredstev za vzdrževanjem infrastrukture, katere nabavna vrednost je pol milijona €.

Kontakt za dodatne informacije:
Katja Sinur
katja.sinur@nib.si
040 320 516