10 sep
Prof. dr. Kristina Gruden prejemnica Preglove nagrade za izjemne znanstvene dosežke

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

Kemijski inštitut je v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri pri Vrhniki priredil slovesnost ob 75. obletnici ustanovitve, na kateri so podelili Preglove nagrade, inštitutska priznanja ter doktorsko štipendijo Janka Jamnika. Preglovi nagradi za izjemne znanstvene dosežke sta prejela prof. dr. Kristina Gruden in izr. prof. dr. Blaž Likozar. Velika Preglova nagrada pa je šla v roke prof. dr. Romanu Jerali.

Prof. dr. Kristina Gruden je pionirka sistemske biologije rastlin v svetovnem merilu. Vodi Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo na Nacionalnem inštitutu za biologijo. Glavna tema njenih raziskav je odnos med rastlinami in povzročitelji bolezni na molekulskem nivoju z namenom, da poišče alternativne načine za varstvo rastlin. Svoje raziskave posveča predvsem pomembnim poljščinam, kot sta krompir in vinska trta. Je tudi soustanoviteljica odcepljenega podjetja Biosistemika ter odlična mentorica. Prof. dr. Kristina Gruden stremi k celostnemu preučevanju organizmov, ki ga poimenujemo sistemska biologija. Največ se ukvarja z odzivom rastlin na enega ali več škodljivcev hkrati, ki jih ovrednoti s pomočjo različnih t.i. omskih pristopov. Z integracijo podatkov in analizo omrežij podatkov interakcij med rastlinami in škodljivci je definirala način dela, ki bo v bodoče omogočil izboljšano napoved odziva rastlin v kompleksnih okoljih, kar bo raziskovalne rezultate močno približalo uporabi v pametnem kmetijstvu. S pomočjo modeliranja omrežij je osvetlila raznolike signalne poti rastlin in njihov pomen v obrambi proti virusom ter za izboljšanje strategije žlahtnjenja poljščin, ter prispevala k razvoju in optimizaciji bioinformatiskih orodij za rastline. Na področju molekularne biologije pa je pomembno prispevala k razvoju kvantitativnih metod molekularne biologije za ovrednotenje genske ekspresije različnih organizmov in za določanje gensko spremenjenih rastlin.

V zadnjih petih letih je vodila oziroma vodi več projektov in program s področja sistemske biologije rastlin v okviru nacionalnih in mednarodnih projektov. Vključena je tudi v razvoj evropske infrastrukture ELIXIR, kjer je zadolžena za vodenje rastlinske komponente v tej EU infrastrukturi, ki se posveča bioinformatiki.

O vrhunskosti njenega raziskovanja pričajo vabljena predavanja na mednarodnih konferencah in Univerzah ter objave v najboljših revijah s področja rastlinske znanosti, kot so Trends in Plant Science, The Plant journal ter Plant Physiology. Prof. dr. Grudnova je v mednarodni strokovni literaturi objavila 125 izvirnih znanstvenih člankov in sedem preglednih znanstvenih člankov. V zadnjih 10 letih so bila njena dela citirana 2525. Je tudi članica uredniškega odbora znanstvene revije "Scientific Data", ki sodi v vrh revij s področja.

Na prepoznaven aplikativni potencial njenih raziskav pa kažejo tudi številni projekti s področja sistemske biologije za izboljšanje procesov proizvodnje učinkovin za slovensko farmacevtsko in prehrambno industrijo. Kot primer navajam vodenje delovnega paketa znotraj projekta Slovenske pametne specializacije  BioPharm.si (Nova generacija bioloških zdravil; 2016-2020 ter soavtorstvo v mednarodnih patentih prijavah.

Od leta 2014 je redna profesorica na področju molekularne biologije in sodeluje pri izobraževanju študentov tako na dodiplomski kot podiplomski stopnji Univerze v Ljubljani. Bila je mentorica ali somentorica 21 doktorskih disertacij, vključno s petimi iz industrije ter več magistrskih in diplomskih del.

Sodelavci Nacionalnega inštituta za biologijo prof. dr. Kristino Gruden cenimo kot izredno znanstvenico in kot odlično sodelavko in prijateljico, zato ji za to prestižno nagrado iskreno čestitamo!

Foto: Arhiv KI