13 feb
Glorija Krapež letošnja prejemnica Prešernove nagrade Biotehniške Fakultete UL

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisniGlorija Krapež letošnja prejemnica Prešernove nagrade Biotehniške Fakultete ULMagistrska študentka funkcionalne in molekulske biologije, Glorija Krapež je letošnja prejemnica Prešernove nagrade Biotehniške Fakultete UL za magistrsko nalogo z naslovom »Učinek antagonista kemokinskega receptorja CXCR4 na viabilnost in invazijo organoidov glioblastoma«, ki jo je izdelala na Oddelku za genetsko toksikologijo in biologija raka v enoti DE RAK pod mentorstvom dr. Barbare Breznik in somentorstvom dr. Metke Novak.

Obrazložitev nagrade: V nagrajenem delu je bil vzpostavljen inovativen eksperimentalni tumorski model za testiranje novih pristopov  zdravljenja  glioblastoma, ki je najagresivnejši primarni tumor osrednjega živčnega sistema. Gloria je uspešno vzpostavila in karakterizirala glioblastomske organoide, pridobljene iz tumorskih biopsij bolnikov. Potrdila je prisotnost tumorskega mikrookolja v organoidih, ki je zelo podobno mikrookolju tumorja v bolnikih in s tem potrdila ustreznost eksperimentalanega modela za nadaljnje raziskave. Glioblastomske organoide je izpostavila učinkovini plariksaforju, ki se že uporablja pri zdravljenju krvnih rakov, njegova učinkovitost pa se še preizkuša pri glioblastomu. Pleriksafor je nizkomolekularni antagonist kemokinskega receptorja CXCR4,  kar vodi v zmanjšano migracijo, invazijo in proliferacijo tumorskih celic. Gloria je analizirala tudi učinke kombinacije kemoterapije in pleriksaforja na rast in invazijo organoidov, ter s tem še bolj celovito predstavila napredno metodologijo uporabe organoidov. Predstavljeni rezultati magistrskega dela nam omogočajo personalizirano preučevanje tumorjev in njihov odziv na zdravljenje, kar predstavlja nov korak v boju proti raku.

Gloria raziskovalno pot na področju raziskav glioblastoma nadaljuje kot mlada raziskovalka na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Čestitamo!


Podelitev diplom  Glorija Krapež