11 maj
In memoriam: Akademik prof. dr. Boris Sket (1936–2023)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni


In memoriam: Akademik prof. dr. Boris Sket (1936–2023)Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu.
(T. Pavček)

Poslavljamo se od Akademika prof. dr. Borisa Sketa cenjenega profesorja in nekdanjega rektorja Univerze v Ljubljani ter prejemnika Velike nagrade Miroslava Zeia za življenjsko delo na področju dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo za leto 2010.


Vir fotografije: Arhiv SAZU


Bil je doktor bioloških znanosti in redni profesor zoologije na Oddelku za biologijo, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Od študentskih let naprej je deloval na biološkem oddelku, takrat Prirodoslovno-matematične fakultete in danes Biotehniške fakultete. Leta 1965 je postal docent za speleobiologijo, ki je bila v jugoslovanskem in evropskem prostoru posebnost naše univerze. Sprva kot izredni, kasneje pa redni profesor za zoologijo nevretenčarjev in speleologijo na Biotehniški fakulteti, je največ svojega raziskovalnega dela posvetil preučevanju podzemeljskih habitatov, zlasti kraškega podzemlja, in ogroženosti okolja in živalskih vrst. Izsledke o tem je zapustil v vrsti znanstvenih del – najpomembnejša so dela o evoluciji podzemeljskih organizmov in o ekologiji obmorskih podzemeljskih voda ter jamarski priročniki – in elaboratov o onesnaženosti rek. Aktivno je sodeloval na številnih mednarodnih simpozijih in se v svetu uveljavil kot priznani speleolog in strokovnjak za jamsko zoologijo.

Prof. dr. Sket je bil dekan Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani od 1985 do 1987, dvakrat tudi prodekan in v obdobju 1989-1991 rektor Univerze v Ljubljani.

V obdobju njegovega vodenja Univerze v Ljubljani je univerzo preplavilo novo razpoloženje. Pripravljal se je nov zakon o univerzah in visokih šolah, ki naj bi na novo opredelil odnos med univerzo in družbo. Okrepila so se prizadevanja po večji integraciji Univerze, njeni institucionalni avtonomiji in neodvisnosti. Neugoden finančni položaj je Znanstveno-pedagoški svet Univerze v Ljubljani poskušal rešiti s sklepom o »avtonomnosti in poslanstvu najvišje znanstvenoraziskovalne in izobraževalne institucije in ji opredelil način financiranja iz neodvisnega republiškega sklada za visoko šolstvo. Ne nazadnje, je bil po enaindvajsetih letih univerzi vrnjen naziv Univerza v Ljubljani, ki ga je pred preimenovanjem v Univerzo Edvarda Kardelja nosila štiriintrideset let. Za štipendiranje nadarjenih študentov je bil ustanovljen Sklad dr. Franca Munde.

Tudi po končanem mandatu je prof. dr. Sket ostal aktiven znanstvenik in pedagog, ki se je tudi po upokojitvi še naprej posvečal znanstvenemu delu in svoji veliki ljubezni – jamski zoologiji. Leta 2017 pa je bil izvoljen za rednega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Svojo besedo za naravo in našo podzemno dediščino je še letos zastavil v dnevnih medijih in reviji naravoslovcev, Proteusu. Naj ta odzvanja še naprej.

Svojcem in prijateljem izrekamo iskreno sožalje.