21 feb
NOVO: Delovno mesto raziskovalca/ke s področja bioinformatike in sistemske biologije

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni


Delovno mesto raziskovalca/ke s področja bioinformatike in sistemske biologije: Sistemsko biološko modeliranje in globoko učenje za interpretacijo načel regulacije rasti in obrambe rastlin.


Razpisujemo mesto podoktorskega raziskovalca/ke, ki bo vključen v dinamično in svetovno znano skupino molekularnih in sistemskih biologov na področju rastlinske biotehnologije in sistemske biologije. O inštitutu: 

Nacionalni Inštitut za biologijo (NIB) je največji neodvisni javni raziskovalni inštitut za naravoslovne vede v Sloveniji. Osnovna dejavnost inštituta so temeljne, razvojne in aplikativne raziskave na področjih naravoslovja in biotehnologije, biomedicine, morske biologije, ekologije in kmetijstva.

O oddelku: 

Na Oddelku za Biotehnologijo in Sistemsko Biologijo (FITO), lociranega v novih prostorih Biotehnološkega stičišča NIB (https://www.nib.si/bts-nib), ustvarjamo vrhunsko znanje za celostno razumevanje bioloških procesov s poudarkom na razumevanju delovanja kompleksnih bioloških sistemov. To dosegamo z uporabo najmodernejše opreme, vključenostjo v evropske infrastrukturne centre in v številne evropske in druge mednarodne projekte. Oddelek je poznan po svojem delu na področju rastlinske sistemske biologije, bioinformatike in statistike, raziskavah virusov in bakterij, raziskavah gensko spremenjenih organizmov ter terapevtskih virusov. Rezultat prenosa najmodernejših raziskav v biotehnološke aplikacije je ustanovitev dveh visokotehnoloških odcepljenih podjetij v zadnjih desetih letih.  

O skupini in planirano raziskovalno delo

V enoti za Omike pod vodstvom prof. dr. Kristine Gruden raziskujemo ključne celične procese, ki vplivajo na rast in obrambo rastlin, kot so izražanje genov, metabolizem ter imunski odziv preko siganilizacijskih omrežij. Cilj je izboljšati žlahtnjenja rastlin in dosegati večje donose zaradi izboljšane tolerance na okoljski stres.

Raziskovalno delo bo povezovalo znanja različnih področij znanosti, predvsem pa biotehnologije, molekularne biologije, bioinformatike in sistemske biologije. V osnovi bo vključeno v ARRS temeljni raziskovalni projekt J2-3060, ki ga vodi dr. Jan Zrimec, in bo usmerjeno v razumevanje kompromisov med stanjem rasti in obrambe v rastlinah. Delo bo obsegalo razvoj in preizkušanje metod za napovedovanje rastlinskih fenotipov iz njihovih genotipov, s ciljem postavitve 'virtualne rastline'. Vključevalo bo modeliranje izražanja genov z globokim učenjem in napovedovanje fenotipov z modeliranjem metabolizma in signalizacije.  

Kaj pričakujemo?

Od kandidata/kandidatke pričakujemo željo po raziskovanju nepoznanega, ustvarjalnost, samoiniciativnost, zdravo kritično presojo in sposobnost timskega dela. Zaradi dela v okviru mednarodnih sodelavcev je nujno dobro znanje angleškega jezika. Pričakujemo izobrazbo bodisi računalniške ali sistemske/matematične smeri, z izkušnjami v molekularno bioloških, biokemijskih ali biotehnoloških smereh, ali pa obratno, biološko-usmerjeno izobrazbo z močnimi izkušnjami v bioinformatiki in sistemski biologiji. Zaželene so izkušnje z analizami večjih podatkovnih setov z bioinformatskimi ali statističnimi metodami ter implementacijo in uporabo metod strojnega in/ali globokega učenja. 

Kaj nudimo?

Raziskovalno delo bo kandidat/ka izvajal v laboratorijih z najmodernejšo raziskovalno opremo, vzpostavljenim sistemom kakovosti in mednarodno ekipo sodelavcev. Sodeloval/a bo z najboljšimi raziskovalnimi inštitucijami v Sloveniji in tujini ter na slovenskih in mednarodnih projektih. Izuril/a se bo v aktualnih bioinformatskih pristopih s poudarkom na strojnem in globokem učenju, modeliranju ter analizi podatkov, raziskave pa bodo vodile do vplivnih znanstvenih objav, raziskovalno-karierne rasti ter izboljšane zaposljivosti in kariernih priložnosti.

Začetek in trajanje dela:

Delo se lahko prične takoj, ko je mogoče, in bo financirano eno leto z možnostjo podaljšanja z nadaljnjimi projekti.

Prijava: 

  • Za dodatne informacije, prosim kontaktirajte dr. Jana Zrimca (jan.zrimec@nib.si). 
  • Prijave z motivacijskim pismom, življenjepisom ter priporočili pričakujemo do 15.3.2024 na naslov kadrovska.sluzba@nib.si.