27 feb
Pionirsko zdravljenje raka z izboljšano analizo genoma v projektu GenomeMET

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni
Glede na naraščajočo umrljivost zaradi raka je natančno profiliranje genetske zasnove raka kritično orodje pri njegovem zdravljenju.

Profiliranje genoma se vse pogosteje uporablja za učinkovitejše zdravljenja raka, pri čemer se uporablja podrobno genetsko kartiranje, ki omogoča zgodnejše diagnoze in personalizirano zdravljenje. Ključno pri tem je sekvenciranju genoma, zlasti s tehnikami kot je sekvenciranje naslednje generacije (angl. next generation sequencing, NGS), ki zagotavljajo ključne vpoglede v naravo bolezni. Vendar pa analitična kompleksnost sekvenciranja genoma vnaša precejšnje negotovosti. Meroslovje (znanost o merjenju) je temeljnega pomena za premagovanje teh izzivov in zagotavljanje zaupanja v podatke za podporo pravočasnemu dostopu do natančne diagnostike in zdravljenja raka. Nov EU projekt v okviru Evropskega partnerstva za meroslovje poskuša obravnavati te izzive.

Projekt GenomeMET je osredotočen na razvoj robustne meroslovne (merilne) infrastrukture za podporo validacije metod in nadzora kakovosti v predanalitični in analitični fazi. Konzorcij, ki ga vodi Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM – italijanski inštitut za meroslovje), vključuje vodilne evropske meroslovne inštitute, proizvajalce instrumentov, regulatorne organe in klinične laboratorije. V okviru projekta bodo razviti tudi referenčni merilni postopki za merjenje genomskih bioloških označevalcev. To bo podprlo izboljšano natančnost in primerljivost genomskega profiliranja v evropskih sistemih zdravstvenega varstva v podporo misiji Horizon Europe za boj proti raku.

NIB v okviru projekta GenomeMET deluje kot konzorcijski partner in vodja enega od delovnih sklopov. V projekt so vključene raziskovalke in raziskovalci pod vodstvom doc. dr. Mojce Milavec in dr. Alexadre Bogožalec Košir z Oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo in doc. dr. Metke Novak in doc. dr. Barbare Breznik z Oddelka za genetsko toksikologijo in biologijo raka.

Partnerji projekta: 


Na kratko o projektu:Projektu lahko sledite na spletni strani in družabnih omrežjih: