NIB

Nekdanji zaposleni

dr. Petra Nikolić Nekdanji zaposleni

Working place: mlada raziskovalka

Department: Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo

Vzorci genskega izražanja v listih vinske trte okužene s  fitoplazmo ‘Candidatus Phytoplasma solani’, mentorica: prof. dr. Marina Dermastia