NIB

dr. Manca Pirc

Working place: višja strokovno-raziskovalna sodelavka

Telephone number: 059 23 28 09
Email: manca.pirc@nib.si
Department: Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo

Raziskave bakterij povzročiteljic ožiga sadnega drevja, mentorica: prof. dr. Maja Ravnikar

Izpis bibliografije (COBISS)