NIB

Nekdanji zaposleni

prof. dr. Andrej Čokl Nekdanji zaposleni

Working place: znanstveni svetnik

Department: Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov

Kratek življenjepis:

Andrej Čokl se je rodil 16. junija 1947 v Ljubljani (Slovenija). Študij biologije je končal leta 1971 na Univerzi v Ljubljani. Podiplomski študij je končal z magisterijem leta 1973 in doktoratom leta 1977 na Univerzi v Ljubljani. Podoktorski študij na področju nevroanatomije in nevrofiziologije žuželk je kot štipendist Sklada Alexander von Humboldt opravil v letu 1979/80 na Philipps Univerzi v Marburgu (Nemčija) na Oddelku za fiziologijo živali pod mentorskim vodstvom prof. dr. Klausa Kalmringa. Ob koncu podoktorskega študija ga je Sklad Alexander von Humboldt nagradil z donacijo raziskovalne opreme. V okviru raziskovalnih programov različnih skupin na Univerzah v Marburgu, Bochumu, Regensburgu in Konstanzi v Nemèiji ter na City of London Politechnic in na Univerzi v Edinborough je sodeloval je pri raziskovalnih projektih in se specializiral na podroèju bioakustike in nevrobiologije žuželk. V času po letu 1999 je bil koordinator bilateralnih projektov z Univerzo Queensland (Avstralija), INRA Versailles (Francija), Aristotel Univerzo v Solunu (Grčija), Univerzo Kalifornija Riverside (ZDA) in Kitajsko akademijo znanosti v Pekingu. Redno je zaposlen na Nacionalnem inštitutu za biologijo od leta 1974. V času od leta 1988 do 1996 je bil direktor Nacionalnega inštituta za biologijo. Od leta 1992 vodi Oddelek za entomologijo Nacionalnega inštituta za biologijo. Dr. Andrej Čokl je redni profesor, habilitiran na Univerzi v Ljubljani, je mentor študentom podiplomskega študija in predava na do- in podiplomskem nivoju na Univerzah v Ljubljani, Novi Gorici in Mariboru. Kot neodvisni ekspert je sodeloval pri recenziranju projektov Evropske komisije in nemškega programa raziskav biodiverzitete. Dr. Andrej Čokl je član Royal Entomological Society iz Londona, The Entomological Society of Brazil, The New York Academy of Science, National Geographic Society in The American Association of Advancement of Science. Njegovo znanstveno-raziskovalno delo je osredotočeno na raziskave vedenja, bioakustike, komunikacije in nevrobiologije.  

Izobrazba:

Doktorat znanosti in redni professor za področje fiziologije živali, habilitiran na Univerzi v Ljubljani.  

Delovne izkušnje:

Kot raziskovalec redno zaposlen na Nacionalnem inštitutu za biologijo v Ljubljani od leta 1974. Direktor inštituta od leta 1998 do 2006. Podoktorski študij opravil na Univerzi v Marburgu v Nemčiji.  

Področje raziskav:

Entomologija, nevrobiologija, vedenje in komunikacija žuželk.  

Izbrane objave:

 • ČOKL, Andrej. Stink bug interaction with host plants during communication. J. insect physiol.. [Print ed.], 2008, vol. 54, no. 7, str. 1113-1124. [COBISS.SI-ID 1889103] JCR IF (2007): 2.294, SE (6/73), entomology, x: 1.131, SE (34/78), physiology, x: 2.844
 • ZOROVIĆ, Maja, PREŠERN, Janez, ČOKL, Andrej. Morphology and physiology of vibratory interneurons in the thoracic ganglia ofthe southern green stinkbug Nezara viridula (L.). J. comp. neurol. (1911), 2008, vol. 508, no. 2, str. 365-381. [COBISS.SI-ID 1841999] JCR IF (2007): 3.915, SE (50/211), neurosciences, x: 3.22, SE (1/124), zoology, x: 1.208
 • ŽUNIČ, Alenka, ČOKL, Andrej, VIRANT-DOBERLET, Meta, MILLAR, Jocelyn G. Communication with signals produced by abdominal vibration, tremulation, and percussion in Podisus maculiventris (Heteroptera: Pentatomidae). Ann. Entomol. Soc. Am., 2008, vol. 101, no. 6, str. 1169-1178. [COBISS.SI-ID 1932879] JCR IF (2007): 1.148, SE (25/73), entomology, x: 1.131
 • ČOKL, Andrej, ZOROVIĆ, Maja, MILLAR, Jocelyn G. Vibrational communication along plants by the stink bugs Nezara viridula and Murgantia histrionica. Behav. processes. [Print ed.], 2007, letn. 75, str. 40-54. [COBISS.SI-ID 22565337] JCR IF: 1.684, SE (33/45), behavioral sciences, x: 2.793, SE (26/124), zoology, x: 1.208, SSE (13/15), psychology, biological, x: 3.354
 • LAUMANN, Raúl Alberto, BLASSIOLI MORAES, Maria Carolina, ČOKL, Andrej, BORGES, Miguel. Eavesdropping on sexual vibratoty signals of stink bugs (Hemiptera: Pentatomidae) by the egg parasitoid Telenomus podisi. Anim. behav., 2007, letn. 73, str. 637-649. [COBISS.SI-ID 1690447] JCR IF: 2.752, SE (14/45), behavioral sciences, x: 2.793, SE (10/124), zoology, x: 1.208
 • ČOKL, Andrej, VIRANT-DOBERLET, Meta, ZOROVIĆ, Maja. Sense organs involved in the vibratory communication of bugs. V: DROSOPOULOS, Sakis (ur.), CLARIDGE, Michael F. (ur.). Insect sounds and communication : physiology, bahaviour, ecology and evolution. New York: Taylor&Francis Group, 2006, str. 71-80. [COBISS.SI-ID 20101081]
 • VIRANT-DOBERLET, Meta, ČOKL, Andrej, ZOROVIĆ, Maja. Use of substrate vibrations for orientation : from behaviour to physiology. V: DROSOPOULOS, Sakis (ur.), CLARIDGE, Michael F. (ur.). Insect sounds and communication : physiology, bahaviour, ecology and evolution. New York: Taylor&Francis Group, 2006, str. 81-97. [COBISS.SI-ID 20101337]
 • ČOKL, Andrej, ZOROVIĆ, Maja, ŽUNIČ, Alenka, VIRANT-DOBERLET, Meta. Tuning of host plants with vibratory songs of Nezara viridula L (Heteroptera: Pentatomidae). J. Exp. Biol., 2005, letn. 208, str. 1481-1488. [COBISS.SI-ID 1504591] JCR IF: 2.712, SE (11/65), biology, x: 1.9
 

Raziskovalni projekti (zadnja 3 leta):

 • J1-6054 (ARRS) Ontogenetski razvoj drže pri gibanju in vloga senzoričnih celic (2004-2007).
 • J1-0823 (ARRS) Vibracijski čutilni sistem jamske kobilice Troglophilus neglectus (Rhaphidophoridae): od signalov do živčnih mrež (2008-2011).
 • L1-7299 (ARRS) Uporaba laserske tehnologije za registracijo mehanskih vibracij v bioloških materialih (2005-2008).
 • J1-2133 (ARRS) Picromerus bidens – Nezara viridula: modelna študija odnosa predator-plen kot osnova biološke kontrole invazivnih vrst žuželk.
 • Z1-7386 (ARRS) Vpliv bolezni na vedenje in imunski odziv pašnih čebel Apis mellifera.
 

Predavanja:

 • Univerza v Ljubljani – podiplomski študij – Komunikacija živali
 • Univerza v Mariboru – podiplomski študij – Komunikacija živali
 • Univerza v Novi Gorici – dodiplomski študij – Življenjski procesi in okolje
 • Visoka šola za varstvo okolja Velenje – dodiplomski študij – Vpliv okolja na življenjske procese
 

Mentorstva:

Mentor pri doktorskih disertacijah:  
 • JERAM, Sonja. Struktura in funkcija Johnstonovega organa pri stenici Nazara viridula (L.) : doktorska disertacija = Structure and function of Johnston's organ in bug species Nezara viridula (L.) : dissertation thesis. Ljubljana: [S. Jeram], 1996. IX, 110 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 255567]
 • SCHRADER, Špela. Senzorični nevroni v abdomnu vinske mušice Drosophila melanogaster Meigen od embrija do larve : doktorska disertacija = Sensory neurons in the abdomen of a fruit fly Drosophila melanogaster Meigen from embryo to larva : dissertation thesis. Ljubljana: [Š. Schrader], 2004. IX, 91 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1351503]
 • PAVLOVČIČ, Petra. Raznovrstnost komunikacijskih signalov geografsko ločenih populacij stenice Nezara viridula (L.) : doktorska disertacija = Diversity of communicative signals among geographically separated populations of the stink bug Nezara viridula (L.) : doctoral dissertation. Ljubljana: [P. Pavlovčič], 2005. XIII, 92 str., [6] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 14244360]
 • ZOROVIĆ, Maja. Strukturne in funkcionalne značilnosti vibracijskih nevronov v torakalnih ganglijih stenice Nezara viridula (Heteroptera: Pentatomidae) : doktorska disertacija = Morphological and physiological properties of vibrational neurones in thoracic ganglia of the stinkbug Nezara viridula (Heteroptera: Pentatomidae) : dissertation thesis. Ljubljana: [M. Zorović], 2005. X, 133 str., ilustr., graf. prikazi, pril. [COBISS.SI-ID 1553743]
 • STRITIH, Nataša. Odzivnost, morfologija in topografska organizacija vibracijskih nevronov v protorakalnem gangliju jamske kobilice Troglophilus neglectus Krauss (Orthoptera, Rhaphidophoridae) : doktorska disertacija = Response properties, morphology and topographical organisation of the vibratory neurones in the prothoracic ganglion of the cave cricket Troglophilus neglectus Krauss (Orthoptera, Rhaphidophoridae) : doctoral dissertation. Ljubljana: [N. Stritih], 2006. XV, 202 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 565623]
 • ŽEŽLINA, Ivan. Mehanizmi vibracijskega sporazumevanja in vrednotenje genetske raznolikosti med različnimi populacijami medečega škržatka (Metcalfa pruinosa Say) : doktorska disertacija = Mechanisms of vibrational communication and assessment of genetic differences among different populations of flatid planthopper (Metcalfa pruinosa Say) : doctoral dissertation. Ljubljana: [I. Žežlina], 2007. XIV, 106 f., [4] f. pril, ilustr. [COBISS.SI-ID 570487]
 • PREŠERN, Janez. Nevrobiološka osnova orientacije stenice vrste Nezara viridula (L.)(Heteroptera: Pentatomidae) proti viru vibracijskega signala : doktorska disertacija = Neurobiological fundamentals of orientation of the stink bug Nezara viridula (L.)(Heteroptera: Pentatomidae) towards the source of vibration signal : doctoral dissertation. Ljubljana: [J. Prešern], 2007. XXIII, 165 f., ilustr., pril. [COBISS.SI-ID 1817167]
Mentor pri magistrskih delih:  
 • SCHRADER, Špela. Internevroni cerkalnega sistema jamske kobilice troglophilus neglectus : master of sciences = Interneurons of the cercal system of the cave cricket troglophilus neglectus : magistrska naloga. Ljubljana: [Š. Pehani], 1998. 57 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1854740]
 • JERAJ, Marjeta. Medsebojno prepoznavanje raznospolnih partnerjev iz alopatričnih populacij pri stenicah vrste Nezara viridula (L.)(Heteroptera: Pentatomidae) : magistrsko delo = Recognition of potential mating partners from allopatric populations in Nezara viridula (L.) (Heteroptera: Pentatomidae) : master of science thesis. Ljubljana: [M. Jeraj], 1999. X, 66 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 11714605]
 • STRITIH, Nataša. Vibracijski internevroni protorakalnega ganglija jamske kobilice Troglophilus neglectus Krauss : magistrsko delo = Vibratory interneurones of the prothoracic ganglion of the cave cricket Troglophilus neglectus Krauss : master of science thesis. Ljubljana: [N. Stritih], 2001. IX, 100 f., ilustr., graf. prikazi, pril. [COBISS.SI-ID 951119]
 • ZOROVIĆ, Maja. Funkcionalne lastnosti vibracijskih internevronov v centralnem gangliju stenice vrste Nezara viridula (Heteroptera: Pentatomidae) : magistrsko delo = Functional properties of the vibratory interneurons in the central ganglion ofthe southern green stinkbug Nezara viridula (Heteroptera: Pentatomidae) : master of science thesis. Ljubljana: [M. Zorović], 2003. VIII, 78 f., ilustr., graf. prikazi, pril. [COBISS.SI-ID 1221199]
 Mentor pri diplomskih delih:  
 • STRITIH, Nataša. Prevajanje vibracijskih napevov stenic vrste Nazara viridula po rastlinah : diplomska naloga = Transmission of the vibratory songs of the bug Nazara viridula in plants : graduation thesis. Ljubljana: [N. Stritih], 1998. IX, 46 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 619087]
 • PAVLOVČIČ, Petra. Vibracijski signali pri vrsti Holcostethus strictus (Fabricius) (Heteroptera: Pentatomidae) : diplomska naloga = Vibrational signals in species Holcostethus strictus (Fabricius) (Heteroptera: Pentatomidae) : graduation thesis. Ljubljana: [P. Pavlovčič), 1999. VII, 32 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 569167]
 • KOKELJ, Tilen. Ugotavljanje larv hišnega kozlička v lesu z metodo kontaktnega mikrofona : visokošolska (univerzitetna) diplomska naloga = Determination of the house longhorn beetle in wood with a contact microphone : graduation thesis, (Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Ljubljana, Visokošolske diplomske naloge, DN 674). Ljubljana: [T. Kokelj], 2000. IX, 39 f., graf. prikazi, tabele, ilustr. [COBISS.SI-ID 603529]
 • OBLAK, Tana. Emisija in prenos vibracijskih signalov stenic vrste Nezara viridula z živali na podlago : diplomska naloga : univerzitetni študij = Emission and transfer of vibrational signals of the true bugs of the Nezara viridula species from the animal to the substrate : graduation thesis : university studies. Ljubljana: [T. Oblak], 2002. VII, 35 f., ilustr., graf. prikazi, pril. [COBISS.SI-ID 1118287]
 • HRABAR, Nika. Razpoznavanje napevov različnih vrst stenic družine Pentatomidae : diplomska naloga : univerzitetni študij = Recognition of the songs of different stink bug species of the family Pentatomidae : graduation thesis : university studies. Ljubljana: [N. Hrabar], 2002. VIII, 45 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1101903]
 • BERTONCELJ, Irena. Parjenje geografsko ločenih populacij stenic vrste Nezara viridula kot metoda biološke kontrole : diplomska naloga : univerzitetni študij = Hybridisation between geographically isolated populations of Nezara viridula as a possible method of biological control : graduation thesis : university studies. Ljubljana: [I. Bertoncelj], 2003. VIII, 38 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1211471]
 • GREGO, Mateja. Prevajanje vibracijskih signalov preko nog in telesa ščurka Periplaneta americana (Insecta, Blattaria) : diplomska naloga : univerzitetni študij = Transmission of vibrations through trhe leggs and body of the american cockroach Periplaneta americana (Insecta, Blattaria) : graduation thesis : university studies. Ljubljana: [M. Grego], 2003. VII, 36 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1309007]
 • POLAJNAR, Jernej. Vpliv vibracij na spolno vedenje stenic vrste Nezara viridula (Heteroptera: Pentatomidae) : diplomska naloga : univerzitetni študij = The effect of vibration on the sexual behaviour of the southern green stink bug Nezara viridula (Heteroptera: Pentatomidae) : graduation thesis : university studies. Ljubljana: [J. Polajnar], 2007. VII, 31 f., ilustr., graf. prikazi, pril. + CD. [COBISS.SI-ID 1675343]
 

Članstvo v strokovnih združenjih:

 • Royal Entomological Society iz Londona,
 • The Entomological Society of Brazil,
 • The New York Academy of Science,
 • National Geographic Society
 • The American Association of Advancement of Science
 • Prirodoslovno društvo Slovenije
 • Društvo biologov Slovenije
 • Slovensko entomološko društcvo Štefana Michielija
 • Društvo biofizikov Slovenije

Izpis bibliografije (COBISS)