NIB

Nekdanji zaposleni

dr. Irena Zajc Nekdanji zaposleni

Working place: višja strokovno-raziskovalna sodelavka

Department: Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka

Kratek življenjepis:

Rojena sem bila v Slovenj Gradcu. Od leta 1989 sem zaposlena na Nacionalnem inštitutu za biologijo, kjer sem od leta 2008 višja strokovno raziskovalna sodelavka. Strokovno sem delala na različnih področjih doma in v tujini; najprej na področju molekularne filogenije nekaterih taksonomskih skupin dvoživk, na področju populacijske genetike domačega psa (v Sloveniji in UK) in od leta 1997 na področju molekularne biologije in biologije raka (v Sloveniji in ZDA). Kot so-mentorica zadnja leta sodelujem  tudi v pedagoškem procesu.V prostem času rada potujem, obiščem koncert klasične glasbe, gledališče ali preberem dobro knjigo, sem pa tudi navdušena rekreativna športnica (tek, gorništvo, smučanje, plavanje).

 

Izobrazba:

 • 1996: Doktorat medicinskih znanosti: Medicinska Fakulteta, Univerza Ljubljana
 • 1992: Magisterij iz biologije , Odd za biologijo, Biotehnična Fakulteta, Univerza Ljubljana
 • 1988: Diploma iz biologije, Odd za biologijo, Biotehnična Fakulteta, Univerza Ljubljana

Delovne izkušnje:

 • 2008 - Višja strokovno raziskovalna sodelavka na NIB
 • 2001 - 2008: Znanstvena sodelavka na NIB
 • 1998 - 1999: Post doctoral research associate at Department of Pharmacology, Medical Faculty, WSU, Detroit, MI, USA
 • 1993 - 1996: Research associate (PhD student) at Department of Biochemistry Leicester University, UK
 • 1991 - 1993: MS student at Department of Zoology, Leicester University, UK
 • 1989 - 1996: mlada raziskovalka na Inštitutu za biologijo, Ljubljana

Področje raziskav:

Temeljne raziskave:
 • Raziskave vloge proteaz in njihovih inhibitorjev v fizioloških in patoloških pogojih, v raku.
 • Študij katepsinov v človeških tumorjih in celičnih kulturah.
 • Biologija raka, še posebej invazija, metastaze in apoptoza ter celična biologija tumorskih izvornih celic.
Uporabne raziskave in klinične študije:
 • Prognostični markerji pri raku in potencialna terapevtska uporaba proteaz v preventivi in zdravljenju raka.
 • Učinki genotoksičnih spojin, mutagenov in antimutagenov na celice, npr. vpliv ksantohumola na rakave in normalne celice.
 • Dolgodobni učinki organofosfatov in drugih okoljskih agensov na onkogene in tumor supresorske gene.

Izbrane (novejše) objave:

Članki:
 • ZAJC, Irena, HRELJAC, Irena, LAH TURNŠEK, Tamara. Cathepsin L affects apoptosis of glioblastoma cells: a potential implication in the design of cancer therapeutics. Anticancer res., 2006, št. 5A, vol. 26, str. 3357-3364. [COBISS.SI-ID 1625679]
 • ZAJC, Irena, BERVAR, Aleš, LAH TURNŠEK, Tamara. Cysteine cathepsins, stefins and extracellular matrix degradation during invasion of transformed human breast cell lines = [Cisteinski katepsini, stefini in razgradnja izvenceličnega matriksa med invazijo človeških transformiranih celičnih linij raka dojke]. Radiol. oncol. (Ljubl.), 2006, vol. 40, no. 4, str. 259-71. [COBISS.SI-ID 1664335]
 • HRELJAC, Irena, ZAJC, Irena, LAH TURNŠEK, Tamara, FILIPIČ, Metka. Effects of model organophosphorus pesticides on DNA damage and proliferation of HepG2 cells. Environ. mol. mutagen., 2008, vol. 49, str. 360-367. [COBISS.SI-ID 1886287]
 • ŽEGURA, Bojana, ZAJC, Irena, LAH TURNŠEK, Tamara, FILIPIČ, Metka. Patterns of microcystin-LR induced alteration of the expression of genes involved in response to DNA damage and apoptosis. Toxicon (Oxford). [Print ed.], 2008, issue 4, vol. 51, str. 615-623. http://dx.doi.org/10.1016/j.toxicon.2007.11.009. [COBISS.SI-ID 1820239]

Konference:
 • HRELJAC, Irena, ZAJC, Irena, ŽEGURA, Bojana, LAH TURNŠEK, Tamara, FILIPIČ, Metka. Do organophosphorous pesticides play a role in cancer development?. V: SERŠA, Gregor (ur.), LAH TURNŠEK, Tamara (ur.), KOS, Janko (ur.). 4th Conference on Experimental and Translational Oncology, Kranjska gora, Slovenia, March, 22-26, 2006. Book of abstracts. Ljubljana: Association of Radiology and Oncology, 2006, str. 85. [COBISS.SI-ID 20880089]
 • ZAJC, Irena, PLAZAR, Janja, FILIPIČ, Metka, LAH TURNŠEK, Tamara. The effect of xantohumol on normal and cancer cell lines and its modulatory effects on genotoxicity of heterocyclic amine (IQ) in HepG2 cells. V: SERŠA, Gregor (ur.), LAH TURNŠEK, Tamara (ur.), KOS, Janko (ur.). 4th Conference on Experimental and Translational Oncology, Kranjska gora, Slovenia, March, 22-26, 2006. Book of abstracts. Ljubljana: Association of Radiology and Oncology, 2006, str. 111. [COBISS.SI-ID 20881113]
 • KENIG, Saša, DURAN ALONSO, Maria Beatriz, ZAJC, Irena, GOLE, Boris, PUCER, Anja, LAH TURNŠEK, Tamara. Differential cysteine cathepsins L and B signalling in glioblastoma. V: 3rd annual meeting, 7-9.11.2006, Copenhagen. CancerDegradome : abstract book. [S. l.: s. n.], 2006, str. 23. [COBISS.SI-ID 22489049]
 • HRELJAC, Irena, ZAJC, Irena, ŽEGURA, Bojana, LAH TURNŠEK, Tamara, FILIPIČ, Metka. Genotoxic potential of organophosphorous pesticides parathion, paraoxon and dimefox. V: From genes to molecular epidemiology : programme and abstracts. Prague: European Environmental Mutagen Society, 2006, str. 168. [COBISS.SI-ID 21578457]
 • ZAJC, Irena, KOVAČIČ, Jasna, FILIPIČ, Metka, AMBERGER MURPHY, Verena, LAH TURNŠEK, Tamara. Selective cytotoxicity of xanthohumolfor normal and cancer cells = Selektivna citotoksičnost ksantohumola za normalne in rakave celice. V: FILIPIČ, Metka (ur.), ZAJC, Irena (ur.). 4th Congress of Slovenian Genetic Society and 2nd Meeting of the Slovenian Society of Human Genetics with International Participation = IV. Kongres Slovenskega genetskega društva in II. srečanje Slovenskega društva za humano genetiko, z mednarodno udeležbo, September 28th-October 1st, 2006, Biološko središče, Ljubljana. Genetika 2006 : Book of Abstracts. Ljubljana: Slovensko genetsko društvo, 2006, str. 147. [COBISS.SI-ID 21695449]
 • FILIPIČ, Metka, ŽEGURA, Bojana, PLAZAR, Janja, GROOTHUIS, Geny M.M., ZAJC, Irena, KOVAČIČ, Jasna, AMBERGER MURPHY, Verena, LAH TURNŠEK, Tamara. Xanthohumol, a promissing cancer preventive agent. V: Molecular and physiological effects of bioactive food compounds. Part 1, Dietary phytochemicals and health: from molecular targets to biomarkers of efficacy. Part 2, Physiological effects of thermally treated foods. Vienna: Universität Wien, [2006?], str. 115. [COBISS.SI-ID 22084569]
 • HRELJAC, Irena, ZAJC, Irena, FILIPIČ, Metka. Effects of model organophosphorous pesticides on DNA damage and proliferation of HepG2 cells. V: Basel EEMS, 37th Annual meeting : European Environmental Mutagen Society, September 9th-13th, 2007, Pharmazentrum University Basel : [program and abstracts]. Basel, 2007: EEMS, session II, poster 27, str. 156. [COBISS.SI-ID 1779023]
 • DURAN ALONSO, Maria Beatriz, GOLE, Boris, KENIG, Saša, ZAJC, Irena, PUCER, Anja, STROJNIK, Tadej, LAH TURNŠEK, Tamara. Signaling of increased cathepsins B and L in brain tumors leads to different endopoints in tumor progression : [invited talk]. V: DOLINAR, Marko (ur.), STOKA, Veronika (ur.), TURK, Boris (ur.). Xth International Symposium on Proteinase Inhibitors and Biological Control, Portorož, Slovenia, June 23-27, 2007. From single molecules to degradomics : book of abstracts. Ljubljana: Jožef Stefan Institute, 2007, str. 51. [COBISS.SI-ID 22931417]
 • GOLE, Boris, DURAN ALONSO, Maria Beatriz, KENIG, Saša, ZAJC, Irena, PUCER, Anja, LAH TURNŠEK, Tamara. Differential expression of cathepsin proteases in invading versus non-invading glioma cells. V: DOLINAR, Marko (ur.), STOKA, Veronika (ur.), TURK, Boris (ur.). Xth International Symposium on Proteinase Inhibitors and Biological Control, Portorož, Slovenia, June 23-27, 2007. From single molecules to degradomics : book of abstracts. Ljubljana: Jožef Stefan Institute, 2007, str. 105. [COBISS.SI-ID 22931673]
 • ŽEGURA, Bojana, ZAJC, Irena, LAH TURNŠEK, Tamara, FILIPIČ, Metka. In HepG2 cells microcystin-LR induces alterations of the expression of genes involved in response to DNA damage and apoptosis. V: POKLAR ULRIH, Nataša (ur.), ABRAM, Veronika (ur.), CIGIĆ, Blaž (ur.). 7. srečanje Slovenskega biokemijskega društva z mednarodno udeležbo, 26.-29. september 2007 = 7th Meeting of the Slovenian Biochemical Society with International Participation, Maribor, September 26th to 29th, 2007. Zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko biokemijsko društvo: = Slovenian Biochemical Society, 2007, str. 182. [COBISS.SI-ID 23253977]
 • ZAJC, Irena, HRELJAC, Irena, LAH TURNŠEK, Tamara, FILIPIČ, Metka. Organophosphates affect the expression of selected DNA damage responsive genesin human hepatoma (HepG2) and human lymphoblastoid (NC-NC) cells. V: POKLAR ULRIH, Nataša (ur.), ABRAM, Veronika (ur.), CIGIĆ, Blaž (ur.). 7. srečanje Slovenskega biokemijskega društva z mednarodno udeležbo, 26.-29. september 2007 = 7th Meeting of the Slovenian Biochemical Society with International Participation, Maribor, September 26th to 29th, 2007. Zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko biokemijsko društvo: = Slovenian Biochemical Society, 2007, str. 183. [COBISS.SI-ID 23254233]
 • HRELJAC, Irena, ZAJC, Irena, LAH TURNŠEK, Tamara, FILIPIČ, Metka. Organophosphorous pesticide methyl parathion enhances the genotoxic effects ofbenzo(a)pyrene. V: POKLAR ULRIH, Nataša (ur.), ABRAM, Veronika (ur.), CIGIĆ, Blaž (ur.). 7. srečanje Slovenskega biokemijskega društva z mednarodno udeležbo, 26.-29. september 2007 = 7th Meeting of the Slovenian Biochemical Society with International Participation, Maribor, September 26th to 29th, 2007. Zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko biokemijsko društvo: = Slovenian Biochemical Society, 2007, str. 184. [COBISS.SI-ID 23254489]
 • LAH TURNŠEK, Tamara, DURAN ALONSO, Maria Beatriz, GOLE, Boris, KENIG, Saša, PUCER, Anja, ZAJC, Irena. Lysosomes and proteolytic signalling in tumour progression. Anticancer res., Sep.-Oct. 2008, vol. 28, no. 5C, str. 3366. [COBISS.SI-ID 25438425]
 • STROJNIK, Tadej, KAVALAR, Rajko, ZAJC, Irena. Immunohistochemical detection and possible prognostic value of CD68 and kallikrein 6 expression in human glioma. Anticancer res., Sep.-Oct. 2008, vol. 28, no. 5C, str. 3500. [COBISS.SI-ID 3089983]
 • HRELJAC, Irena, ZAJC, Irena, LAH TURNŠEK, Tamara, FILIPIČ, Metka. Effects of model organophosphorus pesticides on DNA damage and proliferation of human hepatoma HepG2 cells. V: SERŠA, Gregor (ur.), KOS, Janko (ur.), LAH TURNŠEK, Tamara (ur.), KRANJC, Simona (ur.), JEVNIKAR, Zala (ur.), OBERMAJER, Nataša (ur.). 5th Conference on Experimental and Translational Oncology, Kranjska gora, Slovenia, March, 26-30, 2008. Book of abstracts. Ljubljana: Association of Radiology and Oncology, 2008, str. 98. [COBISS.SI-ID 24065497]
 • ZAJC, Irena, MAHER, Katarina, FILIPIČ, Metka, LAH TURNŠEK, Tamara. Xanthohumol may affect cancer progression with its differential cytotoxicity and apoptosis induction in normal and cancer cell lines. V: SERŠA, Gregor (ur.), KOS, Janko (ur.), LAH TURNŠEK, Tamara (ur.), KRANJC, Simona (ur.), JEVNIKAR, Zala (ur.), OBERMAJER, Nataša (ur.). 5th Conference on Experimental and Translational Oncology, Kranjska gora, Slovenia, March, 26-30, 2008. Book of abstracts. Ljubljana: Association of Radiology and Oncology, 2008, str. 128. [COBISS.SI-ID 24068569]
 • ŽEGURA, Bojana, ZAJC, Irena, LAH TURNŠEK, Tamara, FILIPIČ, Metka. The mRNA expression of selected genes involved in apoptosis, cell cycle and cancer development after exposure to microcystin-LR. V: SETAC Europe 17th annual meeting, 20-24 May 2007, Porto, Portugal. Multiple stressors for the environment and human health : present and future challenges and perspectives : abstract book. Brussels: Society of environmental toxicology and chemistry Europe, 2007, str. 26-27. [COBISS.SI-ID 22768345]

Raziskovalni projekti (Zadnja tri leta):

Mednarodni projekti:
 • EU-6FP Integrated Project # 503297: CANCERDEGRADOME: Extracellulaar Proteases andthe Cancer Degradome: Innovative Diagnostic Markers, Therapeutic Targets and Tumour Imgaing Agents: PI : Dylan Edwards, UK; Co-PI :Tamara Lah Turnšek, partner # 17, 2004 - 2009 - sodelavka
 • Določevanje aktivnih oblik katepsina L v tumorskih celičnih linijah in tkivih s sintetskimi označevalci aktivnosti – ABP sondami, nosilka dr. Irena Zajc, BI-FR CEA,  2008-2010
 • Nacionalni program: Ekotoskikologija, toskikogenomika in biologija raka. P1-0245 (PI Tamara Lah Turnšek 2000- )

Raziskovalni projekti:

 • Proučevanje mehanizmov invazivnosti človeškega glioma na modelu v podganah, nosilec dr. Tadej Strojnik ( na NIB prof.dr. Tamara Lah Turnšek, 6269-0334-04), 2004-2007, sodelavka
 • Vloga proteoliznih encimov v benignih in malignih možganskih tumorjih, nosilka prof.dr. Tamara Lah Turnšek, J1-6605-0105-04; 2004-2007, sodelavka
 • Vloga proteoliznih sistemov v malignosti možganskih tumorskih izvornih celic, nosilka dr. Irena Zajc, J1-7363-0105; 2005-2008
 • Apoptoza tumorskih celic kot tarča kemoterapevtikov, nosilka prof dr. Tamara Lah Turnšek, J-3338 temeljni,  2008-2011, sodelavka
 • Antikancerogeno delovanje bioaktivnih spojin cianobakterijskega izvora v napredovanju možganskih tumorjev – gliobastomov, nosilka prof dr. Tamara Lah Turnšek,  J1-0848, 2008-2011, sodelavka
 • Uporaba mezenhimskih izvornih celic za zdravljenje gliomov: ocena tveganja in uporabnosti mezenhimskih izvornih celic iz popkovnične krvi za vnos terapevtikov na mesto tumorja, nosilka dr. María Beatriz Durán Alonso,  L1-0055, 2008-2011, sodelavka

Uporabne raziskave:

 • Vpliv naravnih mineralnih vod na stabilnost genoma, nosilka dr. Irena Zajc, L4-6441-0105-04/4.06, 2004 - 2006
 • Molekularna detekcija posledic uporabe biološkega orožja ter delovanja bioloških toksinov in drugih strupenih učinkov z dolgodobnim delovanjem na človeka , nosilka prof.dr. Tamara Lah Turnšek, M1-0031, 2004-2006, sodelavka
 • Molekularna detekcija posledic uporabe biološkega orožja ter delovanja bioloških toksinov in drugih strupenih učinkov z dolgodobnim delovanjem na človeka II, nosilka dr. Metka Filipič, M1-0151, 2006-2008, sodelavka
 • Razvoj tehnološkega postopka za pripravo biološko aktivnega s ksantohumolom obogatenega ekstrakta hmelja, nosilka prof.dr. Tamara Lah Turnšek, J1-6711, 2004-2006, sodelavka

Mentorstva:

 • Mentorstvo Saši Kenig  za doktorski študij. Tema: Proteoliza v človeških glioblastomskih celicah ter medsebojni vpliv glioblastomskih in stromalnih celic v celičnih kulturah. Začetek oktober 2004; predviden konec julij 2009, trenutno miruje, ker je Saša na porodniškem dopustu
 • Delovno mentorstvo Katarini Maher za diplomsko nalogo Toksičnost ksantohumola na različne vrste transformiranih in rakavih celic, mentorica Blagajana Herzog Velikonja, somentorica prof. dr. Tamara Lah Turnšek in delovna mentorica dr. Irena Zajc. Začetek novembra  2006, konec maja 2008.

Članstvo v strokovnih združenjih:

 • Od 2004 - 2009: Tajnica Slovenskega genetskega društva
 • Od 1997: Članica American Association for Cancer Research
 • Od 1995: Članica Society for the Study of Evolution
 • 2004 - 2006: Članica Znanstvenega svet za delo na GSO in njihove uporabe pri Vladi RS

Organizacija strokovnih srečanj:

 • IV. kongres Slovenskega genetskega društva in II. srečanje Slovenskega društva za humano  genetiko, z mednarodno udeležbo, Ljubljana 28.9.-1.10.2006.
 • Dokumentirano v: (Knjiga povzetkov) v CIP - Kataložni zapis o publikaciji, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, 575(063), ISBN-10 961-90534-4-3 in ISBN-13 978-961-90534-4-7, urednici Metka Filipič in Irena Zajc.

Izpis bibliografije (COBISS)