NIB

dr. Tatjana Simčič

Working place: višja znanstvena sodelavka

Telephone number: 059 23 27 38
Email: tatjana.simcic@nib.si
Department: Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov

Izobrazba:

  • Diplomska naloga “Prehranjevanje vrste Daphnia pulex pod različnimi prehranjevalnimi pogoji”, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1993)
  • Magistrska naloga “Aktivnost elektronskega transportnega sistema (ETS) in hitrost dihanja pri različnih vrstah vodnih bolh iz rodu Daphnia”, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1997)
  • Doktorsko delo “Sezonsko spremljanje encimatske aktivnosti dihalne verige in porabe kisika pri rodu Daphnia (Cladocera) v Blejskem jezeru”, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (2000)

Zaposlitev

Od 1994 dalje na Nacionalnem inštitutu za biologijo v Oddelku za raziskovanje sladkovodnih in kopenskih ekosistemov.

 

Znanstveno-raziskovalna dejavnost in zanimanja:

  • Ekofiziologija organizmov
  • Vpliv okoljskih dejavnikov na organizme (stres)
  • Ekologija celinskih voda

Izpis bibliografije (COBISS)