NIB

Nekdanji zaposleni

Vera Zgonik Nekdanji zaposleni

Working place: mlada raziskovalka

Department: Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov

Od nekdaj me je najbolj zanimalo vedenje živali, zato sem svojo diplomsko nalogo delala na katedri za etologijo Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete: proučevala sem kemorecepcijo ameriških somičev, pogojenih na mešanico dvanajstih aminokislin.

Za svojo doktorsko nalogo raziskujem vedenje zelene smrdljivke (Nezara viridula) in iščem ključne dražljaje, ki sprožijo "petje" (vibracijsko komunikacijo) pri samcih ter samicah. Osredotočam se na kemične, vidne in vibracijske signale, saj se petje navadno začne še predno se živali lahko dotakneta. Zelo me zanimajo tudi interakcije med osebki istega in različnih spolov ter medvrstne interakcije.
 

Izpis bibliografije (COBISS)