NIB

dr. Matjaž Ličer

Working place: znanstveni sodelavec

Email: matjaz.licer@nib.si
Department: Morska biološka postaja Piran

KRATEK ŽIVLJENJEPIS

Leta 2009 sem doktoriral iz fizike na FMF UL. 

  

SODELOVANJA

Trenutno sodelujem pri razvoju večsmerno sklopljene numerične modelske verige, ki vsebuje atmosferski, oceanski, valovni in hidrološki model, ki jo razvijamo v sodelovanju z Agencijo RS za okolje ter s Skupino za modeliranje in fiziko oceanov s Fakulete za fiziko okolja Univerze v Atenah. Sem del skupine MBP, ki v Piranu skupaj s partnerji z italijanskega Inštituta za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko (OGS Trieste) postavlja visokofrekvenčni radijski merilni sistem tokov in valov v Tržaškem in Piranskem zalivu. 

 

RAZISKOVALNO PODROČJE

Na MBP se pretežno ukvarjam z operativno fizikalno oceanografijo, tj. z razvijanjem numeričnih in merilnih sistemov za prognozo stanja Jadranskega morja (cirkulacija, plimovanje, vzvalovanost, temperature, slanosti, onesnažila). 

Ukvarjam se tudi z matematičnim modeliranjem širjenja onesnažil (ogljikovodiki, plastike) v morskem okolju. 

Poleg znanstvenih dognanj je smoter vseh naštetih dejavnosti v prvi vrsti izboljšava atmoferskih in oceanskih modelskih napovedi ter zagotavljanje večje varnosti prebivalev ob naravnih nesrečah in nesrečah na morju.

 

IZBRANE (NOVEJŠE) OBJAVE

Povezava na COBISS